Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych

Skład Sekcji:

Przewodnicząca Sekcji: Iwona Smarsz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
ul. B. Prusa 3; 60-819 Poznań
tel. 61 664-08-52, 61 664-08-52
e-mail: dyrektor@wbp.poznan.pl

Wiceprzewodnicząca: Wiesława Szlachta
Sekretarz: Małgorzata Grzelak
Członkowie: Barbara Appel, Lidia Ippoldt, Ewelina Surniak, Anna Sabiłło.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP