Zespoły robocze

Zespół ds.Archiwum SBP:
Powołany uchwałą Nr 4/nk/2013 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 27 września 2013 r.

W 2021-2022 roku z powodu pandemii Zespół zawiesił spotkania porządkujące Archiwum Biura ZG SBP. W 2022 roku w trybie zdalnym uporządkowano dokumentację elektroniczną prac prowadzonych w Archiwum SBP od 2013 roku.

18 listopada 2022 roku Zarząd Zespołu podjął jednogłośną decyzję o kontynuowaniu działań w  nowej kadencji w dotychczasowym składzie.
 

Archiwum:

Komitet Programowo - Organizacyjny Krajowego Zjazdu Delegatów SBP:
Powołany Uchwałą Nr 5/2012 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 marca 2012 r.

Komitet Programowo - Organizacyjny Jubileuszu 95. SBP oraz Jubileuszu 85. „Przeglądu Bibliotecznego”:
Powołany Uchwałą Nr 4/2012 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 30 marca 2012 r.

Zespoł ds. ulg i bonusów SBP:
Powołany Uchwałą Nr 3/2012 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 29 marca 2012 r.

Zespoł ds. akredytacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w zakresie programów kształcenia:
Powołany Uchwałą Nr 1/2012 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Zespoł ds. nowelizacji „Strategii”:
Powołany Uchwałą Nr 2/2012 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 29 marca 2012 

Zespół ds. opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i pedagogicznych:
Powołany Uchwałą nr 4 Prezydium Zarządu Głównego SBP z dnia 31 maja 2010 roku.

Zespół ds. opracowania koncepcji ogólnokrajowego zautomatyzowanego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych:
Powołany Uchwałą nr 3 Zarządu Głównego SBP z dnia 26 marca 2010 r.

Zespół ds. ustawy o bibliotekach:
Powołany w dniu 17 grudnia 2009 roku w celu wypracowania projektu nowej ustawy o bibliotekach.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP