Struktura i dane adresowe okręgu świętokrzyskiego

Okręg w Kielcach

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-303 Kielce
tel. 41 361 53 51 w. 203

Przewodnicząca: Anna Godowska
e-mail: anna.godowska@wbp.kielce.pl


Oddział w Kielcach
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce
tel. 41 361 53 51 w. 102

Przewodniczący: Dariusz Kosno
e-mail: oddsbp@wbp.kielce.pl


Oddział w Końskich
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. C. Chlebowskiego
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

tel. 41 372 25 05
e-mail: biuro@biblioteka.konskie.pl

Przewodnicząca: Jolanta Milczarek
e-mail: jolanta.milczarek@biblioteka.konskie.pl

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP