Honorowy Przewodniczący SBP

Uchwała w sprawie nadania kol. Stanisławowi Czajce godności Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

       Krajowy Zjazd Delegatów SBP, biorąc pod uwagę całokształt dokonań w działalności stowarzyszeniowej i zawodowej w latach 1989-2001, a zwłaszcza zasługi na rzecz umacniania i rozwoju Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w przełomowym okresie transformacji społeczno-ustrojowej - postanawia na podstawie § 24 pkt 7 Statutu SBP nadaĆ kol. Stanisławowi Czajce godnośĆ Honorowego Przewodniczącego SBP. Jednocześnie Zjazd zatwierdza załączony do niniejszej uchwały dokument pt. Prawa i kompetencje Honorowego Przewodniczącego SBP.

Krajowy Zjazd Delegatów SBP
Warszawa - Miedzyszyn, 9 czerwca 2001 r.

 

Prawa i kompetencje Honorowego Przewodniczącego SBP

   1. Korzysta z praw członka zwyczajnego i honorowego SBP.
   2. Służy doradztwem w sprawach istotnych dla działalności Stowarzyszenia.
   3. Na wniosek przewodniczącego SBP reprezentuje Stowarzyszenie w okolicznościach wymagających podkreślenia jego podmiotowości i rangi, co odnosi się szczególnie do:
      - uroczystości państwowych, resortowych, jubileuszy bibliotek oraz dotyczących wybitnych bibliotekarzy i członków honorowych SBP,
      - wręczania honorowych odznak SBP,
      - wręczania innych odznaczeń i wyróżnień państwowych i organizacyjnych,
      - przyznawania i wręczania nagród w konkursach SBP.
   4. Posiada prawo wnoszenia propozycji i wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i organizacyjnych opiniowanych przez władze SBP.

Honorowy Przewodniczący w określonych warunkach może podjąĆ decyzję o rezygnacji z przysługujących mu godności i uprawnień.

Biuletyn Informacyjny / ZG SB. - 2001, nr 3, s. 44


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP