Polecamy

Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP przygotowuje się do Kongresów IAML w 2018 i 2019 r.

Data dodania: 22.03.2018

Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP przygotowuje się do Kongresów IAML w 2018 i 2019 r.

13 marca 2018 r. w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyło się Zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML. Obrady były poświęcone przede wszystkim przygotowaniom do Kongresu IAML, który odbędzie się w terminie 14 – 19 lipca 2019 r. w Krakowie. Omówiono szczegółowo sprawy związane z organizacją Kongresu i wydarzeń mu towarzyszących, jego reklamą i promocją zarówno podczas tegorocznego Kongresu IAML w Lipsku, jak i w 2019 r.

Warto nadmienić, że grono członków IAML w ostatnich tygodniach powiększyło się o dwie polskie biblioteki: PAN Bibliotekę Gdańską i Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Uczestnicy zebrania zapoznali się z planem wystąpień polskich uczestników tegorocznego Kongresu IAML w Lipsku – w Kongresie weźmie udział 8 referentów z Polski.

foto: Marek Galica 

Ponadto zdecydowano o zorganizowaniu szkolenia dotyczącego opracowywania fotografii przechowywanych w archiwach bibliotek muzycznych. Zostało ono zaplanowane na październik 2018 r. w siedzibie Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Na zakończenie Zebrania podsumowano działalność promocyjną Sekcji na stronach internetowych IAML, SBP i fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook.

Strona www Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP Polskiej Grupy Narodowej IAML: http://www.iaml.pl/

 

Informacje przesłała: H.Bias / Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP