Polecamy

Warsztaty „Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne” - biblioterapia III stopnia, 12-13 grudnia 2017 r., Warszawa

Data dodania: 03.10.2017

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty III stopnia z zakresu biblioterapii, pt.: „Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne”, które odbędą się w dniach 12-13 grudnia 2017 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie, ul. Gocławska 4.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, psychologów dziecięcych, którzy ukończyli kursy I i II stopnia biblioterapii, a także do osób, które posiadają podstawową wiedzę na temat możliwości wykorzystania odpowiednio dobranych tekstów stosowanych w edukacji, terapii oraz profilaktyce zdrowia dzieci i młodzieży. Uczestnicy, którzy oprócz certyfikatów SBP chcą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu III stopnia biblioterapii wydane przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne z siedzibą we Wrocławiu proszeni będą o przygotowanie własnych programów biblioterapeutycznych. Szkolenie dwudniowe rozwija umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu biblioterapii, stosowania różnorodnych metod i technik pracy aktywizujących czytelnika, także o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dotkniętych ADHD, autyzmem, zaburzeniami psychicznymi i in.).

Prowadzący: dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, certyfikowany biblioterapeuta Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 300 zł + VAT (10% zniżki dla członków SBP). Koszt obejmuje udział w szkoleniu, materiały warsztatowe, konsultacje z trenerem, certyfikat SBP, zaświadczenie PTB, catering.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP