Struktura i dane adresowe okręgu pomorskiego

Okręg w Gdyni

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Partyzantów 39/IV, 81-423 Gdynia
tel. 58 622 44 31
e-mail: pomorski@sbp.pl

Adres do korespondencji:
Biblioteka Miejska w Bytowie
ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów

Przewodniczący: Jacek Prądziński
e-mail: jacek.pradzinski@gmail.com


Oddział w Gdyni
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Partyzantów 30/IV, 81-423 Gdynia
tel. 58 622 44 31
e-mail: kasia.kulesza@gmail.com

Przewodnicząca: Katarzyna Kulesza


Oddział w Słupsku
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk

Przewodnicząca: Danuta Rakowska
e-mail: d.rakowska@mbp.slupsk.pl

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP