KZD SBP - Konstancin-Jeziorna, 30-31 maja 2009 r.

Fotorelacja z Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów - pdf  (66,2 KB) 

Program Krajowego Zjazdu Delegatów SBP - pdf (65,3 KB)

 

Regulamin obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Konstancin-Jeziorna, 30 maja 2009 r. - pdf (86,1 KB)

 Regulamin Komisji Statutowej Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, Konstancin-Jeziorna, 30 maja 2009 r. - pdf (67,9 KB)

Regulamin Komisji Skrutacyjnej KZD Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, Konstancin-Jeziorna, 30 maja 2009 r. - pdf (74,4 KB)

Regulamin Komisji Wyborczej Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, Konstancin-Jeziorna, 30 maja 2009 r. - pdf (76,9 KB)

Regulamin Komisji Uchwał i Wniosków Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, Konstancin-Jeziorna, 30 maja 2009 r. - pdf 40 KB)

Regulamin Komisji Mandatowej Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, Konstancin-Jeziorna, 30 maja 2009 r. - pdf (68,8 KB)

Protokół Komisji Skrutacyjnej Krajowego Zjazdu Delegatów SBP Konstancin, dn. 31 maja 2009 r. w sprawie wyboru do Zarządu Głównego SBP - pdf (58,4 KB)

Apel Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie poziomu finansowania programu BIBLIOTEKA+ oraz zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - pdf (76,9 KB)

Wnioski Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Konstancin-Jeziorna, 30-31 maja 2009 r. - pdf  (66,1 KB)

Sprawozdanie z obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Konstancin-Jeziorna, 30-31 maja 2009 r. - pdf (53,8 KB)

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów SBP

Uchwała nr 1/2009 Krajowego Zjazdu Delegatów SBP z dnia 31 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu działania SBP na l. 2009-2013 - pdf (69,4 KB)

Uchwała nr 2/2009 Krajowego Zjazdu Delegatów SBP z dnia 31 maja 2009 r. w sprawie zmian w Statucie SBP - pdf (69,8 KB)

Uchwała nr 3/2009 Krajowego Zjazdu Delegatów SBP z dnia 31 maja 2009 r. w sprawie przyznania godności Członka Honorowego SBP - pdf (72, 8 KB)

Uchwała nr 4/2009 Krajowego Zjazdu Delegatów SBP z dnia 31 maja 2009 r. dotycząca przyjęcia Strategii SBP na lata 2010-2021 - pdf (71,1 KB)

Uchwała nr 5/2009 Krajowego Zjazdu Delegatów SBP z dnia 31 maja 2009 r. w sprawie zapewnienia środków na zakup nowości wydawniczych -

pdf (70,7 KB)

Projekty regulaminów

Projekt Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, Konstancin-Jeziorna, 30-31 maja 2009 r.  - pdf (89,2 KB)

Projekt Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, 31 maja 2009 r. - pdf (76,9 KB)

Projekt Regulaminu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP, 30 maja 2009 r. - pdf (90,2 KB)

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP