Krajowy Zjazd Delegatów SBP 2013

W dniach 7-8 czerwca 2013 r., w Warszawie, odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, podczas którego dokonaliśmy podsumowania kadencji 2009-2013, a także określiliśmy kierunki rozwoju organizacji i wybraliśmy nowe władze na następne cztery lata.

Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza. W mijającej kadencji misję tę realizowaliśmy poprzez różnorodne działania wzmacniające potencjał Stowarzyszenia, jego znaczenie w tworzeniu warunków rozwoju polskiego bibliotekarstwa i podnoszeniu kompetencji bibliotekarzy. Wśród nich warto wymienić przede wszystkim: przygotowanie projektu nowej ustawy o bibliotekach, opracowanie priorytetów kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej, badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, poprawę komunikacji wewnętrznej, uruchomienie portalu sbp.pl, atrakcyjną działalność wydawniczą i edukacyjną. Aktywności te wpisują się w cele „Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”, którą przyjęliśmy na poprzednim KZD.

Zobacz:

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP