Skład Zarządu Głównego SBP (2021-2025)

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

PREZYDIUM

Przewodnicząca SBP - dr Barbara Budyńska
Biblioteka Narodowa
02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
e-mail: b.budynska@sbp.pl

Wiceprzewodnicząca – Anna Godowska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
25-033 Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13
anna.godowska@wbp.kielce.pl

Wiceprzewodniczący – Jerzy Woźniakiewicz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1
e-mail: jerzy@wozniakiewicz.pl

Sekretarz Generalny – Joanna Potęga
Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
e-mail: j.potega@gmail.com ; j.potega@sbp.pl

Skarbnik – Bożena Chlebicka-Abramowicz
Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19
e-mail: b.chlebickaabramowicz@gmail.com ; b.chlebickaabramowicz@sbp.pl

Członek Zarządu ds. okręgów – Tomasz Grabiński
Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra, ul. T. Kościuszki 4
e-mail: tgrabinski@umkg.pl

Członek Zarządu ds. sekcji, komisji, zespołów problemowych – Marzena Przybysz
Biblioteka Narodowa
02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
e-mail: m.przybysz@sbp.pl 

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Artur Borzęcki
Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, ul. Okrzei 23
e-mail: mbp@mbpkrasnystaw.com.pl

Andrzej Czapnik
Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie
99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26
e-mail: nieborow@biblioteka.nieborow.pl

Paweł Dobrzelecki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. ks. J. Londzina 3
e-mail: p.dobrzelecki@gmail.com

Bożena Lech-Jabłońska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Narutowicza 4
e-mail: blechj@wbp.lublin.pl

Katarzyna Pawluk
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
45-017 Opole, ul. Minorytów 4
e-mail: katarzyna.pawluk@mbp.opole.pl

Paweł Pioterek
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
61-895 Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
e-mail: pawel.pioterek@wsb.poznan.pl; p.pioterek@sbp.pl

Joanna Szymczak-Ryczel
Biblioteka Miejska w Łodzi, Filia nr 73
93-558 Łódź, ul. Piękna 35/39
e-mail: joanna.szymczak-ryczel@biblioteka.lodz.pl

Łukasz Krzysztof Załęski
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55
e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP