Artykuły z tagiem: open access

Re-use a opłaty? Stanowisko Centrum CyfrowegoUstawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ISP) wchodzi w życie 16 czerwca. Zapewnia ona bardziej przejrzyste i łatwiejsze stosowanie reguł ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. więcej
Koalicja Otwartej Edukacji pyta o otwarty dostępKoalicja Otwartej Edukacji zwróciła się do MNiSW z pytaniem o dalsze kroki MNiSW w realizacją zapisów zawartych w dokumencie Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce. więcej
Wywiad podsumowujący 15 lat otwartego dostępuZachęcamy do zapoznania się z wywiadem z Richardem Poynderem zamieszczonym na Platformie Otwartej Nauki nt. otwartego dostępu. więcej
Otwarta kultura – korzyści bez ograniczeńTak w skrócie można podsumować zebrane przez Effie Kapsalis studia przypadków instytucji kultury i dziedzictwa publikujących w sieci. więcej
Domena publiczna w instytucjach dziedzictwaPrzystępna i praktyczna pozycja, w której omówione zostają możliwości wykorzystania i upowszechniania domeny publicznej przez instytucje dziedzictwa. więcej
Efektywne (wy)korzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kurs dla nauczycieli akademickichCentrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich do udziału w kursie online na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych w praktyce nauczyciela akademickiego. więcej
Trwa Tydzień Otwartej Edukacji 2016W dniach 7-11 marca 2016 na całym świecie obchodzony będzie Tydzień Otwartej Edukacji, globalne wydarzenie poświęcone dostępności zasobów edukacyjnych oraz akcentujące społeczne prawo do wiedzy. więcej
Baza danych utworów osieroconych - podręcznik szkoleniowy20 listopada 2015 r., wraz z wejściem w życie przepisów tzw. „dużej nowelizacji” ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do polskiego prawa została wdrożona regulacja Dyrektywy 2012/28/UE zapewniająca ramy prawne transgranicznego dostępu do utworów osieroconych znajdujących się w zbiorach publicznie dostępnych bibliotek, instytucji oświatowych, uczelni, muzeów, archiwów, instytutów badawczych i naukowych, instytucji odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe i nadawców publicznych, prowadzących działalność w państwach członkowskich Unii Europejskiej. więcej
Ostatnie w tym roku webinarium o otwartych zasobach edukacyjnychKOED zaprasza nauczycieli oraz osoby tworzące materiały edukacyjne w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych do udziału w ostatnim tegorocznym webinarium na temat otwartych zasobów edukacyjnych. więcej
Bibliografia otwartościZapraszamy do korzystania z „Bibliografii otwartości”, która opracowywana jest na bieżąco, rejestruje ponad 180 publikacji poświęconych idei Open Access oraz otwartym zasobom edukacyjnym i naukowym, w większości w j. polskim. więcej
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP