Uchwały i decyzje ZG SBP

2023:

Uchwała nr 1/2023 (pdf – 59 KB)
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego

Uchwała nr 2/2023 (pdf – 68 KB)
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie powołania Jury Nagrody Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej

Uchwała nr 3/2023 (pdf – 107 KB)
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

Uchwała nr 4/2023 (pdf – 111 KB)
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania z dniem 22 czerwca 2023 r. nowego składu redakcji czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne”

 

2022:

Uchwała nr 1/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie możliwości przesunięcia terminów walnych zebrań kół i oddziałowych zjazdów delegatów
Uchwała nr 2/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie wyborów w Oddziale SBP w Krakowie, Oddziale SBP w Białymstoku, Okręgu SBP w Krakowie, Okręgu SBP w Białymstoku
Uchwała nr 3/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dotyczącego wykluczenia wszystkich rosyjskich organizacji i bibliotek z Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA”
Uchwała nr 4/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
Uchwała nr 5/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich"

Uchwała nr 1/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia struktury Zarządu Głównego SBP na kadencję 2021-2025
Uchwała nr 2/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania zakresu obowiązków opiekunów okręgów SBP
Uchwała nr 3/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania wytycznych do sporządzania sprawozdań według zawartości i układu w Strategii SBP
Uchwała nr 4/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny dotychczasowej działalności i perspektyw rozwoju działań sekcji/komisji /zespołów działających przy ZG SBP
Uchwała nr 5/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad ustalania wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich"
Uchwała nr 6/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2022 r. dotycząca uzupełnienia składu osobowego Zespołu ds. badania efektywności bibliotek
Uchwała nr 7/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Apelu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich o wyłączenie bibliotek publicznych z listy jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 37. ust. 3. z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej
Uchwała nr 8/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w strukturze Zarządu Głównego SBP
Uchwała nr 9/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego
Uchwała nr 10/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2021 rok
Uchwała nr 11/nk/2022
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. przygotowania wytycznych do sporządzania sprawozdań według zawartości i układu w Strategii SBP

2021:

Uchwała nr 1/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w związku ze stanem epidemii
Uchwała nr 2/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uchwała nr 3/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia obowiązków Przewodniczącej SBP do czasu zakończenia bieżącej kadencji władz SBP
Uchwała nr 4/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Programowo-Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 roku
Uchwała nr 5/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uchwała nr 6/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Strategii i programu działania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na kadencję 2021-2025
Uchwała nr 7/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów w kadencji 2017-2021
Uchwała nr 8/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów za kadencję 2017-2021
Uchwała nr 9/2021
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2020 rok
 


Uchwała nr 1/2021
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji poczty służbowej Przewodniczącej SBP w okresie 19 lutego – 2 marca 2021 roku 

Uchwała nr 2/2021
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wydatkowania środków pozyskanych przez Zarząd Główny SBP ze składek członkowskich (w zał.)

2020:

Uchwała nr 1/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
Uchwała nr 2/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał oraz ustalania opinii i stanowisk drogą korespondencyjną
Uchwała nr 3/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 roku
Uchwała nr 4/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 r.
Uchwała nr 5/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2021 r.
Uchwała nr 6/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2021 roku
Uchwała nr 7/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uchwała nr 8/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Strategii i programu działania SBP na kadencję 2O21-2O25
Uchwała nr 9/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wniosków i postulatów członków SBP
Uchwała nr 10/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Sekcji Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Zał.1
Zał.2
Uchwała nr 11/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2019 rok
Uchwała nr 12/2020
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2021 r. przyjętego Uchwałą nr 5/2020 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 czerwca 2020 r.

2019:

Uchwała Nr 1/2019
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uchwała Nr 2/2019
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w latach 2019-2020
Uchwała Nr 3/2019
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 25 września 2019 r. dot. przyjęcia Wytycznych w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich
Uchwała Nr 4/2019
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Głównego SBP


Uchwala Nr 1/2019
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2018 rok

2018:

Uchwała Nr 1/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.
Uchwała Nr 2/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Zarządu Głównego
Uchwała Nr 3/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia działalności Komisji ds. Edukacji Informacyjnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Zarządu Głównego
Uchwała Nr 4/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wydawnictwa SBP
Uchwała Nr 5/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich
Uchwała Nr 6/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich
Uchwała Nr 7/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2017 rok
Uchwała Nr 8/2018
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian zasad przeprowadzenia konkursu Bibliotekarz Roku 2018 


Uchwała Nr 1/2018
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego
Uchwała Nr 2/2018
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich”

2017:

Uchwała Nr 1/2017
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uchwała Nr 2/2017
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Honorowej Odznaki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uchwała Nr 3/2017
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Medalu W DOWÓD UZNANIA
Uchwała Nr 4/2017
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Medalu Bibliotheca Magna Perennisque
Uchwała Nr 5/2017
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Archiwum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Uchwała 1/2017
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 3 lutego 2017 r. dotycząca uzupełnienia składu osobowego Zespołu ds. badania efektywności bibliotek

2016

Uchwała Nr 1/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.
Uchwała Nr 2/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2017 roku
Uchwała Nr 3/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2017 r.
Uchwała Nr 4/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2017 r.
Uchwała Nr 5/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów SBP
Uchwała Nr 6/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Programowego Krajowego Zjazdu Delegatów SBP
Uchwała Nr 7/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Statutu
Uchwała Nr 8/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. gromadzenia i analizowania wniosków
Uchwała Nr 9/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2015 rok
 


Uchwała Nr 1/2016
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w latach 2016-2017
 

2015:

Uchwała Nr 1/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r.
Uchwała Nr 2/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wg zasad sprawozdawczości finansowej obowiązującej jednostki micro
Uchwała Nr 3/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Uchwała Nr 4/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich
Uchwała Nr 5/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. badania efektywności bibliotek
Uchwała Nr 6/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego Zespołu ds. badania efektywności bibliotek
Uchwała Nr 7/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania przedstawiciela Zarządu Głównego SBP do Rady Projektu AFB
Uchwała Nr 8/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego Jubileuszu 100-lecia SBP
Uchwała Nr 9/2015
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2014 rok


Uchwała Nr 1/2015
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. udziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kongresie IFLA 2017

 

2014:

Uchwała Nr 1/2014
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
Uchwała Nr 2/2014
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Okręgu SBP w Opolu
Uchwała Nr 3/2014
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Oddziału SBP w Opolu
Uchwała Nr 4/2014

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.
Uchwała Nr 5/2014
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w latach 2014-2015
Uchwała Nr 6/2014
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju portalu sbp.pl
Uchwała Nr 7/2014
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2013 rok
 


Uchwała Nr 1/2014
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Bazy Członków SBP
Uchwała Nr 2/2014
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie rozwiązania Oddziału SBP w Ciechanowie
Uchwała Nr 3/2014
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie rozwiązania Oddziału SBP w Ostródzie
Uchwała Nr 4/2014
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Oddziału SBP w Warszawie
Uchwała Nr 5/2014
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Zasad dostępu do Elektronicznej Bazy Członków SBP
Uchwała Nr 6/2014
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przyznania uprawnień dostępu do Bazy Członków SBP
Uchwała Nr 7/2014
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Deklaracji Lyońskiej

 

2013:

Uchwała Nr 1/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia struktury Zarządu Głównego SBP na lata 2013-2017
Uchwała Nr 2/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Prezydium Zarządu Głównego SBP
Uchwała Nr 3/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad rachunkowości w zarządach okręgów i oddziałów SBP
Uchwała Nr 4/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. archiwum Biura ZG SBP
Uchwała Nr 5/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uporządkowania i archiwizacji dokumentów w Biurze ZG SBP
Uchwała Nr 6/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2012 rok
Uchwała Nr 7/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego
Uchwała Nr 8/nk/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Młodych SBP im. Marii Dembowskiej


Uchwała Nr 1/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
Uchwała Nr 2/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 marca 2013 r. dot. powołania Kapituły godności Członka Honorowego SBP
Uchwała Nr 3/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP
Uchwała Nr 4/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie porozumienia z Nigeryjskim Stowarzyszeniem Bibliotek
Uchwała Nr 5/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Oddziału SBP w Koninie

 

2012:

Uchwała Nr 1/2012
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dotycząca powołania Zespołu ds. akredytacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w zakresie programów kształcenia
Uchwała Nr 2/2012
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Manifestu IFLA o statystyce bibliotecznej”
Uchwała Nr 3/2012
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie rozwiązania Oddziału SBP w Iławie
Uchwała Nr 4/2012
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie powołania Oddziału SBP w Bartoszycach
Uchwała Nr 5/2012
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego „Bibliotekarza”
Uchwała Nr 6/2012
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 12 listopada 2012 r. dot. desygnacji przew. SBP kol. Elżbiety Stefańczyk na członka Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych


Uchwała Nr 1/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Uchwała Nr 2/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 29 marca 2012 r. dotycząca powołania Zespołu ds. nowelizacji „Strategii”
Uchwała Nr 3/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ulg i bonusów SBP
Uchwała Nr 4/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Programowo - Organizacyjnego Jubileuszu 95. SBP oraz Jubileuszu 85. „Przeglądu Bibliotecznego”
Uchwała Nr 5/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Programowo – Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Delegatów SBP
Uchwała Nr 6/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds Statutu
Uchwała Nr 7/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 marca 2012 r. dot. powołania Komisji ds. gromadzenia i analizowania wniosków
Uchwała Nr 8/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 marca 2012 r. dotycząca uzupełnienia składu osobowego Zarządu Głównego SBP
Uchwała Nr 9/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2013 roku
Uchwała Nr 10/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2013 roku
Uchwała Nr 11/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w roku 2013
Uchwała Nr 12/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2011 rok
Uchwała Nr 13/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie udostępnienia portalu sbp.pl na wolnej licencji
Uchwała Nr 14/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie nadawania godności Członka Honorowego SBP
Uchwała Nr 15/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania Honorowej Odznaki SBP

 

2011:

Uchwała Nr 1/2011
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji Informacyjnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uchwała Nr 2/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarz Polskich z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zwołania VII FORUM SBP
Uchwała Nr 3/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego VII FORUM SBP
Uchwała Nr 4/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 marca 2011 r. dot. powołania Zarządu Komisji Automatyzacji oraz dokonania zmiany nazwy Komisji na: Komisja Nowych Technologii ZG SBP
Uchwała Nr 5/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Uchwała Nr 6/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Sekcji Bibliotek Muzycznych
Uchwała Nr 7/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia terminu wprowadzenia nowej identyfikacji wizualnej SBP
Uchwała Nr 8/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 czerwca 2011 r. dotyczy zatwierdzenia Programu działań wizerunkowych SBP na lata 2011, 2012, 2013
Uchwała Nr 9/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 czerwca 2011 r. dot. przyjęcia Regulaminu Komisji Nowych Technologii
Uchwała Nr 10/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 czerwca 2011 r. dot. zasad polityki rachunkowości
Uchwała Nr 11/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie intencji zorganizowania Kongresu IFLA w Polsce
Uchwała Nr 12/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 czerwca 2011 r. dotycząca powołania Zespołu ekspertów
Uchwała Nr 13/2011
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Zautomatyzowanego Systemu Wypożyczeń Miedzybibliotecznych
Uchwała Nr 14/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Okręgu SBP w Warszawie, oraz adresu siedziby Oddziału SBP w Siedlcach
Uchwała Nr 15/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 2 września 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Głównego SBP
Uchwała Nr 16/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych gromadzonych w bazie członków SBP
Uchwała Nr 17/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 grudnia 2011 r. dotycząca przeznaczenia odpisów 1%


Decyzja Nr 1/2011
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 marca 2011 r. dot. udziału SBP w XX Targach Książki Historycznej
 

2010:

Uchwała Nr 1/2010
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie gratisów publikacji Wydawnictwa SBP
Uchwała Nr 2/2010

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 26 marca 2010 r. dot. zmiany adresu siedziby Zarządu Oddziału SBP w Gorzowie Wielkopolskim
Uchwała Nr 3/2010
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 26 marca 2010 r. dot. powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji zautomatyzowanego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych
Uchwała Nr 4/2010
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 maja 2010 r. dot. powołania Zespołu ds. Opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i pedagogicznych
Uchwała Nr 5/2010
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 31 maja 2010 r. dot. powołania Zespołu bibliotekarzy - praktyków uczestniczących w realizacji zadania "Ustalenie zagadnień priorytetowych i wspólnych działań w zakresie kształcenia bibliotekarzy"
Uchwała Nr 6/2010

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia współpracy przy prowadzeniu serwisu Elektroniczna Biblioteka - platforma cyfrowa SBP
Uchwała Nr 7/2010

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 czerwca 2010 r.w sprawie rozwiązania Komisji Wydawnictw Elektronicznych - EBIB
Uchwała Nr 8/2010
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2010 r. dot. przyjecia Regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Uchwała Nr 9/2010
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 9 grudnia 2010 r. dot. przeznaczenia odpisów 1% za 2009 rok

 

2009:

UCHWAŁA Nr 1/2009
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia struktury Zarządu Głównego SBP
na lata 2009-2013
Zał. do Uchwały Nr 1/2009

UCHWAŁA nr 2/2009
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r. dot. powołania Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej
UCHWAŁA Nr 3/2009

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r.w sprawie likwidacji Oddziału SBP w Hrubieszowie
UCHWAŁA Nr 4/2009

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r.w sprawie zmiany adresu siedziby Zarządu Okręgu SBP w Kielcach
UCHWAŁA Nr 5/2009

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r.w sprawie dokonania zmiany adresu siedziby Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie
UCHWAŁA Nr 6/2009

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r. dot. przyjęcia przez Zarząd Główny SBP Regulaminu Prezydium ZG i Zarządu Głównego SBP
UCHWAŁA Nr 7/2009

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r. dot. zmiany adresu siedziby Zarządu Oddziału SBP w Gdańsku
Uchwała Nr 11/2009
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. projektu nowelizacji ustawy o bibliotekach


DECYZJA Nr 2/2009
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 19 czerwca 2009 r. dotycząca ujednolicenia nazewnictwa struktur SBP
DECYZJA Nr 3/2009

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budowy portalu SBP 

 

2008:

UCHWAŁA Nr 1/2008
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 marca 2008 r.w sprawie powołania doraźnych Komisji
Załącznik do Uchwały Nr 1

UCHWAŁA Nr 2 /2008

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2008 r.w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów oraz zasad i trybu wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów SBP w 2009 r.
UCHWAŁA Nr 3/2008
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Programowego i Organizacyjnego
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP – 2009
Załącznik do uchwały Nr 3/2008
UCHWAŁA Nr 4/2008
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie przekazywania do dyspozycji ZG SBP 15 % środków finansowych pozyskiwanych przez ogniwa Stowarzyszenia
UCHWAŁA  Nr  5/2008
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 grudnia 2008 r.dotycząca przeznaczenia odpisów 1% za 2007 rok
UCHWAŁA  Nr  6/2008
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 grudnia 2008 r.w sprawie nadania imienia prof. Marii Dembowskiej Nagrodzie Młodych SBP 
UCHWAŁA  Nr  7/2008
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 grudnia 2008 r.w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie nadawania godności Członka Honorowego SBP 
Załącznik do Uchwały Nr 7 - Regulamin nadawania godności Członka Honorowego SBP
UCHWAŁA Nr 8/2008
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 8 grudnia 2008 r.w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie na Medal Bibliotheca Magna Perennisque
Załącznik do regulaminu Bibliotheca Magna Perennisque

 

2007:

UCHWAŁA Nr 1/2007
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 22 marca 2007 r.w sprawie poszerzenia składu Komitetu Honorowego obchodów Jubileuszu 90-lecia SBP oraz 80-lecia Poradnika Bibliotekarza 
UCHWAŁA Nr 2/2007
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 22 marca 2007 r.w sprawie zmiany składu Komitetu Programowo-Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 90-lecia SBP
UCHWAŁA NR 3/2007
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie obowiązywania Informacji i Instrukcji dla Skarbników Ogniw SBP wraz z załącznikami
UCHWAŁA nr  4/2007

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok
UCHWAŁA Nr  5/2007

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zwołania VI FORUM SBP
UCHWAŁA Nr  6/2007
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania założeń i projektu ustawy o bibliotekach z dnia 11 czerwca 2007 r.
UCHWAŁA Nr  7/2007

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2006 rok
UCHWAŁA Nr  8/2007

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2007 r.  w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego VI FORUM SBP
UCHWAŁA  Nr  9/2007
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmian sposobu sporządzania sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich od KZD do Forum SBP

 

2006:

Uchwała Nr 5/2006
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 24 marca 2006 r.w sprawie przeznaczenia odpisów 1% za 2005 r.
Uchwała Nr 6/2006
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2006 r.w sprawie zmian w składzie Zarządu Głównego SBP
Uchwała Nr 7/2006
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Główneg SBP
Uchwała Nr 8/2006

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2006 r.
Uchwała Nr 9/2006

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2006 r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego
Uchwała Nr 10/2006

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie gratisów publikacji Wydawnictwa SBP
Uchwała Nr 11/2006

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego oraz Komitetu Programowo - Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 90-lecia SBP
UCHWAŁA Nr 12/2006
Prezydium Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 października 2006 r.w sprawie reorganizacji Biura ZG SBP
UCHWAŁA Nr 13/2006

Prezydium Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 października 2006 r.w sprawie wyboru Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych ZG SBP
UCHWAŁA Nr 14/2006

Prezydium Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 października 2006 r.w sprawie wyboru Zarządu Sekcji Fonotek ZG SBP
UCHWAŁA Nr 15/2006

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie objęcia stanowiska Dyrektora Biura ZG SBP
UCHWAŁA Nr 16/2006

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 grudnia 2006 r.w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER)
UCHWAŁA Nr 17/2006

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie „Apelu o kompleksowy program ochrony Narodowego Zasobu Bibliotecznego”

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP