Polecamy

Zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP w Poznaniu

Data dodania: 08.02.2016

Zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP w Poznaniu

4 lutego 2016 roku w Bibliotece Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML. Wybór Poznania na miejsce obrad był związany powstaniem na terenie Kampusu Morasko UAM nowej siedziby Wydziału Historycznego i otwarciem Biblioteki Wydziałowej. W strukturze tej Biblioteki znajduje się Sekcja Muzykologii, dawna Biblioteka Katedry Muzykologii UAM.

Przedmiotem obrad Zarządu Sekcji były m.in. następujące zagadnienia:

  1. Omówienie działalności Sekcji w 2015 roku. Dokonano podsumowania VII Spotkania Roboczego Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia w Warszawie (Centrum NUKAT, 26-27 X 2015). W Spotkaniu organizowanym we współpracy z Centrum NUKAT wzięło udział 59 bibliotekarzy z 35 instytucji z całej Polski. Tematyka Spotkania poświęcona była m.in. dokumentom audiowizualnym;sprawozdanie zostało opublikowane w „Tytule Ujednoliconym”, nr 1(18) 2016, s. 7-8 [dostępny online]. W 2015 roku Sekcja aktywnie współpracowała z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bibliotek Muzycznych IAML, zwłaszcza przy przygotowaniu programu Kongresu IAML/IMS w Nowym Yorku w dniach 21-26 czerwca 2015 roku; w Kongresie wzięło udział 7 uczestników z Polski (w tym 4 prelegentów).
  2. Przygotowanie do publikacji materiałów pokonferencyjnych w ramach periodyku „Biblioteka Muzyczna”. W zaplanowanych woluminach znajdą się wybrane referaty z kilku ostatnich konferencji organizowanych przez Sekcję w Gnieźnie, Bydgoszczy i Warszawie.
  3. Bieżąca działalność międzynarodowa. Omówiono przygotowania do Kongresu IAML, który odbędzie się w Rzymie w dniach 3-9 lipca 2016. Z roku na rok wzrasta aktywność polskich bibliotekarzy muzycznych w Kongresach IAML. Do programu tegorocznego Kongresu zostało włączonych 11 referatów i 2 plakaty z Polski. Szczegółowy program znajduje się na stronie IAML: http://www.iaml.info/congresses/2016-rome. Omówiono również polską aktywność w ramach projektów bibliograficznych RILM Abstracts of Music Literature i Międzynarodowego Inwentarza Źródeł Muzycznych RISM; poinformowano o powołaniu nowego Ośrodka RISM przy Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
  4. Podjęto przygotowania do organizacji Konferencji poświęconej zagadnieniom spuścizn muzycznych, planowanej na grudzień 2016 roku w Warszawie.
  5. Omówiono stan prac nad projektem „Polskie czasopisma muzyczne w bibliotekach cyfrowych”. Celem projektu jest wspieranie procesu digitalizacji czasopism muzycznych wydanych do 1950 roku oraz opracowanie pełnego wykazu tytułów dostępnych online. Wyniki prac można obejrzeć na stronie Sekcji pod adresem: http://www.iaml.pl/czasopisma/tabela.htm.

Po zakończeniu obrad Hanna Nizińska – Kierownik Sekcji Muzykologii Biblioteki Wydziału Historycznego UAM, oprowadziła uczestników Zebrania po Bibliotece. Zbiory muzyczne, podobnie jak zbiory pozostałych sekcji – prahistorii, etnologii i antropologii kulturowej, historii, wschodoznawstwa – zostały umieszczone w osobnej części otwartego magazynu; dodatkowo muzykalia – druki muzyczne i dokumenty audiowizualne – w specjalnej Czytelni, wyposażonej w stanowiska do odsłuchu.

Członkowie Zarządu składają serdeczne podziękowanie dla Pani Bogusławy Szylin – Kierownik Biblioteki Wydziału Historycznego UAM za zaproszenie do Poznania oraz dla naszych Koleżanek – Hanny Nizińskiej i Liliany Bether za organizację wizyty i gorące przyjęcie.

nad. Stanisław Hrabia, Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP