Struktura i dane adresowe okręgu wielkopolskiego

Okręg w Poznaniu

Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
ul. Witosa 45,
60-693 Poznań

Przewodniczący: Mariusz Polarczyk

e-mail: pol@up.poznan.pl; pzchio.poznan@gmail.com 


Oddział w Kaliszu

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz

Przewodniczący: Karol Pietrzak
e-mail: k.pietrzak@mbp.kalisz.pl


Oddział w Lesznie
Miejska Biblioteka Publiczna
pl. Jana Metziga 25

Przewodnicząca: Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak
e-mail: sbp.oddzial@mbpleszno.pl


Oddział w Pile
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Buczka 14, 64-920 Piła

adres korespondencyjny:

Biblioteka Pedagogiczna
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
ul. Bydgoska 21
tel. 67 213 11 27 w. 31

Przewodnicząca: Beata Walczak
e-mail: b.walczak@cdn.pila.pl 


Oddział  w Poznaniu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
ul. Prusa 3, 60-819 Poznań

Przewodnicząca: Magdalena Słocińska
e-mail: poznan.sbp@gmail.com

 

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP