Medal SBP Bibliotheca Magna Perennisque

Medal Bibliotheca Magna Perennisque został ustanowiony 26 czerwca 1995 r. przez Zarząd Główny SBP. Projektował go znany medalier, Józef Misztela. Medalowi towarzyszy akt nadania. 

Zgodnie z Regulaminem Medalu Bibliotheca Magna Perennisque z dn. 7 kwietnia 2017 r., Medal nadaje się bibliotekom oraz instytucjom, organizacjom, zespołom, itp. za wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim.

Organami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie Medalu są: ZG SBP, zarządy okręgów, oraz zarządy komisji, sekcji i zespołów działających przy ZG SBP, organem rozpatrującym wnioski jest Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP, a zatwierdzającym Prezydium ZG SBP.  

 >>> Zasady typowania kandydatów i zgłaszania wniosków o odznaczenia

Odznaczeni:

2021:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

2020:
Biblioteka Miejska w Bytowie

2019:
Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
Biblioteka Politechniki Gdańskiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

2018:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli

2017:
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Wł. Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

2016:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

2015:
Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej

2013
Biblioteka Politechniki Poznańskiej
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie
Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2012
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugo Kołłątaja w Krakowie
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie

2011
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu
Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Katowicach

2010
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie

2009
Biblioteka Miasta i Gminy w Pleszewie

2008
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach

2007

Centralna Biblioteka Statystyczna im. St. Staszica w Warszawie
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

2006
Miejska Biblioteka w Łańcucie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu im. dr Michała Marczaka
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górnej
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznwstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

2005
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Biblioteka Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
Miejska Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi

2004
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu

2003
Biblioteka Miejska im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
Biblioteka Publiczna we Włocławku
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
Krośnieńska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Słupsku

2002
Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej
Politechniki Wrocławskiej
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
Biblioteka Główna Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego w Grudziądzu
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Centralna Biblioteka Wojskowa
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim
Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu

2001
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Żeromskiego w Zakopanem
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
Biblioteka Elbląska
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Jana Wiktora w Bochni

2000
Miejska Biblioteka Publiczna im. I. Łyskowskiego w Brodnicy
Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Grochowiaka w Lesznie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy

1999
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu

1998
Biblioteka Narodowa
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Śląska w Katowicach
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. P. Szumana w Pile
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu

1997
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

1996
Biblioteka Gdańska PAN
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu
Redakcja kwartalnika "Przegląd Biblioteczny"
Redakcja miesięcznika "Poradnik Bibliotekarza"

1995
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego w Białymstoku
Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach
Zespół redakcyjny miesięcznika ZG SBP "Bibliotekarz"

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP