Artykuły z tagiem: bibliologia

Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznym - zapowiedźW niniejszej pracy podjęto próbę uporządkowania, krytycznego omówienia i usystematyzowania zagadnień dotyczących okładek (przede wszystkim płyt gramofonowych i książek) z perspektywy bibliologicznej. więcej
Koncepcja biblioteki jako centrum komunikacji międzykulturowejW grudniu 2014 roku weszło w życie rozporządzenie prezydenta Rosji pn. „Podstawy państwowej polityki kulturalnej”. Mowa w nim między innymi o konieczności zachowania w tym kraju różnorodności kulturowej i etnicznej. więcej
O kształtowaniu zbiorów i cenzurze z perspektywy bibliotekarzyMimo deklaracji organizacji bibliotecznych na rzecz wspierania wolności intelektualnej i obecności podobnych zapisów w ustawodawstwie większości nowoczesnych państw demokratycznych, w wielu z nich nadal dochodzi do prób blokowania obywatelom dostępu do określonych treści. więcej
Muzealnictwo w szkołach informacji naukowej: utopia czy wartość dodana?W artykule przeanalizowano wspólne aspekty zawodów powiązanych z nauką o informacji oraz ochroną i zapewnianiem dostępu do dziedzictwa kulturowego, a także miejsce muzeologii w kanadyjskim systemie kształcenia na poziomie wyższym, a następnie przedyskutowano celowość włączenia do uniwersyteckich programów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej przedmiotów związanych z szeroko rozumianym muzealnictwem więcej
Metodologia bibliologii i informatologii: analiza treści artykułów naukowychW artykule omówiono wyniki badania poświęconego ewolucji metod i technik badawczych wykorzystywanych przez bibliotekoznawców i specjalistów informacji naukowej. więcej
Promowanie dostępu dla niewidomych i słabowidzących użytkownikówPrzedstawiono „Manifest dla bibliotek obsługujących osoby mające trudności z odczytywaniem druku” (Manifesto for Libraries Serving Persons With a Print Disability). więcej
Oblicza współczesnej bibliologii         24.10.2014
Oblicza współczesnej bibliologiiZamierzeniem redaktorów niniejszego tomu jest zaprezentowanie relacji zachodzących między dyscyplinami, ukazanie płynności granic i wspólnych obszarów badawczych, które stanowią pochodną szerokich zainteresowań naukowych autorów wywodzących się z najważniejszych bibliologicznych ośrodków akademickich w kraju. więcej
Oblicza współczesnej bibliologii - zapowiedźZamierzeniem redaktorów niniejszego tomu jest zaprezentowanie relacji zachodzących między dyscyplinami, ukazanie płynności granic i wspólnych obszarów badawczych, które stanowią pochodną szerokich zainteresowań naukowych autorów wywodzących się z najważniejszych bibliologicznych ośrodków akademickich w kraju. więcej
Miasto w sieci, kultura w sieci oraz dzieci dla sieci7 maja rusza trzecia edycja edukacyjno-kulturalnego projektu BiblioCamp realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku. BiblioCamp 2013 odbędzie się w trzech modułach tematycznych: MIASTO W SIECI, KULTURA W SIECI ORAZ DZIECI DLA SIECI. więcej
Sternik - Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i KatalogowaniaInstytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej udostępnił Sternika, czyli Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i Katalogowania. Jego redaktorem jest Jarosław Pacek. więcej
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP