ibby.pl

      Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk i prezes Polskiej Sekcji IBBY - Maria Kulik podpisały 30 stycznia 2007 roku porozumienie o współpracy między SBP i PS IBBY w zakresie promocji książki, literatury oraz upowszechniania czytelnictwa dzieci i młodzieży.
      Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Polska Sekcja IBBY zobowiązują się do wzajemnego promowania działalności partnera. Przedmiotem szczególnej uwagi jest popularyzacja "Świata Książki Dziecięcej" - dodatku do "Poradnika Bibliotekarza" w środowisku osób związanych z książką dla dzieci i młodzieży. Porozumienie zawarto na okres dwóch lat bez zobowiązań finansowych.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP