Struktura i dane adresowe okręgu łódzkiego

Okręg w Łodzi
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego 
ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź
e-mail: okreglodzsbp@gmail.com 

Przewodnicząca: Joanna Szymczak-Ryczel


Oddział w Łodzi
Biblioteka Miejska w Łodzi
al. T. Kościuszki 48, 90-427 Łódź
tel. 42 231 59 49
e-mail: dorota.tarnowska@biblioteka.lodz.pl

Przewodnicząca: Dorota Tarnowska 


Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

Przewodnicząca: Joanna Skowrońska

e-mail: asia.skowronska@gmail.com


Oddział w Sieradzu
Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz
 

Przewodnicząca: Robert Sobieraj
e-mail: rsobieraj@pbp.sieradz.pl 


Oddział w Skierniewicach
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mszczonowska 43 a, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 69 69   
tel./fax. 46 833 66 97
e-mail: bibliobus@mbp.skierniewice.pl

Przewodniczący: Andrzej Czapnik
e-mail: biblioteka@nieborow.pl

 

 

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP