Forum SBP

UWAGA:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zrezygnował z organizacji Forów, co znalazło odzwierciedlenie w Statucie znowelizowanym przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2013 roku.

O Forum:

Forum jest organem wykonawczym SBP. Jego zadaniem jest podejmowanie problemów nurtujących środowisko bibliotekarskie i wyimana doświadczeń w pracy Stowarzyszenia. Zgodnie ze Staturem Stowarzyszenia Zarząd Główny zwołuje Forum SBP conajminej raz w czasie kandencji i określa jego temat. 

Forum SBP jest uprawnione do:

  • oceny kieunków działalności orgnaów wykonawczych Stowarzyszenia,
  • formułowania wniosków oraz wydawania zaleceń dot. kierunków działalności Stowarzyszenia;
  • podejmowania uchwał wyrażających opinie ws. istotnych dla polskiego bibliotekarstwa.

Do pobrania:

 

VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichW dniach 2-3 września w Kiekrzu k. Poznania obradowało VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, odbywające się pod hasłem:” Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Narodowym Programie Czytelnictwa”. Organizatorami Forum byli Zarząd Główny oraz Zarząd Okręgu Wielkopolskiego SBP. W Forum wzięło udział ponad 150 przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego - członków ZG, okręgów i oddziałów Stowarzyszenia oraz gości z administracji państwowej, Instytutu Książki, organizacji pozarządowych i innych, związanych z sektorem książki, upowszechnianiem czytelnictwa oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego więcej
VII Forum SBP         14.06.2011
W dniach 2-3 września 2011 roku, w Kiekrzu koło Poznania, odbędzie się VII FORUM SBP pod hasłem „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Narodowym Programie Czytelnictwa”. więcej
W dniach 2-3 września 2011 roku, w Kiekrzu koło Poznania, odbędzie się VII FORUM SBP pod hasłem „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Narodowym Programie Czytelnictwa”. Redakcja portalu zaprasza do zapoznania się z pierwszymi informacjami na ten temat. więcej
Obrady VI Forum, odbywające się 11 października br. w Bibliotece Narodowej , zgromadziły ok. 250 przedstawicieli wszystkich struktur organizacyjnych SBP, tj kół, oddziałów, okręgów. więcej
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP