Sekcja Bibliotek Naukowych

Skład Sekcji:

Przewodnicząca: Lilianna Nalewajska

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
e-mail: l.nalewajska@uw.edu.pl

Wiceprzewodnicząca:
Ewa Matczuk

Biblioteka Główna. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
e-mail: ewa.matczuk@umlub.pl

Sekretarz: Beata Górczyńska

Biblioteka. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
e-mail: bgorczynska@irwirpan.waw.pl

Zgłoszenia (deklarację w formie mailowej) przyjmuje Przewodnicząca Sekcji.

Do Sekcji Bibliotek Naukowych należy 17 członków:

 • Akademickie Koło SBP w Lublinie – 14 osób,
 • Koło SBP przy BUW - 2 osoby,
 • Koło Biblioteki Politechniki Poznańskiej – 1 osoba.

(stan na 16.03.2023 r.)


Zakres działalności

Sekcja Bibliotek Naukowych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich skupia biblioteki naukowe różnych typów, przede wszystkim biblioteki szkół wyższych.

Celem działalności Sekcji jest:

 • definiowanie istotnych społecznie problemów w teorii i praktyce działalności bibliotek naukowych, w szczególności bibliotek szkół wyższych;
 • upowszechnianie innowacyjnych form i metod pracy bibliotek naukowych;
 • inicjowanie dyskusji nad problemami rozwoju bibliotek naukowych/uczelnianych oraz zawodu bibliotekarza;
 • monitorowanie i wspieranie korzystnych uregulowań dotyczących pracowników bibliotek naukowych;
 • monitorowanie i wspieranie korzystnych uregulowań dotyczących dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej;
 • wspieranie SBP w działaniach legislacyjnych dotyczących bibliotek naukowych/szkół wyższych;
 • organizacja konferencji, sympozjów, debat i innych wydarzeń w celu omówienia najbardziej aktualnych kwestii związanych z działalnością bibliotek naukowych oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia ich personelu;
 • redagowaniu lub współredagowanie czasopism naukowych i monografii zbiorowych;
 • wspieranie członków Sekcji w realizacji inicjatyw lokalnych;
 • integracja oraz inicjowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi bibliotekami naukowymi/uczelnianymi w zakresie organizacji procesów bibliotecznych i pracy z informacją, a także wzmacnianie powiązań bibliotecznych z instytucjami naukowymi oraz edukacyjnymi
 • uczestnictwo w działaniach edukacyjnych i szkoleniowych SBP;
 • rozpowszechnianie informacji na temat bieżącej działalności Sekcji oraz przygotowywanie materiałów o działaniach Sekcji do Biuletynu Informacyjnego SBP;
 • współpraca z Zarządem Głównym SBP i Wydawnictwem SBP.

 

Konferencja „Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych”, 4 grudnia 2019 r., KatowiceW imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach więcej
Konferencja naukowa „Biblioteka dla dydaktyki III”, 26 września 2019 r., ChorzówWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Zabrzu oraz Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich więcej
„Razem! Nie osobno! Biblioteki i kształcenie bibliotekarzy w kontekście Ustawy 2.0” - konferencja naukowa w LublinieW Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie w dniu 27 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja naukowa pt. więcej
XLIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP „Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian”, 28 maja 2019 r., KatowiceSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium zatytułowanym „Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian”, które odbędzie się w Katowicach w dniu 28 maja 2019 roku więcej
II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej”,18-19.06.2019 r., WrocławW imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w więcej
Ankieta w sprawie statusu bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach akademickichSekcja Bibliotek Naukowych SBP przygotowała ankietę na temat aktualnej sytuacji bibliotekarzy akademickich więcej
Jubileusz 50-lecia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach30.10.2018 r. odbyła się uroczystość 50-lecia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego połączona z promocją publikacji jubileuszowych więcej
XLI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP „Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się prawa”, 25 września 2018 r., KatowiceCelem konferencji jest scharakteryzowanie zagadnień prawnych wiążących się z wykonywaniem zawodu bibliotekarza, a także z pozycją tej grupy zawodowej w środowisku zatrudnienia. więcej
    
    
Odjazdowy Bibliotekarz 2017 / 6. edycja szczecińskaRealizowane od 2012 r. edycje szczecińskie Odjazdowego Bibliotekarza są ściśle powiązane z bieżącymi hasłami Tygodnia Bibliotek oraz nakierowane na prezentowanie miejsc związanych z książką na mapie Szczecina. Elementami stałymi wydarzenia są: miejsce startu – biblioteka (co rok inna), rozdawanie szprychówek, pieczętowanie książek okolicznościowym stemplem, akcja „częstowania książką”, prezentacja szczecińskich organizacji/instytucji propagujących czytelnictwo i rower, integracyjne ognisko. W trakcie 6. edycji szczecińskiej Odjazdowego Bibliotekarza - 20 maja 2017 - pogoda nie zachęcała, by wsiąść na rower (ciężkie chmury i wiatr), więc na stracie zjawiło się ok. 35 osób, ale zapewniło to integrację grupy, której liczba powiększała się lub uszczuplała w trakcie trwania akcji. W planie tego kolorowego wydarzenia było zwiedzanie (biblioteki, muzeum, strefa kultury), rozdawanie książek, krótkie odcinki do przejazdu rowerem (przyczynek do żartów), loteria, konkurencja sprawnościowo-literacka i ognisko. więcej
Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Biblioterapia w ośrodkach akademickich”, która odbędzie się 8 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu. więcej
Biblioteki naukowe - wyzwania a rzeczywistośćSekcja Bibliotek Naukowych SBP, Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa - Biblioteka DSW zapraszają na „I Ogólnopolską Konferencję Bibliotekarzy Naukowych”. więcej
Nowe władze Sekcji Bibliotek NaukowychPodczas posiedzenia Sekcji Bibliotek Naukowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które odbyło się 25 października 2013 roku dokonano wyboru jej nowych władz. więcej
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP