Polecamy

Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych – relacja

Data dodania: 16.11.2011

Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych – relacja

W dniach 25-26 października 2011 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych. Konferencja została zorganizowana przez Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej w Katowicach i Sekcję Bibliotek Muzycznych SBP - Polską Grupę Narodową IAML. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach - prof. Tomasz Miczka. W zastępstwie Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Elżbiety Stefańczyk słowo do uczestników skierowała Przewodnicząca Okręgu Śląskiego SBP, członek Prezydium Zarządu Głównego SBP - Sylwia Błaszczyk z Biblioteki Śląskiej.

Inicjatywa Iwony Bias - Dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Katowicach - Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej, zorganizowania konferencji bibliotekarzy z Akademii i Uniwersytetów Muzycznych, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem całego środowiska. W konferencji wzięło udział 37 osób z 19 bibliotek. Byli to przede wszystkim bibliotekarze Akademii Muzycznych z Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (wraz z Wydziałem Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku). W konferencji uczestniczyli też bibliotekarze z bibliotek uniwersyteckich (Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedry Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), bibliotek publicznych (Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie), Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie oraz bibliotek szkół muzycznych w Będzinie, Katowicach i Zabrzu.

W programie konferencji znalazły się zagadnienia dotyczące organizacji archiwów muzycznych, udostępniania zbiorów w kontekście stosowania prawa autorskiego, digitalizacji kolekcji muzykaliów oraz komputeryzacji bibliotek muzycznych. W czasie każdej sesji dużo czasu poświęcano na dyskusję, co sprawiło, że chwilami konferencja miała formę warsztatów, pozwalających na wymianę doświadczeń i formułowanie propozycji dalszej współpracy, m.in. w zakresie koordynacji prac nad digitalizacją zbiorów muzycznych.

Uczestnicy konferencji zwiedzili Muzeum Organów Śląskich, po którym oprowadzał prof. Julian Gembalski. Wieczorem miał miejsce koncert muzyki Aleksandra Glinkowskiego i Witolda Szalonka w wykonaniu Tomasza Miczki (obój), Gabrieli Szendzielorz-Jungiewicz (fortepian), Andrzeja Junkiewicza (fortepian) oraz Kwartetu Śląskiego.

Konferencja odbyła się w miejscu szczególnym, ważnym dla rozwoju polskiego bibliotekarstwa muzycznego. Z Biblioteką Akademii Muzycznej w Katowicach związany był współzałożyciel Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP Karol Musioł. Warto przypomnieć, że to w Katowicach w dniach 9-12 grudnia 1965 roku odbył się I Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy Muzycznych. Karol Musioł był też bardzo zaangażowany w pracę na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML. To właśnie on był inicjatorem powołania w 1970 roku w Lipsku, najpierw Podkomisji Bibliotek Konserwatoriów i Wyższych Szkół Muzycznych, a następnie Sekcji Bibliotek Wyższych Szkół Muzycznych IAML oraz jej pierwszym przewodniczącym (do 1978 roku).
Tegoroczne spotkanie w Katowicach jest potwierdzeniem kontynuacji tamtej idei.

Organizatorzy przygotowali galerie zdjęć oraz repozytorium prezentacji, które znajdują się pod następującymi adresami:

Gratulujemy Bibliotekarzom z Akademii Muzycznej w Katowicach znakomitej organizacji Konferencji oraz dziękujemy za stworzenie miłej, koleżeńskiej atmosfery.

nad. Stanisław Hrabia


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP