Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału SBP w Warszawie

Zespół Historyczno - Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego SBP (aktualnie Oddziału SBP w Warszawie) powstał z inicjatywy grupy członków Stowarzyszenia, którzy postanowili ocalić od zapomnienia postacie zasłużone dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego i ich dokonania.

Zebranie inauguracyjne, w którym udział wzięli: Halina Chamerska, Regina Danysz - Fleszarowa, Barbara Groniowska, Alodia Kawecka – Gryczowa, Czesław Gutry, Helena Handelsman, Józefa Kornecka, Zofia Warczygłowa – Piotrowska, Jadwiga Szemplińska, Ksawery Świerkowski i Elżbieta Widerszalowa, odbyło się 12 maja 1964 r.

Wybrano Zarząd Zespołu:

Helena Handelsman - przewodnicząca, Zofia Warczygłowa – Piotrowska - wiceprzewodnicząca, Józefa Kornecka – sekretarz

Ustalono też podstawowe kierunki prac Zespołu:       

  1. organizowanie wieczorów wspomnień, poświęconych wybitnym postaciom warszawskiego środowiska bibliotekarskiego, bądź rocznicom wydarzeń ważnych dla historii bibliotekarstwa polskiego;
  2. przygotowanie publikacji o zasłużonych bibliotekarzach, ze szczególnym uwzględnieniem ich walki o książkę polską w czasie II wojny światowej;
  3. zbieranie materiałów z historii bibliotekarstwa warszawskiego: pamiętników, wspomnień, artykułów, ze specjalnym uwzględnieniem okresu okupacji.

W kolejnych latach pracom Zespołu przewodniczyły:

Irena Morsztynkiewiczowa 1969 - 1986
Ewa Pawlikowska 1987 - 1990
Elżbieta Widerszalowa 1991
Janina Cygańska 1992 - 2003
Janina Jagielska 2003 -

Skład Zarządu Zespołu w kadencji 2021 – 2025:

Janina Jagielska – przewodnicząca,
Jadwiga Sadowska – wiceprzewodnicząca,
Monika Sówka-Cychner – sekretarz,
Maria Burchard, Elżbieta Stefańczyk – członkinie Zarządu.
Aktualnie Zespół Historyczno-Pamiętnikarski liczy 23 członków.


Dokonania Zespołu

(stan na 15.10.2022 r.)

Zespół zorganizował w sumie 100 spotkań wspomnieniowych (z czego 83 poświęcono osobom a 17 wybranym rocznicom).

Ponadto opublikowano 19 tomików wspomnień poświęconych zasłużonym bibliotekarzom polskim, z czego 2 nienumerowane ukazały się w serii "Książki o Książce" wydawanej przez Ossolineum oraz 17 numerowanych w serii "Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych" wydawanej przez Wydawnictwo SBP.

Wykaz publikacji w serii "Książki o Książce":

Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego / red. Helena Więckowska. Wrocław: Ossolineum, 1974. Tom zawiera 18 sylwetek bibliotekarzy z okresu międzywojennego dwudziestolecia.

Portrety bibliotekarzy polskich / red. Irena Morsztynkiewiczowa. Wrocław: Ossolineum, 1980.  Tom przedstawia 23 czołowych bibliotekarzy działających w Polsce przed – i powojennej.

Wykaz publikacji w serii "Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych":

T. 1.  Z warsztatu bibliografa / red. Elżbieta Widerszalowa. Warszawa: Wyd.SBP,1991. Tomik  prezentuje 7 biogramów

T. 2.  Z książką do ludzi / red. Ewa Pawlikowska. Warszawa: Wyd. SBP, 1993.Tomik zawiera  9 biogramów.

T. 3.  W kręgu nauki i bibliotek / red. Maria Czarnowska. Warszawa: Wyd.SBP,1993. Tomik  zawiera 7 biogramów  

T. 4.  Śladami edukacji bibliotekarskiej / red. Hanna Zasadowa. Warszawa: Wyd. SBP, 1995.  Tomik przedstawia 9 biogramów.

T. 5.  Organizatorzy i inspiratorzy / red. Danuta Ostaszewska i Wiesława Żukowska. Warszawa:  Wyd. SBP, 1997. Tomik prezentuje 14 biogramów.

T. 6.  Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego / red. Barbara Białkowska przy współpracy Władysławy Wasilewskiej. Warszawa: Wyd. SBP, 1999. Tomik przedstawia 21 biogramów oraz dodatek autorstwa Zofii Sierykow: Pierwsze biblioteki publiczne dla dzieci na Dolnym Śląsku i ich bibliotekarze.

T. 7. Znawcy rękopisów / red. Hanna Zasadowa i Mirosława Kocięcka. Warszawa: Wyd. SBP, 2002.Tomik zawiera 10 biogramów.   

T. 8. Kustosze zbiorów specjalnych / red. Mirosława Kocięcka i Hanna Zasadowa. Warszawa:    Wyd. SBP, 2004. Tomik zawiera 17 biogramów.

T. 9. Zasłużeni dla Stowarzyszenia bibliotekarzy Polskich / red. Andrzej Jopkiewicz. Warszawa: Wyd. SBP, 2005. Tomik obejmuje 8 biogramów.                                     

T. 10. Bibliotekarze bibliotek specjalnych / red. Maria Lenartowicz. Warszawa: Wyd. SBP,  2007. Tomik obejmuje 21 biogramów oraz Indeks nazw osobowych obejmujących 12 w/w tomów.

T. 11. Bibliotekarze Warszawscy / red. Maria Lenartowicz. Warszawa: Wyd. SBP, 2 010. Tomik przedstawia sylwetki 19 bibliotekarzy.

T. 12. Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa / red. Maria Lenartowicz. Warszawa: Wyd. SBP, 2012. Tomik obejmuje 26 biogramów.

T. 13. Kustosze księgozbiorów polskich za granicą / red. Hanna Łaskarzewska. Warszawa: Wyd. SBP, 2013.Tomik zawiera 22 biogramy, noty i wspomnienia.

T. 14. Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy / red. Elżbieta Dudzińska. Warszawa: Wyd. SBP, 2015. Tomik zawiera 29 biogramów.

T. 15Zostawili swój ślad... / red. Elżbieta Dudzińska. Warszawa: Wyd. SBP, 2017.Tomik zawiera 28 biogramów.

T. 16: Zostawili swój ślad...Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018/ red.: Ewa Barteczko, Elżbieta Dudzińska. Warszawa 2019. Tomik zawiera 19 biogramów

T. 17: Bibliotekarze i pracownicy książki województwa śląskiego/ pod red. Marii Kycler i Jadwigi Sadowskiej. Tomik zawiera 22 biogramy

T. 18: Zostawili swój ślad...Bibliotekarze zmarli w latach 2019-2022 / red.: Jadwiga Sadowska. Warszawa 2023. Tomik zawiera 36 biogramów.


>> Indeks osób, których sylwetki przedstawiono w seriach: „Książki o Książce” i „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” <<


Publikacje poza serią:

W 2014 r., członkowie Zespołu opracowali i wydali na płytach CD 2 publikacje rocznicowe:

  • Kalendarium Zespołu Historyczno Pamiętnikarskiego Oddziału SBP w Warszawie 1964 -2014  (z okazji 50 rocznicy powstania)
  • Kalendarium Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie 1924-2014 (z okazji 90-lecia Oddziału SBP w Warszawie)

W 2019 r. z inicjatywy Zespołu ukazała się publikacja Profesor Jadwiga Kołodziejska badaczka i promotorka bibliotek i czytelnictwa. Księga pamiątkowa/ pod red. Jadwigi Sadowskiej.
 

ePublikacje:

W 2018 r. na portalu SBP  rozpoczęto realizację kolejnych inicjatyw Zespołu:

  • publikacja biogramów przypominających zasłużonych bibliotekarzy polskich i ich dokonania w okrągłe rocznice śmierci. Biogramy  umieszczane są w Aktualnościach, a następnie gromadzone w  zakładce O SBP  (Historia - Rocznice).  Do chwili obecnej opracowano 175 biogramów
  • wykaz miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy warszawskich, umieszczony także w zakładce O SBP (Historia – Wykaz), który jest co roku aktualizowany. Obecnie zawiera informacje o 231 osobach.

Od 2019 r. rozpoczęto współpracę z Wikipedią, dzięki czemu w l. 2020-2022 członkowie Zespołu zamieścili w tej encyklopedii 22 nowych oraz 16 uzupełnionych haseł dotyczących bibliotekarzy i polskich organizacji bibliotekarskich.

Spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci dr. Jerzego Maja i Witolda PrzybyszewskiegoZespół Historyczno-Pamiętnikarski SBP zaprasza 24 kwietnia na spotkanie poświęcone dwóm wybitnym bibliotekoznawcom. więcej
Spotkanie wspomnieniowe poświęcone Barbarze Drewniewskiej-IdziakZespół Historyczno-Pamiętnikarski SBP zaprasza 13 marca na spotkanie poświęcone Barbarze Drewniewskiej-Idziak. więcej
Spotkanie poświęcone pamięci Marii Lenartowicz (1925-2021) oraz Stefanii Skwirowskiej (1923-2019)Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2022 r. Bibliotece na Koszykowej w Warszawie więcej
Wykaz miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy warszawskichPrzypominamy, że na portalu SBP znajduje się wykaz miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy warszawskich przygotowany przez członków Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Oddziału SBP w Warszawie więcej
Spotkanie wspomnieniowe poświęcone Joannie Pasztaleniec-Jarzyńskiej (1949-2021) | 19 września 2022Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego SBP serdecznie zaprasza na spotkanie wspomnieniowe poświęcone Joannie Pasztaleniec-Jarzyńskiej (1949-2021) przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kadencji 2017-2021. więcej
Pogrzeb śp. Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej - relacjaW dn. 28.05, o godz. 14.15, na Powązkach Wojskowych w Warszawie, odbył się pogrzeb Joanny Pasztaleniec - Jarzyńskiej, wicedyrektora Biblioteki Narodowej (1993 – 2005), aktywnego członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przez siedem kadencji (1993-2021) oraz przewodniczącej SBP (2017-2021). więcej
Zmarła Wiesława Rejmer - Zaklekta Z żalem zawiadamiamy, że 21 listopada br. zmarła nasza Koleżanka Wiesława Rejmer-Zaklekta, związana zawodowo z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką m.st. Warszawy (1959-2010) jako pracownik, a następnie zastępca dyrektora i dyrektor. więcej
55-lecie Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego przy Oddziale Warszawskim SBPW dniu 15 maja b.r., z okazji 55-lecia Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego działającego przy Oddziale Warszawskim SBP, odbyło się uroczyste spotkanie w siedzibie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Wzięło w nim udział 19 osób, w tym członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście: Joanna Potęga, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Warszawie, Bożena Chlebicka-Abramowicz, przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Warszawie, Marta Lach, dyrektor Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP i Dorota Jankowska, autorka pracy magisterskiej o Zespole więcej
Spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja Jopkiewicza - fotorelacja11 września br. w Czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja Jopkiewicza więcej
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP