PALA

      Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polsko-Amerykańskich (Polish American Librarians Association), choć jest młodą organizacją (od 2009 r.) to działa prężnie. Podczas zebrania w lutym 2010 roku ukonstytuował się pierwszy Zarząd w następującym składzie: prezes - Aldona Salska, wiceprezes - Elżbieta Marszalik, sekretarz - Urszula Zyzik i skarbnik Małgorzata Bylińska. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Ameryce zostało oficjalnie zarejestrowane w stanie Illinois dnia 18 lutego 2010 roku jako Polish American Librarians Association. W marcu 2010 roku organizacja została zarejestrowana w Cook County Recorder of Deeds.
W 2010 roku do PALA wstąpili nowi członkowie młodszego pokolenia bibliotekarzy i pracowników bibliotek, w tym: Rita Ziemlo Perona, bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Elmhurst, przyjęła stanowisko sekretarza, które pozostawało wolne od rezygnacji Urszuli Zyzik w marcu 2010 roku. Marcin Terlik, administrator systemu i Aleksandra Slawska, kierownik grafiki w Bibliotece Publicznej Indian Trails odegrali kluczową rolę w utworzeniu profesjonalnej strony internetowej organizacji www.palalib.org i zapewnienia obecności PALA w sieci internetowej.
      Polish American Librarians Association wyznaczyło sobie ambitną misję wywarcia pozytywnego wpływu na jakość usług bibliotecznych świadczonych czytelnikom polskiego pochodzenia i osobom zainteresowanym polską kulturą.
      Cele organizacji:
1. Wzbogacenie wiedzy zawodowej poprzez utworzenie forum do dyskusji i ułatwienie porozumiewania się personelu bibliotecznego pracującego z polskimi zbiorami i czytelnikami polskiego pochodzenia.
2. Promowanie zrozumienia i wzajemnego szacunku dla innych kultur poprzez rozszerzenie dostępu do wiarygodnych, aktualnych informacji o kulturze polskiej i polsko-amerykańskiej.
3. Promowanie polsko-amerykańskiego bibliotekoznawstwa.
4. Zapewnienie możliwości współpracy z innymi stowarzyszeniami bibliotekarzy.
      Członkostwo PALA jest otwarte dla bibliotekarzy, studentów bibliotekoznawstwa, personelu pomocniczego bibliotek i innych osób, które wspierają cele organizacji.
      Pierwszy rok istnienia organizacji był czasem kształtowania jej misji i wizji. W najbliższej przyszłości planowana jest kampania marketingowa, rekrutacja nowych członków, planowanie pierwszego spotkania wszystkich członków i nawiązanie bliższej współpracy z polskimi i amerykańskimi stowarzyszeniami bibliotekarskimi.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP