Struktura i dane adresowe okręgu podlaskiego

Okręg w Białymstoku 
Książnica Podlaska
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A, 15-950 Białystok
tel. 85 67-61-450
e-mail: podlaski@sbp.pl

Przewodnicząca: Katarzyna Węcławska
e-mail: katarzyna.weclawska@ksiaznicapodlaska.pl


Oddział SBP w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A, 15-097 Białystok
tel. 85 65-32-437
e-mail: f9kp@ksiaznicapodlaska.pl

Przewodnicząca: Barbara Troc


Oddział SBP w Łomży
Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie
ul Marii Dąbrowskiej 4, 18-500 Kolno
tel. 86 278 25 14
e-mail: sbplomza@interia.pl

Przewodnicząca: Marta Uliszewska


Oddział SBP w Suwałkach
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
ul. Emilii Plater 33 A, 16-400 Suwałki
tel./fax: 87 56 56 246
e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl  

Przewodnicząca: Jolanta Gąglewska

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP