Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego

W kwietniu 1983 r. uchwałą ZG SBP ustanowiona została Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego. Ustanowieniu Nagrody przyświecała myśl, aby promować w środowisku bibliotekarskim autorów, których dzieła mają istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej i informacyjnej. Przyjęcie dla Nagrody imienia Adama Łysakowskiego, wybitnego bibliotekarza, bibliografa i organizatora bibliotekarstwa miało podkreślać związek teorii i praktyki, bowiem właśnie Łysakowski umiejętnie łączył refleksję teoretyczną ze znakomitą organizacją działań praktycznych.

Od 1994 r. Nagroda była przyznawana w dwóch kategoriach:

 • prace o charakterze teoretyczno-metodologicznym
 • prace o charakterze dokumentacyjno-źródłowym.

Regulamin z 2001 r. włączył trzecią kategorię: prace praktyczno-wdrożeniowe.

Od 2007 roku nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach:

 • prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym,
 • prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym,
 • podręczniki akademickie,
 • prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

Zgłaszanie nominacji do Nagrody za rok poprzedni odbywa się do 15 marca roku następnego.

Komisja Nagrody, w której skład wchodzą przedstawiciele środowisk akademickich i bibliotekarskich, powinna zakończyć prace związane z oceną nominowanych publikacji do 31 maja każdego roku.

Nominacje do Nagrody mogą zgłaszać: członkowie ZG SBP, członkowie Komisji Nagrody, Zarządy Okręgowe SBP (przewodniczący Zarządów Okręgowych), Zarządy Komisji, Sekcji, Zespołów przy ZG SBP (przewodniczący tych Zarządów/Sekcji, Komisji), pracownicy naukowi (zatrudnieni i emerytowani) katedr i instytutów bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wniosek nominowania musi zawierać uzasadnienie.

Nagroda ma postać medalu i dyplomu.

Regulamin Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego (pdf 160 KB)

Komisja Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego 2021-2025:

 • prof. dr hab. Maria Juda
 • prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
 • prof. dr hab. Marzena Świgoń
 • dr hab., prof. UŚ Anna Tokarska
 • dr hab., prof. UwB Jadwiga Sadowska - przewodnicząca
 • prof. dr hab. UWr Bożena Koredczuk
 • dr hab., prof. UP Michał Rogoż
 • dr hab., prof. UMK Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
 • dr hab., prof. UJ Magdalena Wójcik
 • dr hab., prof. UJK Monika Olczak-Kardas
 • dr Barbara Budyńska
 • mgr Marta Lach - sekretarz

Laureaci

 

Wręczenie nagród SBP podczas Targów Książki w Warszawie26 maja 2023 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom naszych konkursów. więcej
Nagrody Naukowe im. A. Łysakowskiego 2022 przyznane!Nagrody za 2022 rok przyznano książkom Moniki Krakowskiej i Jerzego Jarowieckiego. więcej
Nagroda Naukowa im. A. Łysakowskiego za rok 2022 - zgłaszanie nominacjiDo 15 marca można zgłaszać nominacje do Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego za 2022 rok. więcej
Wręczenie nagród w konkursach SBP podczas Targów Książki w Warszawie27 maja br., podczas Targów Książki w Warszawie uhonorowano laureatów konkursów SBP (Bibliotekarz Roku 2021, Mistrz Promocji Czytelnictwa 2021, Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2021), którzy odebrali nagrody z rąk dr Barbary Budyńskiej, p.o. przewodniczącej SBP. więcej
Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2021Protokoł Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego z przeprowadzenia wyboru publikacji do nagrodzenia za rok 2021. więcej
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2021 r. - zgłaszanie nominacjiZapraszamy pracowników naukowych katedr i instytutów bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, członków ZG SBP, członków Komisji Nagrody, przewodniczących Zarządów Okręgowych SBP, Zarządów Komisji, Sekcji i Zespołów działających przy ZG SBP do zgłaszania nominacji do Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego za 2020 rok. więcej
Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2020Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego jest przyznawana od roku 1983 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich twórcom publikacji i prac badawczych (autorom i/lub redaktorom) o dużym znaczeniu dla rozwoju teorii i praktyki bibliotekarstwa i informacji naukowej. więcej
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2020 r. - zgłaszanie nominacjiZapraszamy pracowników naukowych katedr i instytutów bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, członków ZG SBP, członków Komisji Nagrody, przewodniczących Zarządów Okręgowych SBP, Zarządów Komisji, Sekcji i Zespołów działających przy ZG SBP do zgłaszania nominacji do Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego za 2020 rok. więcej
Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego jest przyznawana od roku 1983 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich twórcom publikacji i prac badawczych (autorom i/lub redaktorom) o dużym znaczeniu dla rozwoju teorii i praktyki bibliotekarstwa i informacji naukowej. więcej
Nagroda Naukowa im. A. Łysakowskiego za 2019 r. - zgłaszanie nominacjiZapraszamy pracowników naukowych katedr i instytutów bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, członków ZG SBP, członków Komisji Nagrody, przewodniczących Zarządów Okręgowych SBP, Zarządów Komisji, Sekcji i Zespołów działających przy ZG SBP do zgłaszania nominacji do Nagrody Naukowej im. A. Łysakowskiego za 2019 rok. więcej
Uroczyste wręczenie nagród w konkursach SBP na 10. WTK24 maja 2019 r. w sali Amsterdam PGE Narodowy, podczas 13. Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, które odbyły się w ramach 10. Warszawskich Targów Książki, uroczyście uhonorowano laureatów konkursów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: Bibliotekarz Roku 2018, Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018 i Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za 2018 r. Zwycięzcy oraz wyróżnieni odebrali nagrody z rąk Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, przewodniczącej SBP: więcej
Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018Do Nagrody zgłoszono 11 publikacji w 4 kategoriach. Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego pod przewodnictwem dr hab. Jadwigi Sadowskiej nagrody za rok 2018 otrzymują więcej
Wręczenie nagród w konkursach SBP za 2017 rokPodczas 12. Targów ACADEMIA odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursów SBP za 2017 rok. więcej
Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2017 Decyzją ZG SBP, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego pod przewodnictwem dr hab. Jadwigi Sadowskiej nagrody za rok 2017 otrzymują: więcej
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2016 r.Do Nagrody zgłoszono 12 publikacji w 4 kategoriach. więcej
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2015 r.Do Nagrody zgłoszono 10 pozycji w 4 kategoriach, z których 1 kwietnia br. jury konkursu wybrało zwycięzców. więcej
Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2014Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2014. więcej
Wręczenie Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego - fotorelacjaW grudniu 2014 roku podczas posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wręczono laureatom Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego medale. więcej
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2012Do Nagrody zgłoszono 10 publikacji w 4 kategoriach. Decyzją ZG SBP na wniosek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego otrzymują: Oskar St. Czarnik, Artur Jazdon, Grzegorz Gmiterek i Zbigniew Gruszka. więcej
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2011Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2011 W kategorii „prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym”: Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce / Małgorzata Korczyńska-Derkacz.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.- 352 s. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3297) więcej
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2010Zarząd Główny SBP przyznał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2010 więcej
Spis przyznanych Nagród Naukowych SBP im. Adama Łysakowskiego za lata 1983-2009 więcej
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP