Polecamy

Komunikat z Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP

Data dodania: 28.06.2016

Komunikat z Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP

24 czerwca 2016 roku w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, odbyło się drugie w br. Zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML. Przedmiotem obrad były m.in. następujące sprawy:

  1. Przygotowania do planowanej na 1-2 grudnia 2016 roku konferencji „Archiwa i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. W czasie zebrania Zarząd ustalił przebieg konferencji, omówił program poszczególnych sesji, tematykę wystąpień i warsztatów.
  2. Działalność międzynarodowa.
    1. Zarząd omówił przebieg wyborów do Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML, jakie odbyły się w tym roku. Były one szczególnie ważne dla Polski. Stanisław Hrabia(Uniwersytet Jagielloński, Kraków) został wybrany Przewodniczącym IAML kolejnej kadencji. Przez najbliższy rok będzie pełnił w Zarządzie IAML funkcję Prezydenta-elekta; kadencja dotychczasowej Przewodniczącej BarbaryDobbs Mackenzie trwa do Kongresu IAML w Rydze w 2017 roku.WiceprzewodniczącymiIAML zostali: Jane Gottlieb (Juilliard School, Nowy Jork, USA), Joseph Hafner (McGillUniversity, Montréal, Kanada), BalázsMikusi (NationalSzéchényi Library, Budapeszt, Węgry) i Rupert Ridgewell (British Library, Londyn, Wielka Brytania).Członkowie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP pogratulowali Przewodniczącemu tak wspaniałego i ważnego wyróżnienia. Stanisław Hrabia podkreślił ogromne zasługi śp. Marii Prokopowicz, która zapoczątkowała współpracę międzynarodową Sekcji i przez wiele lat inspirowała innych do tej działalności.
    2. Udział Polaków w Kongresie IAML w Rzymie. Zarząd omówił przygotowania polskich reprezentantów w tegorocznym Kongresie IAML w Rzymie (3-8 lipca). W Kongresie będzie brało udział 10polskich referentów oraz dwie osoby prezentującepostery.
    3. Przygotowania do organizacji Kongresu IAML w Polsce. Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP pragnie wystąpić do IAML z inicjatywą organizacji Kongresu IAML w Krakowie w 2019 roku. Wniosek zostanie złożony w czasie Kongresu IAML w Rzymie. Polska dwukrotnie była gospodarzem Konferencji IAML – w 1966 roku zorganizowanej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego i w 2005 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
  3. Omówienie kontynuacji prac na rzecz uwidocznienia polskich czasopism muzycznych w polskich bibliotekach cyfrowych.
  4. Promocyjna działalność Sekcji. Podsumowano działalność konta Sekcji Bibliotek Muzycznych na portalu społecznościowym Facebook. Zarząd zamierza rozszerzyć działalność informacyjną Sekcji o stałe kontakty informacyjne z IAML.

Zarząd Sekcji wyraża serdeczne podziękowanie Koleżance Ewie Kozłowskiej za zaproszenie i organizację spotkania oraz Pani Agacie Witkowskiej – Kierownik Działu Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii za gościnne przyjęcie w Bibliotece.

nad. Karolina Skalska, Sekretarz Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP– Polskiej Grupy Narodowej IAML


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP