Polecamy

Call for papers and posters na Kongres IAML 2019

Data dodania: 07.11.2018

Call for papers and posters na Kongres IAML 2019

Międzynarodowe Stowarzyszenie Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji (IAML) ogłosiło Call for papers and posters na Kongres IAML 2019, który odbędzie się w dniach 14-19 lipca 2019 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów i plakatów, związanych z tematyką muzycznych bibliotek, archiwów i centrów informacji, zwłaszcza zagadnień dotyczących bibliografii muzycznej, katalogowania i klasyfikacji, music encodingMIR (Music Information Retrieval), prawa autorskiego, doskonalenia zawodowego, edukacji informacyjnej, badań muzykologicznych, zbiorów specjalnych, muzycznych druków ulotnych, zasobów cyfrowych, jak też prezentacji na tematy bardziej ogólne, które mogą zainteresować środowisko bibliotekarzy muzycznych. 

Czas przeznaczony na referat wynosi 30 minut, w tym 5-10 minut na pytania i dyskusje. Propozycje referatów należy wysyłać poprzez formularz online: http://www.iaml.info/call-for-papers

Plakaty, stanowiące graficzno-tekstową wizualizację wybranej tematyki, będą prezentowane w czasie sesji posterowej. Do prezentacji plakatu można przygotować dodatkowe materiały w formie ulotek dla uczestników sesji. Propozycje plakatów należy wysyłać poprzez formularz online: http://www.iaml.info/call-for-posters.

Termin przesyłania propozycji referatów i plakatów mija 9 listopada 2018 (piątek).

Autorzy propozycji zostaną powiadomieni o wynikach wyboru referatów i plakatów do programu Kongresu do dnia 11 stycznia 2019 (piątek).

Propozycje mogą być wysyłane w jednym z trzech oficjalnych języków IAML: angielskim, francuskim lub niemieckim.

Więcej informacji, w tym wskazówki dla autorów, na stronie IAML:http://www.iaml.info/congresses/2019-krakow

Strona Kongresu: http://www.iaml2019.confer.uj.edu.pl/ 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP