Stanowisko poparcia Zarządu Głównego SBP w sprawie Arteteki WBP w Krakowie Wyrażamy zaniepokojenie o planach ograniczenia przestrzeni zajmowanych obecnie przez agendę WBP w Krakowie. więcej
Odpowiedź MKiDN na Apel SBPStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich otrzymało odpowiedź na apel w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. więcej
Apel Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichApel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. więcej
Apel SBP w sprawie wykluczenia rosyjskich organizacji i bibliotek z IFLAZarząd Główny SBP podjął w dniu 3 marca 2022 r. uchwałę o przyjęciu Apelu dotyczącego wykluczenia wszystkich rosyjskich organizacji i bibliotek z Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA. więcej
Apel SBP w sprawie pomocy dla UkrainyStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich solidaryzuje się z narodem ukraińskim w walce z agresorem, który niszczy kraj, dorobek pokoleń, zabija niewinnych ludzi. więcej
Apel EBLIDA, NAPLE i Public Libraries 2030 w sprawie Ukrainy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w pełni popiera apel wyrażony we wspólnym stanowisku europejskich stowarzyszeń działających na rzecz bibliotek: EBLIDA, NAPLE i Public Libraries 2030. więcej
Solidarni z Ukrainą!W obliczu agresji na Ukrainę, zagrożenia jej niepodległości i samostanowienia, solidaryzujemy się z całym społeczeństwem ukraińskim, ludźmi kultury, bibliotekarzami! więcej
Wyraź swoje poparcie i podpisz deklarację dla zachowania w Polsce Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wyraża pełne poparcie dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczpospolitej Polskiej „Katalogu Korwina” więcej
Spotkanie członków Zarządu Głównego SBP26 października 2021 r. na platformie ZOOM odbyło się posiedzenie członków Zarządu Głównego SBP więcej
SBP przesłało uwagi do projektu rozporządzenia RMStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przesłało w dn. 12 sierpnia 2021 r. do Ministerstwa Edukacji i Nauki uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” więcej
Pismo w sprawie szczepień dla bibliotekarzy z bibliotek  publicznych i akademickichW pierwszych dniach marca br. do MKDNiS oraz MEiN zostało skierowane pismo podpisane przez Panią dr Barbarę Budyńską p.o. Przewodniczącej SBP więcej
SBP przesłało uwagi do projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego NPRCz 2.0Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” więcej
Zamiar likwidacji 18 filii bibliotek pedagogicznych w województwie łódzkimStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich skierowało w dniu 21 stycznia 2021 roku list do przedstawicieli władz samorządowych oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi, dotyczący zamiaru likwidacji osiemnastu filii bibliotek pedagogicznych województwa łódzkiego w Kutnie, Łęczycy, Pabianicach, Zgierzu, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej, Brzezinach, Bełchatowie, Opocznie, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Zduńskiej Woli, Łasku, Poddębicach, Wieluniu, Pajęcznie, Wieruszowie i Bronowie. więcej
Zamiar likwidacji 18 filii bibliotek pedagogicznych w województwie łódzkim Urząd Marszałkowski w Łodzi zamierza zlikwidować wszystkie filie pedagogicznych bibliotek województwa łódzkiego - 18. instytucji więcej
 Apel przewodniczącej SBP do posłów w sprawie tarczy antykryzysowejSzanowni Państwo, Trwają prace nad uchwaleniem ustawy tarczy antykryzysowej więcej
Apel SBP do BibliotekarzyW związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 biblioteki, podobnie jak większość innych instytucji kultury, nauki i edukacji, zostały zamknięte dla użytkowników, a inne formy działalności bibliotek zostały zredukowane do niezbędnego minimum. Zmierzamy się z sytuacją bez precedensu w historii świata. W tych nadzwyczajnych okolicznościach zwracam się z apelem do dyrektorów i pracowników bibliotek wszystkich rodzajów o podejmowanie nowych form aktywności realizowanych zdalnie, które nie stoją w sprzeczności z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa epidemicznego. Otwarcie się na nowe formy i treści komunikacji z czytelnikami, z wykorzystaniem nowych technologii i narzędzi stosowanych w Internecie, a zwłaszcza aktywność biblioteki w mediach społecznościowych umożliwią nie tylko utrzymanie kontaktu z dotychczasowymi czytelnikami, ale także pozyskanie nowych użytkowników. Ten nadzwyczajny okres wykorzystajmy także na samokształcenie i podnoszenie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych w pracy bibliotekarza. więcej
SBP popiera protest bibliotekarzy małopolskichStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, solidaryzując się z bibliotekarzami Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, zaapelowało do marszałka województwa małopolskiego o podwyższenie wynagrodzeń bibliotekarzy WBP. więcej
Stanowisko organizacji bibliotekarskich do projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacjiPublikujemy wspólne stanowisko organizacji bibliotekarskich do nowego projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. więcej
Stanowisko organizacji bibliotekarskich ws. zmiany prawa autorskiegoZapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem organizacji bibliotekarskich ws. zmiany prawa autorskiego. Dokument przygotowała Pani Barbara Szczepańska. więcej
Stanowisko organizacji bibliotekarskich dot. projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacjiW imieniu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych oraz Stowarzyszenia EBIB i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przesyłamy uwagi do projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. więcej
List do MKiDN ws. prac WIPO w zakresie dozwolonego użytku bibliotek i archiwówOrganizacje bibliotekarskie skierowały na ręce MKiDN list wyrażający zaniepokojenie kierunkiem prac Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w zakresie prac nad dozwolonym użytkiem bibliotek i archiwów. więcej
Stanowisko organizacji bibliotekarskich dot. odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskichZapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem organizacji bibliotekarskich (Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, Stowarzyszenie EBIB, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) w sprawie odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich. więcej
Prezentujemy Państwu list Kuratora Oświaty w Lublinie, Krzysztofa Babisza do Marszałka Województwa Lubelskiego, Krzysztofa Hetmana w sprawie likwidacji ośmiu filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie. Publikujemy również odpowiedź Pana Marszałka. więcej
List Przewodniczącej SBP do Minister Edukacji NarodowejZapraszamy do lektury listu Przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. więcej
Stanowisko Przewodniczącej SBP ws likwidacji filii PBW w LublinieZapraszamy do lektury listu Przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk do Kuratora Oświaty w Lublinie Krzysztofa Babisza w sprawie likwidacji filii PBW w Lublinie. więcej
Odpowiedź MKiDN na pismo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek PublicznychMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesłało odpowiedź na pismo dotyczące deklaracji udziału środowiska bibliotekarskiego w programach podnoszących umiejętności cyfrowe obywateli. więcej
Opinia SBP dot. ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodówStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przesłało do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego swoją opinię w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku dotyczącej zmiany ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. więcej
Pismo Przewodniczącej SBP i Przewodniczącego Prezydium Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych do MRR, MKiDN, MAiCPrzewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk i Przewodniczący Prezydium Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych Andrzej Tyws wystosowali pismo do Elżbiety Bieńkowskiej – Ministra Rozwoju Regionalnego, Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Michała Boniego – Ministra Administracji i Cyfryzacji dot. udziału bibliotek publicznych w programach podnoszących umiejętności cyfrowe obywateli ( „Wiedza Edukacja Rozwój” oraz „Polska Cyfrowa”). więcej
Stanowisko SBP, TNBSP i ZNP w sprawie bibliotek szkolnych27 lutego 2013 roku w siedzibie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się spotkanie, którego tematem były propozycje Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczące zmian w funkcjonowaniu bibliotek szkolnych. Uczestnicy spotkania odnieśli się do propozycji MAiC. więcej
Jeszcze o urlopach wypoczynkowych bibliotekarzyGłówny Inspektorat Pracy przesłał nam odpowiedź Departamentu Legislacyjno-Prawnego MNiSzW dotyczącą statusu prawnego pracowników uczelni wyższych zatrudnionych na stanowiskach kustoszy i bibliotekarzy, na podstawie mianowania przed dniem wejścia w życie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. więcej
Interwencja w sprawie bibliotek szkolnychPrzewodnicząca SBP skierowała list do Michała Boniego - Ministra Adminictracji i Cyfryzacji, Krystyny Szumilas - Minister Edukacji Narodowej, Bogdana Zdrojewskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczący projektu założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Wyraziła w nim obawy SBP dotyczące konsekwencji umieszczenia zapisu umożliwiającego włączenie biblioteki szkolnej do biblioteki publicznej. więcej
Interwencja w sprawie bibliotek pedagogicznychList Elżbiety Stefańczyk - przewodniczącej SBP do Pani Krystyny Szumilas - Minister Edukacji Narodowej w sprawie likwidacji wielu bibliotek pedagogicznych więcej
Opinia SBP dot. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznychZapraszamy Państwa do zapoznania się z opinią SBP na temat rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. więcej
Uwagi SBP do projektu rozporządzenia MSW w sprawie organizacji obsługi bibliotecznejStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przesłało swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19.06.2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. więcej
Uwagi SBP do projektu MKiDN w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzyStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przesłało do MKiDN uwagi i stanowisko do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach. więcej
Uwagi SBP do projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwościSBP przekazało do Ministra Sprawiedliwości uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. więcej
Interwencja w sprawie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w WarszawieStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich skierowało list z prośbą o wsparcie dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, będącej w ciężkiej sytuacji finansowej. Pismo wysłano do pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, pana Ludwika Rakowskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pani Wiesławy Krawczyk, Przewodniczącej Komisji Edukacji, Nauk i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz do pana Karola Semika, Mazowieckiego Kuratora Oświaty. więcej
Stanowisko SBP dot. projektu rozporządzenia MKiDN ws. wynagradzania pracowników instytucji kulturyZapraszamy Państwa do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dot. projektu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury. Zostało ono przesłane do Ministerstwa 26 kwietnia 2012. więcej
Odpowiedź MKiDN na uwagi SBP ws. rozporządzenia dot. ustalenia listy samorządowych instytucji kulturyZ przyjemnością informujemy Państwa, że MKiDN przyjęło jedną z uwag SBP do rozporządzenia w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu. więcej
Uwagi SBP w sprawie dzieł osieroconychStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przekazało do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opinię na temat projektu „Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystania utworów osieroconych. Celem konsultowanej Dyrektywy jest stworzenie możliwości prawnych umożliwiających digitalizację i inne formy udostępniania utworów piśmienniczych i fonograficznych przechowywanych w instytucjach publicznych, takich jak biblioteki, muzea, archiwa oraz instytucje odpowiedzialne za zbiory filmowe i fonograficzne. więcej
Opinia SBP nt. projektu rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Narodowego Zasobu BibliotecznegoW odpowiedzi na pismo nr DMP/1199/12/AG z dnia 28 marca 2012 r. dotyczące projektu rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przedstawia opinię. więcej
Stanowisko SBP ws. deregulacjiZapraszamy Państwa do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie deregulacji zawodu bibliotekarza. Zostało ono przesłane do Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości. więcej
Wymiar urlopu kustoszy i bibliotekarzyOdpowiadając na interwencję przewodniczącej SBP w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego bibliotekarzy, Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy poinformował nas, że zwrócił się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska w kwestii wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kustoszy i bibliotekarzy na podstawie mianowania. więcej
Stanowisko SBP dot. deregulacji przesłaneStanowisko SBP dot. niektórych aspektów planowanej deregulacji zawodu bibliotekarza została dziś przesłane do: Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Min. Sprawiedliwości, Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, Przewodniczącej Krajowej Sekcji Związków Zawodowych Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność” oraz PAPu. więcej
Stanowisko SBP ws. niektórych aspektów planowanej deregulacji zawodu bibliotekarzaSBP jako największa ogólnokrajowa organizacja zawodowa bibliotekarzy opiniuje negatywnie propozycję uchylenia Art. 117 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym czyli de facto likwidację Komisji ds. bibliotekarzy dyplomowanych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. więcej
Interwencja SBP w sprawie OEIiZK w WarszawiePrzewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk w piśmie do Marszałka Województwa Mazowieckieo Adama Struzika wyraziła zaniepokojenie propozycją włączenia Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie do Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. więcej
Stanowisko SBP, KOED i EIFLStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Koalicja Otwartej Edukacji, EIFL przekazały do MKiDN wspólne stanowisko środowiska bibliotekarskiego popierające projekt wprowadzenia wyjątków i ograniczeń w stosowaniu prawa autorskiego w bibliotekach i archiwach. więcej
List Przewodniczącej SBP ws. bibliotek pedagogicznychZachęcamy Państwa do lektury listu Przewodniczącej SBP, Elżbiety Stefańczyk, adresowanego do Minister Edukacji Narodowej, Pani Krystyny Szumilas w sprawie bibliotek pedagogicznych. więcej
SBP poparło stanowisko KOED w sprawie ACTASBP poparlo stanowisko KOED ws. ACTA i tym samym jest jego sygnatariuszem. więcej
Opinia SBP nt. uchylenia art. 117 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższymStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przedstawiło swoje stanowisko i uwagi nt. uchylenia art. 117 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. więcej
Opłata za wypożyczenie książki - stanowisko SBP„Rzeczpospolita” przywołała temat Public Lending Right (prawo publicznego użyczenia), wspominając, że autorzy książek, filmów i innych dzieł chronionych prawem autorskim mogliby otrzymywać wynagrodzenia za ich wypożyczenie z bibliotek. więcej
Przewodnicząca SBP na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RPWczorajszego dnia odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP dot. zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. W spotkaniu brała udział Przewodnicząca SBP, która przedstawiła uwagi Stowarzyszenia więcej
Stanowisko ZO w Sieradzu ws. zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnejZapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem ZO SBP w Sieradzu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw więcej
Konsultacje w Sejmie i Senacie nt. rządowego projektu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej16 marca2011r. w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. więcej
Stanowisko ZO Ostrołęckiego ws zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnejZapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem ZO Ostrołęckiego SBP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw więcej
Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. więcej
Na posiedzeniu Zarządu Głównego SBP w dniu 17 grudnia 2009 r. przyjęto uchwałę (Uchwała ZG SBP nr 8/2009) w sprawie stosowania manifestu UNESCO/IFLA dot. bibliotek wielokulturowych. Manifest ten został przyjęty przez Konferencję Generalną UNESCO na 35 sesji w Paryżu w październiku 2009 roku. Tłumaczenie manifestu na język polski wykonała Maria Cibicka, we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie (konsultacje merytoryczne). więcej
SBP przygotowało kolejne stanowisko w sprawie stawki VAT, w którym proponuje, aby w przypadku wprowadzenia wyższej stawki rząd utworzył fundusz na zakupy biblioteczne. Zwiększenie budżetu na zakup książek dla bibliotek wszystkich typów w pewien sposób zrekompensowałoby wyższą cenę książek i e-booków od stycznia 2011 r. więcej
Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk skierowała pismo do ministra Bogdana Zdrojewskiego w sprawie zapewnienia odpowiedniego poziomu środków dla bibliotek w programach operacyjnych MKiDN na 2011 rok więcej
W czasie letnich powodzi w różnym stopniu zniszczone zostały biblioteki na terenie kilku gmin i powiatów. Ucierpiały także osoby prywatne - bibliotekarze z Sandomierza, Wilkowa, Woli Przemykowskiej, Trześni, więcej
SBP przyłączyło się do akcji 1% na kulturę. Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk podpisała się pod listem otwartym (apelem) do premiera więcej
Przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk zwraca się o propagowanie w środowiskach lokalnych i podpisywanie się pod apelem w sprawie przeznaczenia 1% budżetu Państwa na kulturę. więcej
W marcu ZG SBP skierował do MKiDN „Stanowisko SBP w sprawie utrzymania zerowej stawki VAT więcej
Zarząd Główny SBP opracował stanowisko w sprawie uposażeń bibliotekarzy i pracowników bibliotek wszystkich szczebli. Stanowisko zostało wysłane do: więcej
22 marca zostało przekazane Ministrowi Kultury Bogdanowi Zdrojewskiemu stanowisko ZG SBP dotyczące utrzymania 0% VAT na książki i czasopisma specjalistyczne. więcej
Na posiedzeniu Zarządu Głównego SBP w dniu 17 grudnia 2009 r. przyjęto uchwałę (Uchwała ZG SBP nr 8/2009) w sprawie stosowania manifestu UNESCO/IFLA dot. bibliotek wielokulturowych. M więcej
Przewodnicząca SBP przekazała do Departamentu Prawnego MKiDN opinię ZG SBP oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich dot. dokumentu, wzywającego do debaty na temat realizacji wyzwań, jakie stoją w związku z rozpowszechnianiem twórczości w formie cyfrowej więcej
Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP, skierowała do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prośbę o poparcie Stanowiska w sprawie wyjątków i ograniczeń więcej
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP