FRSI

      W marcu 2009 r. Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Jacek Wojnarowski - prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, podpisali list intencyjny w sprawie współpracy między SBP a FRSI. Obie strony wyraziły wolę wspólnych działań na rzecz rozwoju bibliotek publicznych w Polsce, a w szczególności objętych Programem Rozwoju Bibliotek.
     Stowarzyszenie zadeklarowało m.in. udzielenie Fundacji wsparcia informacyjnego i promocyjnego w zakresie prezentacji Programu na konferencjach, seminariach organizowanych przez SBP oraz w wydawnictwach. Fundacji został przyznany tytuł Partnera tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek. Z kolei FRSI zaprosiła SBP do Krajowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek i przyznała tytuł Partnera Programu Rozwoju Bibliotek. Zadeklarowała również wsparcie finansowe i organizacyjne wybranych elementów strategii Stowarzyszenia, jak również promocję działań SBP na rzecz rozwoju wiejskich bibliotek publicznych.
     Serwis Programu Rozwoju Bibliotek www.biblioteki.org

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP