Polecamy

Konferencja IAML w Wiedniu - relacja

Data dodania: 08.08.2013

Konferencja IAML w Wiedniu - relacja

W dniach 28 lipca - 2 sierpnia 2013 roku w Wiedniu odbyła się doroczna Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Biblioteki Muzycznych IAML. Wzięło w niej udział 390 uczestników z 30 krajów, w tym liczna, 12-osobowa grupa bibliotekarzy muzycznych z Polski, reprezentujących 6 instytucji:

 • Hanna Bias, Iwona Bias (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
 • Mariola Nałęcz (Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Muzycznych, Warszawa)
 • Ewa Hauptman-Fischer (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr hab. Renata Suchowiejko, Justyna Szombara, Stanisław Hrabia (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
 • Aleksandra Czech, ks. dr Dariusz Smolarek (Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
 • Izabella Butkiewicz, Weronika Witczak, dr Mariusz Wrona (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa)

Sesje, spotkania robocze

Program Konferencji w Wiedniu był bardzo bogaty. W ciągu tygodnia odbyły się 32 sesje, czasie których zaprezentowano ponad 90 referatów i 12 plakatów. Delegaci z Polski aktywnie uczestniczyli w obradach, wygłaszając trzy referaty i prezentując trzy plakaty w sesji „posterowej”.

Justyna Szombara wystąpiła w czasie sesji zatytułowanej „Composers and their libraries” z referatem Musical manuscripts in the Collection of the 19th and 20th-century Polish Music Documentation Center, named after I. J. Paderewski (The Institute of Musicology, the Jagiellonian University in Kraków). Renata Suchowiejko zaprezentowała zbiory muzyczne z Biblioteki Polskiej w Paryżu (Music manuscripts in the Polish Library in Paris) w czasie sesji „Libraries and musical dissemination”. Trzeci polski referat, został wygłoszony przez Hannę Bias (Musical manuscript collection of Silesian School of composing in the Karol Szymanowski Academy of Music Library in Katowice, Poland) w sesji “Music manuscripts: Ways to approach”. Dwie z wymienionych sesji prowadził Stanisław Hrabia.

W czasie Konferencji odbyły się dwie sesje „posterowe”. W pierwszej sesji Mariusz Wrona zaprezentował plakat na temat alternatywnych metod archiwizacji i zabezpieczenia zbiorów muzycznych (Alternatives of digital methods of archiving and protection of library resources). W drugiej sesji Ewa Hauptman-Fischer ukazała wykorzystanie bazy historycznej do opracowania muzycznych kolekcji klasztornych (Manuscript notated music in history database), a Izabella Butkiewicz i Weronika Witczak przedstawiły tradycję wykonania „Requiem” Mozarta w oparciu o zbiory NIFC (Le rôle de la collection de la bibliothèque dans la reconstruction de l'histoire montré par l’exemple de la tradition d’effectuer le requiem de W. A. Mozart aujourd'hui).

W trakcie Konferencji IAML odbywają się liczne spotkania grup roboczych i komitetów oraz zebrania organów statutowych. Stanisław Hrabia uczestniczył w zebraniu Zarządu Głównego IAML, w obradach Rady IAML, w naradzie roboczej przewodniczących narodowych komitetów RILM Abstracts of Music Literature oraz prowadził zebranie Komitetu Programowego IAML na temat przyszłych konferencji IAML w Antwerpii (2014) oraz w Nowym Yorku (2015).

Koncerty

Uzupełnieniem programu były dwa koncerty w historycznych salach koncertowych Wiednia. Pierwszy koncert odbył się w Sali Johannesa Bramsa w Musikverein. W programie koncertu znalazły się dzieła Mozarta, Haydna, Beethovena, Schubert i Brahmsa wykonywane na historycznych instumentach. Drugi koncert, poświecony kompozytorom Wiedeńskim przełomu XIX i XX wieku, odbył w Schönbrunntheater.

Wybory Zarządu IAML

W czasie Walnego Zebrania zostały ogłoszone wyniki wyborów do Zarządu Głównego IAML na kadencję 2013-2016. Stanisław Hrabia został ponownie wybrany jednym z czterech Wiceprzewodniczących IAML.

Skład nowego Zarządu przedstawia się następująco:

 • Przewodnicząca: Barbara Mackenzie (USA, RILM International Center, City University of New York)
 • Wiceprzewodniczący: Johan Eeckeloo (Belgia, Koninklijk Conservatorium Brussel)
 • Antony Gordon (Wielka Brytania, British Library)
 • Joseph Hafner (Kanada, McGill University)
 • Stanisław Hrabia (Polska, Uniwersytet Jagielloński)
 • Sekretarz Generalny: Pia Shekhter (Szwecja, Gothenburg University Library)
 • Skarbnik: Thomas Kalk (Niemcy, Stadtbüchereien Düsseldorf)

Zarząd IAML ponownie powierzył Stanisławowi Hrabiemu funkcję przewodniczącego Komitetu Programowego IAML, którego zadaniem jest przygotowanie programu corocznych Konferencji.

Konferencja IAML w Wiedniu była wydarzeniem niezwykle ważnym dla środowiska bibliotekarzy muzycznych w Polsce. Liczna reprezentacja z Polski, aktywny udział w obradach oraz pracach Zarządu Głównego IAML świadczą o tym, że współpraca międzynarodowa stale się umacnia i stanowi ważny element działalności Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.

nad. Stanisław Hrabia


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP