Polecamy

Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML Rzym 2016 – relacja

Data dodania: 21.07.2016

Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML Rzym 2016 – relacja

W dniach 3-8 lipca 2016 roku w Auditorium Parcodella Musica w Rzymie odbył się 65. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML. Uczestniczyło w nim ponad 350 delegatów z 36 krajów, w tym wyjątkowo liczna grupa z Polski – 18 osóbreprezentujących 9 instytucji: Bibliotekę Narodową (Sonia Wronkowska), Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie (Magdalena Borowiec, Aleksandra Górka, Ewa Hauptman-Fischer, Piotr Maculewicz, Katarzyna Spurgjasz), Akademię Muzycznąw Gdańsku (Paweł Nodzak, Marta Walkusz), Akademię Muzyczną w Katowicach (Hanna Bias, Iwona Bias),Akademię Muzyczną w Krakowie(Czesława Zawrotniak), Uniwersytet Jagielloński (Marek Bebak, Stanisław Hrabia), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Alina Mądry, Hanna Nizińska, Magdalena Walter-Mazur), Bibliotekę Gdańską PAN (Agnieszka Kubiak)i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (ks. Dariusz Smolarek). W Kongresie uczestniczył również Marek Żebrowski z Los Angeles – Dyrektor Polish Music Center, Thornton School of Music, University of Southern California.

Uczestnicy z Polski aktywnie uczestniczyli w Kongresie– wygłosili 10 referatów, zaprezentowali 2 plakaty podczas sesji posterowej oraz prowadzili 2 sesje tematyczne i spotkania robocze.

Jak co roku,odbywały się zebrania grup i komitetów, w których Polska ma swoich przedstawicieli. Reprezentanci Narodowych Grup IAML, którzy tworzą Forum Przedstawicieli Narodowych (IAML Forum of NationalRepresentatives) spotkali się z Zarządem IAML, aby dyskutować na temat działalności w poszczególnych krajach i regionach.Forum prowadził Stanisław Hrabia, a Polską Grupę Narodową IAML oficjalnie reprezentowała Hanna Bias. Z kolei Ewa Hauptman-Fischer brała udział w zebraniu Komitetu Koordynacyjnego RISM. 

W czasie Kongresu IAML w Rzymie przedstawiono plany organizacji kolejnych Kongresów IAML w Rydze (2017) i Lipsku (2018). Polska Grupa Narodowa IAML w porozumieniu z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarządem Głównym SBPzłożyła oficjalny wniosek o organizację Kongresu IAML w Krakowie w 2019 roku. Wniosek ten został jednogłośnie zaaprobowany przez Zarząd IAML oraz uczestnikówWalnego Zgromadzenia.

Innym ważnym punktem tegorocznego Walnego Zgromadzenia było ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu IAML.

Stanisław Hrabia, dotychczasowy Wiceprzewodniczący IAML, został wybrany na stanowisko Przewodniczącego IAML kolejnej kadencji.Przez najbliższy rok będzie pełnił w Zarządzie IAML funkcję Prezydenta-Elekta; kadencja dotychczasowej Przewodniczącej Barbary Dobbs Mackenzie trwa do Kongresu IAML w Rydze w 2017 roku.

Wiceprzewodniczącymi IAML zostali:

  • Jane Gottlieb (Juilliard School, Nowy Jork, USA),
  • Joseph Hafner (McGill University, Montréal, Kanada),
  • BalázsMikusi (NationalSzéchényi Library, Budapeszt, Węgry),
  • Rupert Ridgewell (British Library, Londyn, Wielka Brytania).

Więcej informacji:


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP