Struktura i dane adresowe okręgu śląskiego

Okręg w Katowicach
Plac Rady Europy 1
40-021 Katowice
tel. 322083719, fax 322083720

Przewodnicząca: Magdalena Gomułka
e-mail: magdalena.gomulka@bs.katowice.pl


Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach
Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
al. Armii Krajowej 36
42-200 Częstochowa
tel. (34) 32 50 957

Przewodnicząca Zarządu Sekcji: Dagmara Bubel
e-mail: dagmara.bubel@pcz.pl 


Oddział w Bielsku-Białej
Książnica Beskidzka
ul. Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 82 21

Przewodnicząca: Ewa Troneczek
43-300 Bielsko-Biała
ul. Juliusza Słowackiego 17a
tel. 33 82 282 22
email: etroneczek@ksiaznica.bielsko.pl 


Oddział w Częstochowie
Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie
Al. NMP 22, 42-200 Częstochowa

Przewodnicząca: Justyna Szałkowska
e-mail: sbpczestochowa@gmail.com
tel. 34 360 61 12
e-mail: jszalkowska@wp.pl 


Oddział w Katowicach
Pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Przewodnicząca: Marzena Łykowska
Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 11
tel. 32 266 33 96
e-mail: sbpoddzialwkatowicach@gmail.com

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP