Polecamy

Zebranie Zarządu Głównego Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML

Data dodania: 13.03.2012

Zebranie Zarządu Głównego Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML

Zebrania Zarządu IAML odbywają się dwukrotnie w ciągu roku, jedno – podczas dorocznej konferencji IAML oraz drugie, śródroczne – w kraju jednego z członków Zarządu. Poprzednie zebranie w Polsce odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie w lipcu 2005 roku podczas Konferencji IAML.

W tegorocznym zebraniu uczestniczyli: Roger Flury (National Library of New Zealand, Wellington) – Przewodniczący, Pia Shekhter (Göteborg University, Music and Drama Library, Göteborg) – Sekretarz Generalny, Kathryn Adamson (Royal Academy of Music, Londyn) – Skarbnik, Martie Severt (Netherlands Radio Music Library, Hilversum) – Przewodniczący poprzedniej kadencji oraz czterech wiceprzewodniczących: Stanisław Hrabia (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Antony Gordon (British Library Sound Archive, Londyn), Johan Eeckeloo (Koninklijk Conservatorium, Bruksela) i Jutta Lambrecht (Leitung Musik und Notenarchiv, Kolonia).
W trakcie zebrania członkowie Zarządu przedstawili sprawozdania z bieżącej działalności IAML, dotyczące m.in. spraw finansowych, organizacji i programu Konferencji IAML w Montrealu w lipcu 2012, zacieśnienia współpracy poszczególnych Grup Narodowych IAML, przygotowań do nowych wyborów władz IAML na kadencję 2013-2015. Przedstawiono też rezultaty działalności powołanego podczas Konferencji IAML w Dublinie Komitetu ds. strategii Stowarzyszenia (Strategy Committee). Celem Komitetu jest przeprowadzenie analizy struktury organizacji, jej zadań oraz wyznaczenie nowych kierunków działania, które będą uwzględniały potrzeby obecnych i przyszłych członków oraz wzmacniały pozycję IAML na świecie.

W przerwie obrad członkowie Zarządu mieli okazję zwiedzić Pałac Pusłowskich – siedzibę Instytutu Muzykologii UJ, zwłaszcza Bibliotekę i Fonotekę oraz Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. Ignacego Jana Paderewskiego. Duże zainteresowanie gości wzbudziła prywatna biblioteka Paderewskiego, znajdująca się w Ośrodku, po którym oprowadzała Justyna Szombara.
Zebranie Zarządu IAML, które odbyło się w Krakowie to ważne wydarzenie dla polskiego środowiska bibliotekarzy muzycznych. Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP jako Polska Grupa Narodowa IAML znajduje się w ścisłym gronie instytucji i osób, które aktywnie działają na forum międzynarodowym od kilkudziesięciu lat. Polsce bibliotekarze muzyczni mogą czerpać z doświadczeń koleżanek i kolegów z zagranicy, ale też wnieść swój wkład do budowania szerokiej współpracy. Wydarzenia takie wzmacniają przekonanie, że warto angażować się działalność międzynarodową.Nadesłał: Stanisław Hrabia


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP