Skład Komisji Nowych Technologii

Przewodniczący Komisji: dr Leszek Szafrański

Biblioteka Jagiellońska. Uniwersytet Jagielloński
e-mail: l.szafranski@uj.edu.pl

Wiceprzewodniczący: Wojciech Kowalewski

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Członek Zarządu: dr Dorota Siwecka

Uniwersytet Wrocławski

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP