Realizacja Strategii SBP

Realizacja Strategii SBP w poprzednich latach:

Sprawozdania z realizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 2010-2011

Realizacja Strategii w 2013 / 2014 roku:

Cel szczegółowy I.1 Zwiększenie roli SBP na tworzenie uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycji zawodu bibliotekarza

Zadanie I.1.1.1: Promocja stowarzyszeniowego projektu ustawy o bibliotekach oraz działania rzecznicze. 

W dniu 29 maja br tekst projektu ustawy o bibliotekach wraz z uzasadnieniem został złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W sierpniu br Przewodnicząca SBP otrzymała z Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN informację, że zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, proponowane jest procedowanie przedstawionego projektu ustawy jako projektu społecznego wskazując na możliwość skorzystania z trybu społecznej inicjatywy ustawodawczej lub poselskiej inicjatywy ustawodawczej.

Decyzją członków Zarządu Głównego SBP , na posiedzeniu w dniu 27.09.2013 r., przyjęto tryb poselskiej inicjatywy ustawodawczej.

Cel szczegółowy I.3 Inicjowanie opracowywania i upowszechniania istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa

Zadanie I.3.1.2: Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych

Zadanie realizuje zespół kierowany przez Lidię Derfert-Wolf (Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy) w składzie: Joanna Burska (WBP Olsztyn), Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Małgorzata Jezierska (Biblioteka Narodowa), Danuta Kaczmarek (WBP Bydgoszcz), Grażyna Leonowicz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie), Agnieszka Pietryka (Ośrodek Rozwoju Edukacji), Aldona Zawałkiewicz (Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu). Z zespołem współpracują Edyta Kędzierska (Biblioteka Politechniki Warszawskiej) i Jolanta Sobielga (Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej).

W dniach 27-28 maja br odbyło się robocze spotkanie zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych w czasie którego:

Bibliotekom publicznym i pedagogicznym uczestniczącym w badaniach pilotażowych przesłano , w maju robocze, a we wrześniu po weryfikacji końcowe, zestawienia w postaci prezentacji na których przedstawiono przebieg pilotażu oraz zestawiono wartości wskaźników efektywności obliczonych na podstawie danych zebranych przez wszystkie biblioteki. Wartości podano jako: średnie, mediany, maksymalną, minimalną.

Dla 233 bibliotek publicznych przygotowano osobne zestawienia dla każdej z grup bibliotek, z dodatkowym podziałem według liczby obsługiwanej populacji.

Cel szczegółowy II.5 Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy

Zadanie II.5.1.1 Podjęcie wspólnych działań dla wdrożenia systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form kształcenia bibliotekarzy

Zadanie realizuje zespół powołany uchwałą nr 1 Prezydium ZG SBP pod kierunkiem prof. Marii Próchnickiej (IINiB UJ) w składzie: Andrzej Dąbrowski (WBP Kielce), dr Aneta Firlej-Buzon (IINiB Wrocław), prof. Anna Kamler (IINiSB UW), Maja Kimnes (WiMBP Zielona Góra), Jadwiga Sadowska (UwB), Katarzyna Seroka (IINiSB UW).

W dniu 22 maja br odbyło się wspólne spotkanie Zespołu ds. Akredytacji Profesjonalnej SBP, Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP i ekspertów przeprowadzających akredytacje pilotażowe. Celem spotkania było podsumowanie wyników pilotażowych procedur akredytacyjnych, wysłuchanie opinii ekspertów co do przebiegu badań pilotażowych i uwag co do przydatności podręcznika. Wyniki dyskusji zostały uwzględnione w przygotowanym przez dr Danutę Konieczną dokumencie pt.” Raport z oceny usługi szkoleniowej realizowanej przez zespoły sprawdzające spełnienie standardów akredytacji profesjonalnej SBP. Badania pilotażowe” . Podjęto prace nad uzupełnieniem „Podręcznika akredytacji profesjonalnej SBP” o treści wskazane przez ekspertów.

W dniu 4 czerwca br odbyło się posiedzenie Komisji Akredytacyjnej SBP w czasie którego podjęto decyzje o przyznaniu certyfikatu akredytacji profesjonalnej SBP wszystkim szkoleniom objętym pilotażem.

Szczegółowe informacje m. in. o procedurach akredytacyjnych, wykaz ekspertów SBP, skład Komisji Akredytacyjnej SBP zawiera www.sbp.pl/akredytacja

Przygotowano materiały promujące działalność akredytacyjną SBP - folder przeznaczony dla bibliotek i folder przeznaczony dla firm szkolących.

Od września br czynności związane z działalnością akredytacyjną SBP należą do obowiązków pracownika Biura Małgorzaty Dargiel-Kowalskiej - sekretarza Komisji Akredytacyjnej.

Projekt III 1.1. Rozwój platformy cyfrowej SBP

Pierwszym działaniem podjętym w ramach tego zadania był dobór zespołu roboczego ds. opracowania strategii rozwoju portalu sbp.pl. Zaproszono do udziału w pracach zespołu cenionych w środowisku bibliotekarzy, przyjęli zaproszenie: Maria Burchard, Zdzisław Dobrowolski, Henryk Hollender, Lila Marcinkiewicz, Barbara Morawiec, Joanna Wcisło, Anna Wołodko.

W tym samym czasie redakcja portalu spotkała się z Agatą Szczotka-Sarną, specjalistą do spraw marketingu, reklamy i PR, aby omówić wymagania i koncepcję ankiety skierowanej do użytkowników, której wyniki będą jednym z materiałów do opracowania dokumentu strategii.

Przygotowany przez A. Szczotkę-Sarna projekt ankiety został przeanalizowany przez członków zespołu roboczego i członków redakcji portalu. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione i wprowadzone do formularza ankiety.

W sierpniu ankieta została zamieszczona na portalu, przeprowadzono akcję promocyjną (rozesłano zaproszenia do wypełnienia do członków SBP, odbiorców newslettera, zamieszczono na portalu news wyróżniony, informację na profilu fb). Ankieta dostępna była do 23 września br, do tego czasu uzyskaliśmy 430 wypełnień. Wyniki ankiety są w trakcie opracowania.

    
    
Kongres Bibliotek Pomorza Zachodniego - Szczecin, 21 czerwca 201721 czerwca 2017 (środa) w ramach obchodów 100. lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 70. lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Pomorzu Zachodnim w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie - siedzibie Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego SBP - będzie miał miejsce Kongres Bibliotek Pomorza Zachodniego. więcej
    
    
BiblioBoXX Partnerstwa Odra w Szczecinie pod  patronatem Zarządu Okręgu  Zachodniopomorskiego SBPOkręg Zachodniopomorski SBP objął patronatem wydarzenie pod nazwą "BiblioBoXX Partnerstwa Odra w Szczecinie", czyli uroczyste otwarcia ulicznej biblioteczki w budce telefonicznej w Szczecinie. Pierwsza szczecińska inauguracja BiblioBoXXu miała miejsce 16 marca 2017 r. przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinie (ul. Portowa 21) - polskiego koordynatora akcji; druga miała miejsce 21 kwietnia 2017 r. na Dziedzińcu Menniczym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. więcej
Grant na badanie efektywności bibliotekProjekt „Obserwatorium bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek” Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, złożony do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium Kultury”, został zakwalifikowany do realizacji w latach 2013 i 2014. więcej
Akredytacja Profesjonalna SBPOd maja 2013 roku rozpoczęła prace Komisja Akredytacji Profesjonalnej SBP. W czasie posiedzeń w dniach 22 maja i 4 lipca rozpatrzono przygotowane przez ekspertów SBP raporty z oceny następujących usług szkoleniowych. więcej
Rzecznictwo: My dla SBP, SBP dla Nas - relacja4 marca 2013 r. w Warszawie odbyły się warsztaty dla przedstawicieli struktur terenowych SBP „Rzecznictwo: My dla SBP, SBP dla Nas”, zorganizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przy wsparciu Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. więcej
Strategia w lekkiej formieJedna z naszych koleżanek z Okręgu Zachodniopomorskiego SBP - Justyna Golanowska pokusiła się o przybliżenie bibliotekarzom Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W przystępny sposób pokazała jej podstawowe założenia z konkretnymi przykładami realizacji. więcej
Z prac nad realizacją Strategii SBPW dniu 10 października , przedstawicielki SBP Elżbieta Stefańczyk , Elżbieta Górska, Jolanta Stępniak wzięły udział w spotkaniu z Darrenem Hoernerem, reprezentującym Fundację Billa i Melindy Gates opiekunem Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce. więcej
Wywiad o strategii SBPNa stronach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej opublikowany został wywiazd z Panią Lucyną Kurowską-Trudzik, dyrektorem DBP we Wrocławiu. Tematem wywiadu był dokument „Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”. Rozmowę przeprowadziła Urszula Tobolska. więcej
Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo - relacjaPrzedstawiciele Okręgów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Zarządu Głównego spotkali się w dniach 23-25 kwietnia 2012 w Warszawie na trzydniowych warsztatach „Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”. więcej
Nowa, ważna dla bibliotek norma jest już dostępnaNa zlecenie SBP, które sfinansowało zadanie, Polski Komitet Normalizacyjny podjął w roku 2011 prace nad ustanowieniem normy ISO 11620:2008 Information and Documentation – Library Performance Indicators. Podstawą prac był projekt roboczy normy, przygotowany jako jedno z zadań zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych w roku 2010. więcej
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP