Polecamy

Pomorską Konferencję Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego, 23-24 października 2017 r., Gdańsk

Data dodania: 29.09.2017

W dniach 23-24 października 2017 r., w ramach światowego Tygodnia Otwartej Nauki, Politechnika Gdańska organizuje pierwszą „Pomorską Konferencję Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego”.

Podczas konferencji podjęte zostaną zagadnienia związane z otwartym dostępem do zasobów nauki, a także zagadnienia związane z prawem autorskim, wolnymi licencjami oraz repozytoriami. Kwestie te podjęte będą przez wykwalifikowanych prelegentów, m.in. Dyrektor SPARC Europe, Vanessę Proudman i mecenasa Krzysztofa Siewicza, specjalistę ds. prawa autorskiego.

W drugim dniu konferencji, oprócz spotkania z wydawcami czasopism naukowych realizujących politykę Open Access, oraz prezentacji dotyczących źródeł finansowania opłat w otwartym dostępie, uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach poświęconych udostępnianiu i promowaniu dorobku naukowego w repozytorium instytucjonalnym (MOST Wiedzy) oraz tematyce gromadzenia i udostępniania danych badawczych (Open Research Data).

Konferencja ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z Open Access, a zarazem promocję platformy MOST Wiedzy, zarówno wśród kadry naukowej Politechniki Gdańskiej, jak też w środowiskach naukowych, bibliotekarskich, a nawet – dzięki udziałowi gości z zagranicy – na forum międzynarodowym.

Zapraszamy na stronę internetową konferencji, na której można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami oraz zgłosić swój udział.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP