Rocznice

Ludzie, o których warto pamiętać

Z inicjatywy Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Zarządu Oddziału SBP w Warszawie uruchamiany zakładkę "Rocznice". Członkowie Zespołu będą tu umieszczać notki biograficzne osób, o których warto pamiętać ze względu na ich zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego. Mamy nadzieję, iż tak gromadzony materiał pozwoli z czasem na utworzenie e-słownika polskich bibliotekarzy, którego dotąd nie posiadamy.

20 rocznica śmierci Stefana Markowskiego21 września 2023 r. mija 20 rocznica śmierci Stefana Markowskiego (1937-2003), dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyniu oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. więcej
35 rocznica śmierci Hanny Uniejewskiej21 września 2023 roku mija 35 rocznica śmierci dr Hanny Uniejewskiej (1921-1988), specjalistki z zakresu informacji naukowej i bibliografii, wieloletniej dyrektor Biblioteki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. więcej
25 rocznica śmierci Teresy Sulerzyskiej10 września 2023 r. mija 25 rocznica śmierci Teresy Sulerzyskiej (1925-1998), historyka sztuki, st. kustosza dyplomowanego, wieloletniej kierowniczki Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW). więcej
10 rocznica śmierci Alicji Koczyńskiej28 sierpnia 2023 r. mija 10 rocznica śmierci Alicji Koczyńskiej (1938-2013), dyrektor Biblioteki Publicznej Dzielnicy Warszawa-Ochota, związanej z bibliotekarstwem publicznym ponad 40 lat. więcej
15 rocznica śmierci Haliny Chamerskiej2 sierpnia 2023 roku minęła 15 rocznica śmierci dr hab. Haliny Chamerskiej (1922-2008). więcej
15. rocznica śmierci Stanisława Adama Kondka24 lipca 2023 r. mija 15. rocznica śmierci Stanisława Adama Kondka (1949-2008). więcej
20. rocznica śmierci Leszka Talki22 lipca 2023 r. mija 20. rocznica śmierci Leszka Talki (1916-2003). więcej
40. rocznica śmierci Józefa Trypućki21 lipca 2023 r. mija 40. rocznica śmierci profesora Józefa Trypućki (1910-1983). więcej
45 rocznica śmierci Marii Kazimiery Pisarskiej17 lipca 2023 r. mija 45. rocznica śmierci Marii Kazimiery Pisarskiej (1905-1978). więcej
15 rocznica śmierci Zofii Umerskiej12 lipca 2023 r. mija 15 rocznica śmierci Zofii Umerskiej (1947-2008) więcej
15 rocznica śmierci Jerzego Andrzejewskiego11 lipca 2023 roku minęła 15. rocznica śmierci dr. Jerzego Andrzejewskiego (1944-2008). więcej
10 rocznica śmierci Anny Sokołowskiej-Gogut9 lipca 2023 r. minęła 10 rocznica śmierci Anny Sokołowskiej-Gogut (1944-2013). więcej
20 rocznica śmierci Stefana Czai3 lipca 2023 r. mija 20 rocznica śmierci Stefana Czai więcej
15 rocznica śmierci Marii Dembowskiej26 czerwca roku minęła 15 rocznica śmierci profesor Marii Dembowskiej (1914-2008). więcej
60 rocznica śmierci Adama Lewaka25 czerwca roku minęła 60 rocznica śmierci Adama Lewaka (1891-1963). więcej
20 rocznica śmierci Józefa Lewickiego25 czerwca roku minęła 20 rocznica śmierci płk. Józefa Lewickiego (1926-2003). więcej
10 rocznica śmierci Janiny Huppenthal15 czerwca mija 10 rocznica śmierci Janiny Huppenthal (1928-2013). więcej
35 rocznica śmierci Marii Gutry3 czerwca roku minęła 35 rocznica śmierci Marii Gutry (1899-1988). więcej
15 rocznica śmierci Haliny Ilmurzyńskiej29 maja 2023 r. mija 15 rocznica śmierci Haliny Ilmurzyńskiej (1926-2008) więcej
15 rocznica śmierci Stanisława Siekierskiego26 maja roku minęła 15 rocznica śmierci profesora Stanisława Siekierskiego (1929-2008). więcej
20 rocznica śmierci Marii Danilewicz Zielińskiej 22 maja roku minęła 20 rocznica śmierci Marii Danilewicz Zielińskiej (1907-2003). więcej
35 rocznica śmierci Ewy Rawiczowej20 maja 2023 r. mija 35 rocznica śmierci Ewy Rawiczowej (1910-1988). więcej
15 rocznica śmierci Krystyny Ramlau-Klekowskiej13 maja mija 15 rocznica śmierci Krystyny Ramlau-Klekowskiej (1929-2008). więcej
45 rocznica śmierci Władysława Piaseckiego23 kwietnia mija 45 rocznica śmierci Władysława Piaseckiego (1901-1978). więcej
35 rocznica śmierci Heleny Falkowskiej20 kwietnia mija 35 rocznica śmierci Heleny Falkowskiej (1909-1988). więcej
70 rocznica śmierci Henryka Kołodziejskiego18 kwietnia mija 70 rocznica śmierci dr filozofii Henryka Kołodziejskiego (1884-1953). więcej
40 rocznica śmierci Heleny Hleb-Koszańskiej16 kwietnia roku mija 40 rocznica śmierci Heleny Hleb-Koszańskiej (1903-1983). więcej
30 rocznica śmierci Heleny Kozerskiej15 kwietnia mija 30 rocznica śmierci dr hab. Heleny Kozerskiej (1903-1993). więcej
15 rocznica śmierci Lucyny Sułkowskiej5 kwietnia minęła 15 rocznica śmierci Lucyny Sułkowskiej (1944-2008). więcej
80 rocznica śmierci Antoniego Stolarskiego2 kwietnia roku minęła 80 rocznica śmierci Antoniego Stolarskiego (1904-1943). więcej
35 rocznica śmierci Tadeusza Kozaneckiego1 kwietnia mija 35 rocznica śmierci Tadeusza Kozaneckiego (1927-1988). więcej
25 rocznica śmierci Kornela Michałowskiego27 marca minęła 25 rocznica śmierci Kornela Michałowskiego (1923-1998), bibliografa, bibliotekarza i doktora muzykologii. więcej
55 rocznica śmierci Czesława Kozioła26 marca minęła 50 rocznica śmierci Czesława Kozioła (1909-1968), współtwórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego. więcej
20 rocznica śmierci Juliusza Bernarda22 marca minęła 20 rocznica śmierci Juliusza Bernarda (1930 – 2003), bibliotekarza, instruktora, metodyka, wieloletniego zastępcy dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. więcej
15 rocznica śmierci Andrzeja Wyczańskiego22 marca mija 15 rocznica śmierci profesora Andrzeja Wyczańskiego (1924-2008). więcej
55 rocznica śmierci Czesława Chowańca22 marca mija 55 rocznica śmierci Czesława Chowańca (1899-1968). więcej
40 rocznica śmierci Mariana Pelczara 9 marca 2023 r. mija 40 rocznica śmierci Mariana Pelczara (1905-1983). więcej
25 rocznica śmierci Bogumiły Krassowskiej2 marca mija 25 rocznica śmierci Bogumiły Krassowskiej (1930-1998). więcej
45 rocznica śmierci Franciszka Sedlaczka25 lutego minęła 45 rocznica śmierci Franciszka Sedlaczka (1894 – 1978), nauczyciela, bibliofila, znawcy i kolekcjonera ekslibrisów, przez ponad 40 lat związanego z bibliotekarstwem. więcej
25 rocznica śmierci Ireny Komasary15 lutego 2023 r. mija 25 rocznica śmierci dr nauk humanistycznych Ireny Komasary (1939-1998) więcej
 10 rocznica śmierci Jadwigi Czachowskiej10 lutego 2023 r. mija 10 rocznica śmierci Jadwigi Czachowskiej (1922-2013). więcej
25 rocznica śmierci Heleny Jareckiej4 lutego 2023 roku minęła 25 rocznica tragicznej śmierci mgr Heleny Jareckiej, starszego kustosza dyplomowanego w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie więcej
20 rocznica śmierci Henryka Sawoniaka30 stycznia 2023 roku minęła 20 rocznica śmierci Henryka Sawoniaka (1912-2003), zasłużonego bibliografa i bibliotekarza, doktora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego. więcej
70 rocznica śmierci Jana Muszkowskiego29 stycznia 2023 roku mija 70. rocznica śmierci Jana Muszkowskiego - jednego z najwybitniejszych bibliotekarzy polskich pierwszej połowy dwudziestego wieku. więcej
65. rocznica śmierci Władysława Pociechy28 stycznia 2023 r. mija 65. rocznica śmierci Władysława Pociechy. więcej
10 rocznica śmierci Edwarda Janusza Kossutha19 stycznia 2023 r. mija 10 rocznica śmierci Edwarda Janusza Kossutha (1924-2013). więcej
15 rocznica śmierci Jadwigi Czarneckiej9 stycznia 2023 r. mija 15 rocznica śmierci Jadwigi Czarneckiej (1914-2008). więcej
25 rocznica śmierci Wiesławy Blanki Makowskiej8 stycznia 2023 r. mija 25 rocznica śmierci Wiesławy Blanki Makowskiej (1915-1998). więcej
10 rocznica śmierci Jana Mielczarka8 stycznia 2023 r. mija 10 rocznica śmierci Jana Mielczarka (1932-2013). więcej
55 rocznica śmierci Władysława Hordyńskiego4 stycznia 2023 r. minęła 55. rocznica śmierci Władysława Hordyńskiego (1908-1968), starszego kustosza dyplomowanego, muzykologa i bibliotekarza. więcej
15 rocznica śmierci Kazimiery Zabrockiej1 stycznia 2023 r. mija 15 rocznica śmierci Kazimiery Zabrockiej (1928-2008), dyrektor Biblioteki Publicznej Dzielnicy Warszawa-Śródmieście. więcej
105 rocznica śmierci Ignacego Tadeusza Baranowskiego26 listopada 2022 r. minęła 105 rocznica śmierci Ignacego Tadeusza Baranowskiego (1879-1917) więcej
10 rocznica śmierci Leokadii Dybowiczowej25 listopada 2022 r. mija 10 rocznica śmierci Leokadii Dybowiczowej więcej
20 rocznica śmierci Małgorzaty Kłossowskiej 18 listopada 2022 r. mija 20 rocznica śmierci Małgorzaty Kłossowskiej (1941-2002), bibliotekarki, bibliografa, organizatorki i wieloletniej dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie. więcej
15 rocznica śmierci Elżbiety Słodkowskiej17 listopada 2022 r. mija 15 rocznica śmierci dr Elżbiety Słodkowskiej (1927-2007), bibliotekarki, bibliografa, badaczki dziejów książki i wydawnictw, wieloletniej pracowniczki Biblioteki Narodowej (BN). więcej
15 rocznica śmierci Zdzisławy Piotrowskiej-Jasińskiej30 października 2022 r. mija 15 rocznica śmierci Zdzisławy Piotrowskiej-Jasińskiej (1940-2007), wieloletniej dyrektorki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. więcej
70 rocznica śmierci Stanisława Bodniaka15 października 2022 r. mija 70 rocznica śmierci Stanisława Bodniaka (1897-1952), historyka, profesora Uniwersytetu Poznańskiego, wieloletniego dyrektora Biblioteki Kórnickiej. więcej
15 rocznica śmierci Wiesławy Żukowskiej7 października 2022 r. mija 15 rocznica śmierci Wiesławy Zofii Żukowskiej (1926-2007), zasłużonej bibliotekarki, starszego kustosza Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, w której przepracowała 52 lata. więcej
55 rocznica śmierci  Aleksandra Birkenmajera 30 września 2022 r. mija 55 rocznica śmierci profesora Aleksandra Birkenmajera (1890-1967), historyka nauk ścisłych, filozofa, bibliotekoznawcy, bibliofila, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i Biblioteki Jagiellońskiej (BJ), kierownika Katedry Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim (UW). więcej
70 rocznica śmierci  Adama  Łysakowskiego 30 września 2022 r. mija 70 rocznica śmierci Adama Łysakowskiego (1895-1952) więcej
30 rocznica śmierci Ewy Pawlikowskiej16 września 2022 r. mija 30 rocznica śmierci Ewy Pawlikowskiej (1913-1992), organizatorki bibliotekarstwa i szkolnictwa bibliotecznego, współautorki ustawy o bibliotekach z 1968 r. więcej
30 rocznica śmierci Anny Jaworskiej13 września 2022 r. mija 15 rocznica śmierci Anny Jaworskiej (1923-2007), bibliotekarki, organizatorki i wieloletniej kierowniczki Działu Instrukcyjno-Metodycznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (MBP), kustosza dyplomowanego, pedagoga. więcej
50 rocznica śmierci  Mariana Łodyńskiego  7 września 2022 r. mija 50 rocznica śmierci Mariana Łodyńskiego (1884-1972), najbardziej znanej postaci związanej z bibliotekarstwem wojskowym, którego był inicjatorem i kierował nim przez wiele lat swej działalności. więcej
40 rocznica śmierci Stanisława Konopki3 września 2022 r. mija 40 rocznica śmierci Stanisława Konopki (1896-1982), profesora Akademii Medycznej w Warszawie, organizatora i dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej, wojskowego, lekarza, historyka medycyny, bibliotekarza, bibliografa i bibliofila. więcej
65 rocznica śmierci Mikołaja Dzikowskiego31 sierpnia 2022 r. mija 65 rocznica śmierci Mikołaja Dzikowskiego (1883-1957), bibliotekarza, znawcy materiałów kartograficznych, kustosza Biblioteki Głównej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. więcej
20 rocznica śmierci Wojciecha Jankowernego20 sierpnia 2022 r. mija 20 rocznica śmierci Wojciecha Jankowernego (1936-2002), dziennikarza i bibliografa w Bibliotece Narodowej. więcej
35 rocznica śmierci Kazimiery Wilczyńskiej18 sierpnia 2022 r. mija 35 rocznica śmierci Kazimiery Wilczyńskiej (1900-1987), bibliotekarki, dydaktyka, dyrektor Szkoły Bibliotekarskiej przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, kierowniczki Działu Bibliologii przy tej Bibliotece. więcej
40 rocznica śmierci Wandy MarszałekW sierpniu 2022 r. mija 40 rocznica śmierci Wandy Marszałek (1912-1982), nauczycielki i bibliotekarki. więcej
45 rocznica śmierci Ireny Gałęzowskiej27 lipca 2022 r. mija 45 rocznica śmierci Ireny Gałęzowskiej (1891-1977), wieloletniej kustoszki zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, w której pracowała od 1929 r. do końca życia. więcej
15 rocznica śmierci Janusza Dunina-Horkawicza27 lipca 2022 r. mija 15 rocznica śmierci profesora Janusza Dunina-Horkawicza (1931-2007), bibliotekoznawcy, bibliotekarza, bibliofila, literaturoznawcy, dydaktyka, aktywnego członka towarzystw naukowych, działacza społecznego. więcej
10 rocznica śmierci Heleny Zarachowicz11 lipca 2022 r. mija 10 rocznica śmierci Heleny Zarachowicz z domu Budnik (1926-2012), wieloletniej dyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. więcej
25 rocznica śmierci Zdzisława Kosieka10 lipca 2022 r. mija 25 rocznica śmierci Zdzisława Kosieka (1920-1997), historyka nauk rolniczych, bibliofila, dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Krakowie. więcej
50 rocznica śmierci Kazimierza Maja 6 lipca 2022 r. mija 50 rocznica śmierci Kazimierza Maja (1898-1972) pedagoga, nauczyciela, działacza oświatowego i ludowego, posła na sejm II i III kadencji, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego (1945-1948), organizatora szkolnictwa bibliotekarskiego. więcej
20 rocznica śmierci Konrada Zawadzkiego3 lipca 2022 r. mija 20 rocznica śmierci prof. Konrada Zawadzkiego (1912-2002), historyka prasy, varsavianisty, prawnika, bibliografa, bibliotekarza i bibliofila więcej
40 rocznica śmierci Wandy Borkowskiej24 czerwca 2022 r. mija 40 rocznica śmierci Wandy Borkowskiej (1906-1982), wieloletniej, znanej bibliotekarki Biblioteki Polskiej w Paryżu. więcej
40 rocznica śmierci Stefanii Wortman18 czerwca 2022 r. mija 40 lat od śmierci Stefanii Wortman (1907-1982), bibliotekarki, tłumaczki, literatki, redaktorki, znawczyni literatury dziecięcej. więcej
40 rocznica śmierci Stanisławy Marii Sawickiej9 czerwca 2022 r. mija 40 rocznica śmierci Stanisławy Marii Sawickiej (1895-1982), profesora Uniwersytetu Warszawskiego, historyka sztuki, muzealniczki i bibliotekarki w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW), więźniarki KL Ravensbrück. więcej
10 rocznica śmierci Jana Bogusza24 maja 2022 r. mija 10. rocznica śmierci Jana Bogusza (1946-2012) nauczyciela, bibliotekarza, muzealnika, regionalisty, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie. więcej
30 rocznica śmierci Elwiry Wróblewskiej21 maja 2022 r., mija 30. rocznica śmierci dr hab. Elwiry Wróblewskiej (1912-1992), nauczycielki, bibliotekarki specjalizującej się w opracowaniu i badaniu rękopisów. więcej
15 rocznica śmierci Janiny Englert10 maja 2022 r. mija 15. rocznica śmierci Janiny Englert (1903-2007), bibliotekarki, wieloletniej dyrektorki Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Północ. więcej
30 rocznica śmierci Alojzego Tujakowskiego4 maja mija 30. rocznica śmierci Alojzego Tujakowskiego (1914-1992) , księgarza, bibliotekarza, pedagoga, działacza społecznego, w latach 1954-1980 dyrektora Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu (Książnicy Kopernikańskiej). więcej
40 rocznica śmierci Barbary Smoleńskiej22 kwietnia 2022 r. mija 40. rocznica śmierci Barbary Smoleńskiej (1924-1982), dr nauk historycznych, archiwistki, pracownika Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej. więcej
25 rocznica śmierci Stanisława Badonia16 kwietnia 2022 r. mija 25 lat od śmierci doktora Stanisława Badonia (1926-1997), bibliotekarza, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (1955-1974) oraz Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej (1974-1992), dydaktyka, działacza Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP). więcej
60 rocznica śmierci Janiny Zabielskiej 6 kwietnia 2022 r. mija 60. rocznica śmierci Janiny Zabielskiej (1906-1962), romanistki, bibliotekarki, autorki wielu opracowań bibliograficznych, głównie poloników zagranicznych. więcej
40 rocznica śmierci Jadwigi Dąbrowskiej12 marca 2022 r. mija 40. rocznica śmierci Jadwigi Dąbrowskiej (1891-1982), bibliografa, wieloletniej pracowniczki Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej. więcej
10 rocznica śmierci Bożeny Elżbiety Wojnowskiej 9 marca 2022 r. mija 10. rocznica śmierci Bożeny Elżbiety Wojnowskiej (1949-2012), muzykologa, pracowniczki Uniwersytetu Warszawskiego i Biblioteki Narodowej. więcej
75 rocznica śmierci Eustachego Gaberlego9 marca 2022 r. mija 75. rocznica śmierci Eustachego Gaberlego (1891-1947), znanego przedwojennego bibliotekarza lwowskiego, a po wojnie pracownika Biblioteki Jagiellońskiej, aktywnego działacza Związku Bibliotekarzy Polskich (ZBP). więcej
10 rocznica śmierci Marcina Drzewieckiego4 marca 2022 r. mija 10. rocznica śmierci prof. Marcina Drzewieckiego, wykładowcy akademickiego, znawcy problematyki bibliotek szkolnych i pedagogicznych. więcej
35 rocznica śmierci Adama Fastnachta16 lutego 2022 r. mija 35. rocznica śmierci Adama Romualda Fastnachta (1913-1987), wieloletniego kierownika działu rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, historyka, badacza dziejów Sanoka i ziemi sanockiej. więcej
25 rocznica śmierci Janusz Ankudowicza1 lutego 2022 r. mija 25. rocznica śmierci prof. Janusza Ankudowicza (1934-1997), bibliologa, badacza recepcji książki w różnych środowiskach społecznych, wykładowcy akademickiego. więcej
35 rocznica śmierci Bogusława Krassowskiego 30 stycznia mija 35. rocznica śmierci dr. Bogusława Krassowskiego (1934-1987), historyka, historyka kartografii, bibliotekarza, organizatora bibliotekarstwa kartograficznego, popularyzatora dziejów polskiej kartografii. więcej
25 rocznica śmierci Andrzeja Kłossowskiego30 stycznia 2022 r. mija 25. rocznica śmierci prof. Andrzeja Kłossowskiego (1938-1997), bibliologa, bibliotekarza, bibliofila i kolekcjonera książek, wykładowcy akademickiego, znawcy historii książki polskiej za granicą. więcej
50 rocznica śmierci Bolesława Olszewicza 24 stycznia 2022 r. mija 50. rocznica śmierci Bolesława Olszewicza (1893-1972), orędownika powstania, a następnie współzałożyciela i organizatora Związku Bibliotekarzy Polskich (ZBP) więcej
25 rocznica śmierci Janusza Dembskiego16 stycznia 2022 r. mija 25. rocznica śmierci Janusza Dembskiego (1929-1997), długoletniego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu, organizatora kultury. więcej
25 rocznica śmierci Edwarda Assburego3 stycznia 2022 r. mija 25. rocznica śmierci Edwarda Assburego (1904-1997) urodzonego w Warszawie, polonisty z wykształcenia (Uniwersytet Warszawski, 1932), bibliotekarza,który zajmował się przede wszystkim problematyką bibliotek fachowych. więcej
70 rocznica śmierci Janiny Heleny Skarżynskiej2 stycznia 2022 r. mija 70. rocznica śmierci Janiny Heleny Skarżyńskiej (1876-1952), działaczki oświatowej, nauczycielki, bibliotekarki. więcej
30 rocznica śmierci Anny Puciatowej„Rocznik Biblioteki Narodowej" jest periodykiem naukowym poświęconym szeroko rozumianej kulturze piśmiennej oraz jej funkcjonowaniu więcej
30 rocznica śmierci Stefana Burhardta6 grudnia 2021 r. mija 30. rocznica śmierci Stefana Burhardta (1899-1991), historyka, muzykologa, bibliotekarza, bibliografa. więcej
20 rocznica śmierci Izabeli Nagórskiej17 listopada 2021 r. mija 20. rocznica śmierci Izabeli Nagórskiej (1913-2001), bibliotekarki, działaczki społecznej, zasłużonej dla bibliotekarstwa publicznego Łodzi oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP). więcej
25 rocznica śmierci Krystyny Podlaszewskiej2 listopada 2021 r. mija 25. rocznica śmierci Krystyny Podlaszewskiej (1926-1996), bibliotekarki, bibliografa, historyka, dydaktyka. więcej
15 rocznica śmierci Zofii Warczygłowy-Piotrowskiej30 października 2021 r. mija 15. rocznica śmierci Zofii Warczygłowy-Piotrowskiej (1914- 2006), bibliotekarki, wicedyrektor Biblioteki Głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. więcej
25 rocznica śmierci Janiny Wójcickiej Hoskins 19 października 2021 r. mija 25. rocznica śmierci Janiny Wójcickiej Hoskins (1912-1996), więcej
65 rocznica śmierci Józefa Michałowskiego13 października 2021 r. mija 65. rocznica śmierci Józefa Michałowskiego (1870-1956), twórcy i wieloletniego dyrektora Biblioteki Rzymskiej Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), której zalążkiem były prywatne zbiory Michałowskiego. więcej
35 rocznica śmierci Karola Głombiowskiego13 października 2021 r. mija 35. rocznica śmierci profesora Karola Głombiowskiego (1913-1986), bibliotekoznawcy, wybitnego bibliologa, dydaktyka na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr) i Gdańskim, twórcy szkoły bibliologicznej, badacza dziejów książki, bibliotek i czytelnictwa. więcej
35 rocznica śmierci Zofii Krystyny Remerowej7 października 2021 r. mija 35. rocznica śmierci doc. dr Zofii Krystyny Remerowej (1898-1986), z domu Wisłockiej, która po wojnie odegrała istotną rolę w odbudowie polskiego bibliotekarstwa. więcej
30 rocznica śmierci Danuty Połeciowej6 października 2021 r. mija 30. rocznica śmierci Danuty Połeciowej, z d. Januszajtis (1923-1991), bibliotekarki bibliotek dziecięcych. więcej
20 rocznica śmierci Marii Cecylii Czarnowskiej 2 października 2021 r. mija 20. rocznica śmierci dr Marii Cecylii Czarnowskiej (1906-2001), nestorki polskiej statystyki wydawniczej, organizatorki Pracowni Statystyki Wydawnictw w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej (BN), wieloletniej pracowniczki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i BN. więcej
80 rocznica śmierci Zygmunta Mocarskiego 16 września 2021 r. mija 80. rocznica śmierci Zygmunta Mocarskiego (1894-1941). Należał do grona bibliotekarzy, którzy swoją aktywnością i dorobkiem zawodowo-naukowym zapisali się w historii bibliotekarstwa międzywojennego. więcej
35 rocznica śmierci Jadwigi Teresy Adamczyk3 września 2021 r. mija 35. rocznica śmierci dr Jadwigi Teresy Adamczyk (1906-1986), bibliotekarki, organizatorki Działu Starych Druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. więcej
40 rocznica śmierci Ireny Jarczewskiej29 sierpnia 2021 r. mija 40. rocznica śmierci Ireny Jarczewskiej (1917-1981), bibliotekarski, pedagoga, wieloletniej nauczycielki w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie. więcej
15 rocznica śmierci Mirosławy Kocięckiej29 sierpnia 2021 r. mija 15. rocznica śmierci, a 27 lipca minęła setna rocznica urodzin Mirosławy Kocięckiej więcej
10 rocznica śmierci Stanisława Turka9 sierpnia 2021 r. mija 10 rocznica śmierci Stanisława Turka (1951-2011), bibliotekarza, bibliofila, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (1990-2011). więcej
10 rocznica śmierci Aleksandry Niemczykowej22 lipca 2021 r. mija 10. rocznica śmierci dr Aleksandry Niemczykowej (1924-2011), pracownika naukowo-dydaktycznego w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego więcej
80 rocznica śmierci Władysława Tadeusza Wisłockiego11 lipca 2021 r. mija 80 rocznica aresztowania we Lwowie przez ukraińską milicję bibliotekarza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Władysława Tadeusza Wisłockiego więcej
35 rocznica śmierci Ireny Morsztynkiewiczowej23 maja 2021 r. mija 35. rocznica śmierci dr Ireny Morsztynkiewiczowej (1902-1986), dyrektor Biblioteki Głównego Urzędu Statystycznego, wieloletniej działaczki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, więcej
65 rocznica śmierci Franciszka Pułaskiego 10 maja 2021 r. mija 65. rocznica śmierci Franciszka Pułaskiego (1875-1956), wieloletniego dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu, w latach 1903-1912 kustosza Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie więcej
20 rocznica śmierci Haliny Gąszczyńskiej27 kwietnia 2021 r. mija 20. rocznica śmierci Haliny Gąszczyńskiej (1903-2001), zasłużonej bibliotekarki, wieloletniej wicedyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, pedagoga, działaczki kultury. więcej
15 rocznica śmierci Jadwigi Rudnickiej25 kwietnia 2021 r. mija 15. rocznica śmierci Jadwigi Rudnickiej (1916-2006), bibliotekarki, bibliografa, literaturoznawcy, wieloletniej pracowniczki Biblioteki Narodowej i Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. więcej
30 rocznica śmierci Władysława Bieńkowskiego15 kwietnia 2021 r. mija 30. rocznica śmierci Władysława Bieńkowskiego (1906-1991), socjologa, działacza politycznego i państwowego, dyrektora Biblioteki Narodowej, posła na Sejm PRL, publicysty. więcej
40 rocznica śmierci Zofii Kułagowskiej14 kwietnia 2021 r. mija 40. rocznica śmierci Zofii Kułagowskiej (1908-1981) więcej
50 rocznica śmierci Jadwigi Bornsteinowej10 kwietnia 2021 r. mija 50. rocznica śmierci Jadwigi Bornsteinowej (córka Jerzego Goldmana i Emilii z Paprockich), bibliotekarki, popularyzatorki Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, organizatorki badań nad statystyką biblioteczną. więcej
15 rocznica śmierci Marii  Prokopowicz2 kwietnia 2021 r. mija 15. rocznica śmierci Marii Prokopowicz, wieloletniej pracowniczki Biblioteki Narodowej, bibliografa, muzykologa, wybitnej znawczyni druków muzycznych i bibliotekarstwa muzycznego. więcej
15 rocznica śmierci Stanisława Kormana12 marca 2021 r. mija 15. rocznica śmierci Stanisława Kormana (1924-2006), historyka, bibliotekarza, dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, pułkownika Wojska Polskiego. więcej
20 rocznica śmierci Zdzisława Jagodzińskiego5 marca 2021 r. mija 20. rocznica śmierci dr. Zdzisława Jagodzińskiego (1927-2001), historyka, bibliotekarza, bibliografa, publicysty, działacza emigracyjnego i wieloletniego dyrektora Biblioteki Polskiej w Londynie. więcej
10 rocznica śmierci Henryka Baranowskiego3 marca 2021 r. mija 10. rocznica śmierci docenta Henryka Baranowskiego (1920-2011), wybitnego bibliografa, bibliotekarza, bibliofila, wicedyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. więcej
40 rocznica śmierci Piotra Wasilewskiego26 lutego 2021 r. minęła 40. rocznica śmierci Piotra Wasilewskiego (1913-1981), pedagoga, bibliotekarza, dyrektora najstarszej powojennej szkoły bibliotekarskiej - Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie (POKB). więcej
35 rocznica śmierci Marii Gawareckiej19 lutego 2021 r. mija 35. rocznica śmierci Marii Gawareckiej (1906-1986), zasłużonej bibliotekarki, bibliofila, dyrektorki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. więcej
50 rocznica śmierci  Ryszarda Przelaskowskiego 11 lutego mija 50. rocznica śmierci Ryszarda Przelaskowskiego (1903-1971), historyka, archiwisty, bibliotekarza, bibliografa. więcej
65 rocznica śmierci Edwarda Chwalewika 8 lutego 2021 r. mija 65. rocznica śmierci Edwarda Chwalewika (1873-1956), zasłużonego i najbardziej znanego dokumentalisty losów księgozbiorów powstałych na historycznych ziemiach polskich i poza ich granicami. więcej
15 rocznica śmierci Zofii Krasuskiej26 stycznia 2021 r. mija 15. rocznica śmierci Zofii Krasuskiej (1928-2006), polonistki, nauczycielki, bibliotekar więcej
50 rocznica śmierci Jana Augustyniaka17.01.2021 r. minęła 50. rocznica śmierci Jana Augustyniaka (1893-1971), profesora, bibliotekarza, organizatora bibliotek publicznych w Łodzi, działacza i dydaktyka oświatowego. więcej
70 rocznica śmierci Mieczysława Rulikowskiego14 stycznia 2021 r. mija 70. rocznica śmierci Mieczysława Rulikowskiego (1881-1951) więcej
30 rocznica śmierci Marii Sipayłło5 grudnia 2020 r. mija 30. rocznica śmierci Marii Sipayłło (1905-1990), dr nauk historycznych, badaczki kultury staropolskiej i dawnych księgozbiorów, żołnierza AK. więcej
15 rocznica śmierci Zbigniewa Dobrowolskiego3 grudnia 2020 r. mija 15. rocznica śmierci Zbigniewa Dobrowolskiego (1920-2005) nauczyciela, harcmistrza, bibliografa, bibliotekarza. więcej
10 rocznica śmierci Bogdana Krowickiego1 grudnia 2020 r. mija 10. rocznica śmierci Bogdana Krowickiego (1947-2010), starszego kustosza w Bibliotece Narodowej, kierownika Pracowni Centralnego Katalogu Czasopism Polskich, organizatora bazy danych tego katalogu (POLARKA). więcej
25 rocznica śmierci Grażyny Lipińskiej30 listopada 2020 r. mija 25. rocznica śmierci Grażyny Lipińskiej (1902-1995), starszego kustosza dyplomowanego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, więcej
35 rocznica śmierci Anny Czekajewskiej-Jędrusik  22 listopada 2020 r. minęła 35. rocznica śmierci doc. dr Anny Czekajewskiej-Jędrusik (1921-1985), księgoznawcy, naukoznawcy, bibliografa, nauczyciela akademickiego, wieloletniej dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego (IBiIN UW). więcej
10 rocznica śmierci Sabiny Feliksy Logisz 9 listopada 2020 r. mija 10 rocznica śmierci Sabiny Feliksy Logisz (1916-2010), zasłużonej wieloletniej działaczki polonijnej z Chicago. Pochodziła z rodziny polskich emigrantów, sama nigdy nie była w kraju ich pochodzenia. Całe jej życie związane było z Chicago i tamtejszą liczną Polonią, skupioną w najaktywniejszych wówczas organizacjach polonijnych w USA. więcej
70 rocznica śmierci Wacława Borowego16 października 2020 r. mija 70. rocznica śmierci Wacława Borowego (1880-1950), historyka i teoretyka literatury, badacza angielskich poloników, bibliotekarza związanego z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie (BUW), w latach 1936-1938 jej dyrektora więcej
80 rocznica śmierci Rudolfa Kotuli 11 października 2010 r. mija 80. rocznica śmierci Rudolfa Kotuli (1875-1940), filologa klasycznego i germanisty po studiach we Lwowie, Grazu i Berlinie. więcej
60 rocznica śmierci Zofii Kossonogowej6 października 2020 r. mija 60. rocznica śmierci Zofii Kossonogowej (1905-1960), polonistki i bibliotekarki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW), w latach 1956-1960 zastępcy dyrektora BUW. więcej
30 rocznica śmierci Emilii Białkowskiej 30 września 2020 r. mija 30. rocznica śmierci Emilii Białkowskiej (1908-1990), bibliotekarki, współorganizatorki sieci bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Należała do grona światłych osób, jak Adam Łysakowski, Ksawery Świerkowski, Zofia Hryniewicz, którzy już przed wojną pracowali nad ustaleniem organizacji poszczególnych typów bibliotek polskich. Emilia Białkowska miała znaczący udział w organizacji i rozwoju bibliotekarstwa szkolnego więcej
10 rocznica śmierci Henryki Sypniewskiej26 września 2020 r. mija 10. rocznica śmierci Henryki Sypniewskiej (1912-2010), wybitnej polskiej bibliotekarki, dyrektor Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. więcej
40 rocznica śmierci Bronisława Kocowskiego19 września 2020 r. mija 40. rocznica śmierci prof. dr. hab. Bronisława Kocowskiego (1907-1980), historyka, historyka książki, bibliotekoznawcy, bibliografa, dydaktyka, wieloletniego pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. więcej
45 rocznica śmierci Tadeusza Makowskiego14 września 2020 r. minęła 45 rocznica śmierci mjr Tadeusza Makowskiego, oficera WP i organizatora polskich bibliotek wojskowych. więcej
35 rocznica śmierci Kazimiery Ankudowiczowej 27 sierpnia mija 35. rocznica śmierci dr Kazimiery Ankudowiczowej (1922-1985, z d. Wawerskiej), polonistki, redaktorki w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” (1954-1956) więcej
10. rocznica śmierci Wandy Piusińskiej4 sierpnia 2020 r. minie 10. rocznica śmierci Wandy Piusińskiej (1928-2010), bibliotekarki, bibliografa, wieloletniej pracowniczki Biblioteki Narodowej, zastępczyni dyrektora BN. więcej
15. rocznica śmierci Wandy Bogdany-Popielowej31 lipca 2020 r. mija 15. rocznica śmierci Wandy Bogdany-Popielowej (1928 – 2005). więcej
30. rocznica śmierci Józefa Podgórecznego23 lipca 2020 r. minęła 30. rocznica śmierci Józefa Podgórecznego (1900-1990) - bibliotekarza, nauczyciela, publicysty, wydawcy, żołnierza zawodowego. więcej
25. rocznica śmierci Wandy Stachiewicz 8 lipca 2020 r. minęła 25. rocznica śmierci Wandy z Abrahamów Stachiewicz (1895-1995), inicjatorki i od 1943 r. organizatorki polskiego bibliotekarstwa w Kanadzie więcej
30 rocznica śmierci Alodii Kaweckiej-Gryczowej16 czerwca 2020 r. minęła 30. rocznica śmierci prof. Alodii Kaweckiej-Gryczowej (1903-1990), historyka kultury, bibliologa, bibliografa, bibliotekarki, wieloletniej kierowniczki Pracowni Bibliografii Staropolskiej Instytutu Badań Literackich PAN i Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej. więcej
45 rocznica śmierci Janiny Kelles-Krauz15 czerwca 2020 r. minęła 45. rocznica śmierci Janiny Kelles-Krauz (1898-1975), st. kustosza dyplomowanego Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, pedagoga, wykładowcy w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, wiernego ideałom społecznika. więcej
20 rocznica śmierci Leona Łosia3 czerwca 2020 r. minęła 20. rocznica śmierci dr. Leona Łosia (1915-2000), prawnika, bibliotekarza, dyrektora Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, aktywnego działacza Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej
70 rocznica śmierci Edwarda Kuntzego3 czerwca 2010 r. minęła 70. rocznica śmierci Edwarda Kuntzego (1880-1950), historyka, znawcy poloników, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i Biblioteki Jagiellońskiej (BJ). więcej
25 rocznica śmierci Elżbiety Widerszalowej2 czerwca 2020 r. minęła 25. rocznica śmierci Elżbiety Widerszalowej (1907-1995), historyka, bibliotekarki, organizatorki i wieloletniej kierowniczki Biblioteki Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (obecnie Biblioteka im. prof. Janusza Tazbira). więcej
55 rocznica śmierci Bogdana Horodyskiego 24 maja 2020 r. minęła 55. rocznica śmierci Bogdana Horodyskiego (1904-1965), historyka, bibliotekarza, cenionego rękopiśmiennika, wieloletniego przewodniczącego SBP, p.o. dyrektora i wicedyrektora Biblioteki Narodowej (BN), redaktora czasopism bibliotekarskich i wykładowcy uniwersyteckiego. więcej
40 rocznica śmierci Antoniego Żabko-Potopowicza26 kwietnia minęła 40. rocznica śmierci Antoniego Żabko-Potopowicza (1895-1980) – profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dyrektora Biblioteki Głównej tej uczelni, ekonomisty, specjalisty w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa. więcej
10 rocznica śmierci Danuty Stępniewskiej6 kwietnia 2020 r. minęła 10. rocznica śmierci Danuty Stępniewskiej (1916-2010), łączniczki w Powstaniu Warszawskim, bibliotekarki, kierowniczki Biblioteki Instytutu Ekonomiki Rolnej (obecnie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy) w latach 1948-1978. więcej
55 rocznica śmierci Julii Millerowej4 kwietnia 2020 r. minęła 55. rocznica śmierci Julii z Wyhowskich Millerowej (1888-1965), bibliotekarki, działaczki oświatowej, inicjatorki, organizatorki i pierwszej kierowniczki Czytelni Naukowej dla Młodzieży Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - pierwszej tego typu placówki w przedwojennej Polsce. więcej
20 rocznica śmierci Olgi Krzyczkowskiej 25 marca 2020 r. minęła 20. rocznica śmierci Olgi z Chodzickich Krzyczkowskiej (1902-2000), wieloletniej pracowniczki Biblioteki Polskiej w Montrealu, placówki bibliotecznej, która powstały w środowisku emigracji polskiej jeszcze w czasie wojny (w 1943 r.). więcej
10 rocznica śmierci Barbary Białkowskiej19 marca 2020 r. minęła 10. rocznica dr Barbary Białkowskiej (1932-2010), kontynuatorki najlepszych tradycji bibliotekarstwa dziecięcego, popularyzatorki literatury i kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, pracowniczki Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. więcej
25 rocznica śmierci Adama Heymowskiego8 marca 2020 r. minęła 25. rocznica śmierci Adama Heymowskiego (1926-1995), historyka, antropologa, heraldyka i genealoga, bibliotekarza, poszukiwacza poloników więcej
25 rocznica śmierci Anny Romańskiej28 lutego 2020 r. minęła 25. rocznica śmierci Anny Romańskiej (1927-1995) więcej
65 rocznica śmierci Witolda Bełzy24 lutego 2020 r. minęła 65. rocznica śmierci dr. Witolda Bełzy (1886-1955), filologa, bibliotekarza, bibliofila, literata, działacza kultury, tłumacza. więcej
20 rocznica śmierci Magdaleny Śliwki8 lutego 2020 r. minęła 20 rocznica śmierci Magdaleny Śliwki (1942-2000), bibliotekarki, wicedyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (obecnie Książnica Pomorska), której działalność, wiedza i doświadczenie przyczyniły się do rozwoju i unowocześnienia Książnicy oraz bibliotek regionu. więcej
10 rocznica śmierci Jadwigi Andrzejewskiej24 stycznia 2020 r. minęła 10 rocznica śmierci dr Jadwigi Andrzejewskiej (1923-2010), pedagoga, bibliotekoznawcy, specjalistki bibliotekarstwa szkolnego i pedagogicznego. więcej
50 rocznica śmierci Franciszka Pajączkowskiego19 stycznia 2020 r. minęła 50 rocznica śmierci doktora Franciszka Pajączkowskiego (1905-1970) historyka teatru, bibliotekarza Zakładu Narodowym im. Ossolińskich (ZNiO) we Lwowie i Wrocławiu. więcej
45 rocznica śmierci Wandy Dąbrowskiej30 grudnia 2019 r. minęła 45 rocznica śmierci Wandy Dąbrowskiej (1884-1974), nauczycielki z wykształcenia, bibliotekarki z powołania, działaczki oświatowej. więcej
80 rocznica śmierci Konstantego Krzeczkowskiego9 grudnia 2019 r. minęła 80 rocznica śmierci Konstantego Krzeczkowskiego (1879-1939), organizatora i pierwszego dyrektora Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, wykładowcy i profesora SGH. więcej
75 rocznica śmierci Faustyna CzerwijowskiegoWe wrześniu 2019 r. minęło 75 lat od śmierci Faustyna Czerwijowskiego, działacza społeczno-politycznego i oświatowego, dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Nie jest znana dokładna data jego zgonu ani miejsce pochówku. Prawdopodobnie zmarł w pierwszych dniach września 1944 r. na warszawskim Powiślu, przed domem, w którym mieszkał. więcej
20 rocznica śmierci Radosława Cybulskiego14 listopada 2019 r. minęła 20 rocznica śmierci prof. Radosława Cybulskiego (1924-1999), księgarza, bibliotekoznawcy, bibliografa, badacza rynku księgarskiego i wydawniczego w Polsce i za granicą. więcej
20 rocznica śmierci Krystyny Niklewiczówny12 listopada 2019 r. minęła 20 rocznica śmierci Krystyny Niklewiczówny (1910-1999), absolwentki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1938), iberystki z zamiłowania, która przez prawie 30 lat kierowała Oddziałem Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. więcej
80 rocznica śmierci Stefana Dembego10 listopada 2019 r. minęła 80 rocznica śmierci Stefana Dembego (1862-1939), bibliotekarza, nauczyciela, bibliografa, księgarza, wydawcy, bibliofila, twórcy Biblioteki Narodowej i jej pierwszego dyrektora. więcej
70 rocznica śmierci Janiny Peszyńskiej5 listopada 2019 r. minęła 70 rocznica śmierci Janiny Peszyńskiej (1887-1949), bibliotekarki, organizatorki Działu Sztuki Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, „Dembianki z Koszykowej”. więcej
65 rocznica śmierci Józefa Grycza 23 października 2019 roku minęła 65 rocznica śmierci Józefa Grycza (1890-1954), jednego z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych „współtwórców” bibliotekarstwa polskiego na przestrzeni 4 dekad XX w. więcej
15 rocznica śmierci Witolda Adamca22 października 2019 r. minęła 15 rocznica śmierci dr. Witolda Adamca (1945-2004), polonisty, badacza czytelnictwa, ruchu wydawniczego i rynku książki, wieloletniego pracownika naukowego w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. więcej
65 rocznica śmierci Heleny Radlińskiej 10 października 2019 r. minęła 65 rocznica śmierci Heleny Radlińskiej (pseudonim H. Orsza, 1879-1954), twórczyni pedagogiki społecznej, organizatorki kształcenia bibliotekarzy i pracowników oświatowych. więcej
55 rocznica śmierci Stanisława Lisowskiego 5 października 2019 r. minęła 55 rocznica śmierci Stanisława Lisowskiego (1880-1964), wieloletniego pracownika bibliotek w Petersburgu, Wilnie i Toruniu. więcej
10 rocznica śmierci Władysława Andrzeja Kempy1 października 2019 r. minęła 10 rocznica śmierci Władysława Andrzeja Kempy (1936-2009), bibliotekarza Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi więcej
80 rocznica śmierci Ludwika Bernackiego18 września 2019 r. minęła 80 rocznica śmierci Ludwika Bernackiego (1882-1939), wybitnego uczonego, historyka literatury i teatru, bibliotekarza, bibliofila, znawcy starej książki, dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. więcej
55 rocznica śmierci ks. Józefa Jarzębowskiego 13 września 2019 r. minęła 55 rocznica śmierci ks. Józefa Jarzębowskiego (1897-1964), od 1917 r. członka Zgromadzenia Księży Marianów. Nowicjat odbywał na warszawskich Bielanach, uczył się w Seminarium Duchownym w Warszawie, studiował polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. więcej
20 rocznica śmierci Stefana Gniazdowskiego12 września 2019 r. minęła 20 rocznica śmierci Stefana Gniazdowskiego (1908-1999), magistra inżyniera, dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej (PW), wybitnego specjalisty w zakresie informacji naukowo-technicznej. więcej
35 rocznica śmierci Mieczysława Gębarowicza2 września 2019 r. minęła 35 rocznica śmierci Mieczysława Gębarowicza (1893-1984), historyka sztuki oraz dziejów książki, wieloletniego bibliotekarza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO) i ostatniego dyrektora lwowskiego Ossolineum. więcej
30 rocznica śmierci Jana Baumgarta17 sierpnia 2019 r. minęła 30 rocznica śmierci profesora Jana Baumgarta (1904-1989) - historyka, bibliotekoznawcy, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, dydaktyka, Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej
30 rocznica śmierci Mariana Ludwika Górkiewicza31 lipca minęła 30 rocznica śmierci Mariana Ludwika Górkiewicza (1910-1989), wybitnego organizatora bibliotekarstwa, zasłużonego w ratowaniu i zabezpieczaniu zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz zbiorów po aresztowanych i deportowanych profesorach polskich we Lwowie, wieloletniego wicedyrektora i dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, bibliografa i dydaktyka. więcej
45 rocznica śmierci Wacława Olszewicza 20 lipca 2019 r. minęła 45 rocznica śmierci Wacława Olszewicza (1888-1974), historyka kultury, bibliotekarza, bibliografa i bibliofila, a także wysokiej rangi urzędnika państwowego i ekonomicznego. W l. 1906-1910 studiował w Paryżu na Wydziale Dyplomatycznym w Ecole Libre des Sciences Politiques i w Brukseli nauki polityczne i administracyjne. więcej
35 rocznica śmierci Michała Ambrosa2 lipca 2019 r. minęła 35 rocznica śmierci Michała Ambrosa (1891-1984), pedagoga, bibliotekarza, bibliografa, wykładowcy w Katedrze Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. więcej
50 rocznica śmierci Reginy Danysz-Fleszarowej 1 lipca 2019 r. minęła 50 rocznica śmierci Reginy Danysz-Fleszarowej (1888-1969), wybitnej bibliografki, bibliotekarki i działaczki społecznej. Po studiach w Zurychu i Paryżu, uzyskała w 1913 r. na Sorbonie stopień doktora nauk przyrodniczych i podjęła pracę naukową w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Lwowskiego, pod kierunkiem prof. Eugeniusza Romera. więcej
20 rocznica śmierci Janusza Kapuścika 30 czerwca 2019 r. minęła 20 rocznica śmierci profesora Janusza Kapuścika (1932-1999), bibliotekoznawcy, bibliografa, dyrektora Biblioteki Akademii Medycznej w Warszawie i Głównej Biblioteki Lekarskiej. więcej
30. rocznica śmierci ks. Donalda Bilińskiego10 czerwca 2019 r. minęła 30 rocznica śmierci ks. Donalda Stanleya Bilińskiego (1916-1989), urodzonego w USA, członka Zgromadzenia Św. Franciszka. Po święceniach kapłańskich w 1942 r. studiował bibliotekarstwo na Uniwersytecie w Chicago, następnie w Waszyngtonie. W 1948 r. ukończył także studia z zakresu archiwistyki. więcej
30 rocznica śmierci Józefa Korpały23 maja 2019 r. minęła 30 rocznica śmierci doc. dr Józefa Korpały (1905-1989), organizatora bibliotekarstwa, historyka i teoretyka bibliografii, historyka literatury, działacza społeczno-oświatowego. więcej
40 rocznica śmierci Ksawerego Świerkowskiego13 maja 2019 r. minęła 40 rocznica śmierci Ksawerego Świerkowskiego (1897-1979), bibliotekarza, księgoznawcy, bibliografa, bibliofila, docenta w Katedrze Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciela wielu pokoleń bibliotekarzy i księgarzy, dyrektora Biblioteki Narodowej i Biblioteki SGGW. więcej
25 rocznica śmierci Krystyny Muszyńskiej11 maja 2019 r. minęła 25 rocznica śmierci Krystyny Muszyńskiej (1923-1994), wybitnej znawczyni rękopisów, wieloletniej pracowniczki Biblioteki Narodowej. więcej
35 rocznica śmierci Elżbiety Skierkowskiej4 maja 2019 r. minęła 35 rocznica śmierci Elżbiety Skierkowskiej (1907-1984), bibliotekarki, znawczyni zbiorów graficznych. więcej
20 rocznica śmierci Jerzego Zatheya27 kwietnia 2019 r. minęła 20 rocznica śmierci Jerzego Zatheya (1911-1999), historyka, bibliotekarza, wybitnego rękopiśmiennika, badacza kultury średniowiecznej i renesansowej więcej
35 rocznica śmierci Heleny Więckowskiej 10 kwietnia 2019 r. minęła 35 rocznica śmierci prof. Heleny Więckowskiej (4.05.1897 –10.04.1984). Należała do pokolenia twórców nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego. więcej
20 rocznica śmierci Józefa Czerniego26 marca 2019 r. minęła 20 rocznica śmierci doktora Józefa Czerniego (1915-1999), jednego z czołowych bibliotekarzy naukowych bibliotek technicznych, zasłużonego dla bibliotekarstwa i informacji naukowej, organizatora i racjonalizatora pracy bibliotecznej, starszego kustosza dyplomowanego, wieloletniego dyrektora Biblioteki Politechniki Krakowskiej, nauczyciela akademickiego, aktywnego działacza Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej
15 rocznica śmierci Władysławy Wasilewskiej20 lutego 2019 r. minęła 15 rocznica śmierci Władysławy Wasilewskiej (1922-2004), która całe życie poświęciła służbie społecznej, pracy bibliotekarskiej, pisarskiej, krytyczno-literackiej, edytorstwu. więcej
75 rocznica śmierci Kazimierza Piekarskiego7 lutego 2019 r. minęła 75 rocznica śmierci Kazimierza Piekarskiego (1893-1944), docenta z zakresu bibliologii i bibliografii, wybitnego znawcy książki XV i XVI w., bibliofila. więcej
15 rocznica śmierci Jolanty Goc6 lutego 2019 r. minęła 15 rocznica śmierci Jolanty Goc (1954-2004), kustosza dyplomowanego, wieloletniej dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, zaangażowanej w modernizację bibliotek środowiska szczecińskiego. więcej
30 rocznica śmierci Józefy Korneckiej2 lutego 2019 r. minęła 30 rocznica śmierci Józefy Korneckiej (1907-1989), organizatorki bibliotek, działaczki społeczno-kulturalnej, zafascynowanej ideałami lewicowymi, którym pozostała wierna do końca życia. więcej
15 rocznica śmierci Anny Paluszkiewicz28 stycznia 2019 r. minęła 15 rocznica śmierci Anny Paluszkiewicz (1941-2002), absolwentki Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością metody numeryczne więcej
25 rocznica śmierci Władysławy Borkowskiej18 stycznia 2019 r. minęła 25 rocznica śmierci Władysławy Borkowskiej, bibliotekarki i bibliografa, organizatorki i wieloletniej kierowniczki Publicznej Biblioteki Instytutu Urbanistyki i Architektury, członka honorowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, która wniosła duży wkład w ujednolicenie zasad katalogowania alfabetycznego zbiorów w bibliotekach polskich. więcej
70 rocznica śmierci Mieczysława Haimana15 stycznia 2019 r. minęła 70 rocznica śmierci Mieczysława Haimana (1888-1949), działacza polonijnego, badacza dziejów Polaków w Ameryce, więcej
10 rocznica śmierci Ryszarda Marciniaka10 stycznia 2019 r. minęła 10 rocznica śmierci Ryszarda Marciniaka (1939-2009), historyka, wybitnego znawcy rękopisów staropolskich. więcej
25 rocznica śmierci Marii Manteufflowej7 stycznia 2019 r. minęła 25 rocznica śmierci dr Marii Manteufflowej (1905-1994) historyka, bibliotekarki, która wniosła olbrzymi wkład w organizację i rozwój ośrodków informacji naukowej w powojennych bibliotekach polskich. więcej
35 rocznica śmierci Zofii Hryniewicz6 grudnia 2018 roku minęła 35 rocznica śmierci Zofii Hryniewicz (1891-1983), bibliotekarki, organizatorki instytucji bibliotecznych, aktywistki społecznej, działaczki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej
80 rocznica śmierci Wiktorii Muklanowicz14 listopada 2018 roku minęła 80 lat od śmierci Wiktorii Muklanowicz, działaczki oświatowej, bibliotekarki, wieloletniej współpracownicy pierwszego dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Faustyna Czerwijowskiego. więcej
45 rocznica śmierci Marty Burbianki29 października 2018 roku minęła 45 rocznica śmierci Marty Burbianki (1898-1973), kresowianki, wybitnego bibliotekarza, bibliografa, dydaktyka, nauczyciela-społecznika, gorącej patriotki, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. więcej
15 rocznica śmierci Janiny Cygańskiej19 października 2018 roku minęła 15 rocznica śmierci Janiny Cygańskiej, starszego kustosza dyplomowanego, wieloletniej wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Członka Honorowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej
10 rocznica śmierci Haliny Chamerskiej2 sierpnia 2018 roku minęła 10 rocznica śmierci dr hab. Haliny Chamerskiej (1922-2008), historyka, bibliotekoznawcy, badacza historii społecznej Polski XIX w., dziejów książki polskiej XIX-XX w., organizacji i metodyki informacji naukowej w bibliotekach. więcej
60 rocznica śmierci Stanisława Piotra Koczorowskiego30 lipca 2018 roku minęła 60 rocznica śmierci Stanisława Piotra Koczorowskiego (1888-1958), bibliotekarza, bibliofila, literata, tłumacza literatury francuskiej, redaktora i bibliografa. więcej
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP