Struktura i dane adresowe okręgu opolskiego

Okręg w Opolu

ul. Minorytów 4, 45-017 Opole
e-mail: opolski@sbp.pl
NIP 754 288 52 86
Konto PKO BP SA I Oddział Opole
26 1020 3668 0000 5702 0129 2945

Facebook Okręgu Opolskiego SBP

Przewodnicząca - Katarzyna Pawluk
(Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 454 80 30 w. 302
e-mail: katarzyna.pawluk@mbp.opole.pl

Wiceprzewodnicząca - Karina Fedynyszyn
(Biblioteka Politechniki Opolskiej)
e-mial: k.fedynyszyn@po.edu.pl
tel. 77 449 8696

Skarbnik - Violetta Łabędzka
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 40 66 442

Sekretarz - Magdalena Najbar
(Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 454 80 30 w. 301
e-mail opolski@sbp.pl

Członek – Barbara Giedroić
Członek – Katarzyna Mazur-Kulesza

Sąd Koleżeński Okręgu Opolskiego
Przewodnicząca – Barbara Giedroić
Członek – Agnieszka Dąbrowska
Członek – Jolanta Zakrawacz

Komisja Rewizyjna Okręgu Opolskiego

Przewodnicząca - Mariola Urbaniak
Członek – Marcin Duda
Członek – Katarzyna Hermasz
Członek – Elżbieta Kampa


Koło Miejskie SBP w Opolu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 18, 45-081 Opole

Przewodnicząca:  Katarzyna Hermasz
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu)
tel. 77 40 66 448, e-mail: k.hermasz@wbp.opole.pl
Sekretarz - Izabela  Stachowicz-Okoń (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)
Skarbnik: Karina Fedynyszyn (Biblioteka Politechniki Opolskiej)


Koło Bibliotekarzy Seniorów
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Minorytów 4, 45-017 Opole

Przewodnicząca/ Opiekun - Elżbieta Kampa
Sekretarz - Joanna  Czarkowska - Pasierbińska
Skarbnik - Agnieszka Dąbrowska
Członek – Alicja Tomalska


Koło SBP w Kędzierzynie-Koźlu
Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax. 77 48 237 42
e-mail: mediateka@mbpkk.pl

Przewodnicząca -  Magdalena Walczyk
Sekretarz - Grażyna Zielińska
Skarbnik - Łucja Kasperska


Koło SBP w Namysłowie
NOK Publiczna Biblioteka, ul. Bohaterów Warszawy 5, 46-100 Namysłów
tel. 77 41014 87
e-mail: biblioteka@nok-namyslow.pl

Przewodnicząca - Agnieszka Klimas
Sekretarz - Anita Jankowska
Skarbnik - Violetta Rychlik


Koło SBP w Nysie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa
tel./fax. 077 433 27 56
e-mail: instruktor@migbp.nysa.pl

Przewodnicząca - Krystyna Tobiasz
Sekretarz - Katarzyna Szober
Skarbnik – Agnieszka Muszyńska


Koło SBP w Strzelcach Opolskich
Miejska i Gminna Biblioteka SOK
Marka Prawego 21, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 424 05 16
e-mail: r.kozica@sok.strzelceopolskie.pl

Przewodnicząca - Renata Kozica
Sekretarz - Magdalena Suchocka
Skarbnik - Grażyna Waz

 

 

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP