Polecamy

Kongres IAML w Rydze

Data dodania: 03.07.2017

Kongres IAML w Rydze

W dniach 18-22 czerwca 2017 roku w Bibliotece Narodowej w Rydze odbył się 66. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML, w którym wzięło udział ok. 280 uczestników z 34 krajów. Polska była reprezentowana przez 11 delegatów z następujących instytucji: Biblioteka Narodowa, Polskie Centrum RISM (Sonia Wronkowska), Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (Aleksandra Górka, Ewa Hauptman-Fischer), Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Paweł Nodzak, Marta Walkusz), Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Hanna Bias, Iwona Bias), Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Marek Bebak, Stanisław Hrabia, dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ) oraz Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (dr Marcin Konik).

Uczestnicy z Polski brali czynny udział w Kongresie. Zaprezentowano 8 referatów:

 • Marek Bebak: Music and musicians in the monastery of the Brothers Hospitallers of St John of God in Cracow from the seventeenth to the nineteenth century in the light of the sources
 • dr Agnieszka Drożdżewska (Uniwersytet Wrocławski), Rediscovering monastic, court and church music from 18th and 19th Century Silesia. Remarks about collections from Nysa, Oleśnica, Wrocław and Opole [referat przedstawił Guido Kraus z RISM Zentralredaktion]
 • Aleksandra Górka / Magdalena Borowiec:Forgotten episodes from the works of great composers: film and theater music in the archive of Polish composers at the University of Warsaw Library
 • dr Marcin Konik: Chopin portal – process of music library digitization
 • PawełNodzak:In the service for blind musicians – activities of Edwin Kowalik Music Society and Publishing House Toccata in Warsaw and their collections
 • dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ:The Music Library of Prince Michał Kleofas Ogiński in the collections of the Russian State Archive of Ancient Documents
 • Marta Walkusz: Musical literature published by Gebethner and Wolff collected in the Main Library of the Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk. Provenance and characteristics of the collection
 • Sonia Wronkowska:The thematic catalogue of parodies and compilations: methodological principles and technical issues

oraz 1 poster:

 • Hanna Bias: Musical ex libris book plates as a mirror of changes in art, documenting and commemorating important events and personalities. Presentation of Polish and Latvian works from the collection of the Karol Szymanowski Academy of Music Library in Katowice, Poland.

Ponadto Stanisław Hrabia prowadziłsesję IAML Forum of Sections zatytułowaną „Funding issues and challenges”, Hanna Bias brała udział w obradach Grupy Roboczej „Access to Music Archives”, a Marta Walkusz uczestniczyła w zebraniu Komitetu Prawa Autorskiego, poświęconemu omówieniu ankiet „National Copyright Survey 2017” [http://www.iaml.info/copyright-committee].

Członkowie Polskiej Grupy Narodowej od wielu lat aktywnie działają w strukturach IAML:

 • Stanisław Hrabia, od 2010 roku członek Zarządu Głównego IAML, rozpoczął w czasie Kongresu w Rydze kadencję Przewodniczącego IAML na lata 2017-2020;
 • Hanna Bias od 2015 roku jest reprezentantem Polskiej Grupy Narodowej w Międzynarodowym Forum Przedstawicieli IAML (Forum of National Representatives); w czasie Kongresu w Rydze została ponadto wybrana Sekretarzem Sekcji Archiwów i Centrów Dokumentacji (IAML Archives and Music Documentation Centres Section) na kadencję 2017-2020;
 • Ewa Hauptman-Fischer od 2014 roku jest członkiem Komitetu Koordynacyjnego Międzynarodowego Inwentarza Źródeł Muzycznych RISM.

Ważnym punktem w programie Kongresu były obrady Walnego Zgromadzenia IAML. W czasie obrad przyjęto dokument, określający nowe cele działalności poszczególnych Sekcji IAML (Terms of Reference) oraz zakomunikowano powołanie funduszu „The Liesbeth Hoedemaeker-Cohen Fund for IAML Congress Travel”, mającego na celu udzielanie dofinasowania do uczestnictwa w kongresach IAML dla osób rozpoczynających karierę zawodową. Stanisław Hrabia, nowy Przewodniczący IAML, przedstawił strategiczne kierunki działań Stowarzyszenia na najbliższe lata. Ogłoszono również miejsca następnych Kongresów. W 2018 roku Kongres IAML odbędzie się w Lipsku, natomiast w 2019 roku – w Krakowie, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wybrane sprawozdania, prezentacje oraz relacja z Kongresu dostępne są na stronie IAML oraz na profilu FB Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP