Polecamy

XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych „Muzyczne skarby bibliotek - proweniencja, problematyka, promocja”; VII Ogólnopolska Konferencji Fonotek „Archiwizacja - ratunek dla zabytków fonograficznych”, 20-22 listopada 2017 r., Wrocław

Data dodania: 11.09.2017

Zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych oraz VII Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek, które odbędą się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniach 20-22 listopada 2017 roku. Organizatorami Konferencji są Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP - Polska Grupa Narodowa IAML oraz Sekcja Fonotek SBP.

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Program:
Na program Konferencji złożą się sesje naukowe poszczególnych Sekcji. Obrady uświetni koncert oraz okolicznościowa wystawa. W pierwszym dniu Konferencji odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w ramach którego zostanie podsumowana działalność obu Sekcji oraz odbędą się wybory nowych Zarządów.

Warunki uczestnictwa:
Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w Regulaminie. Zgłoszenia udziału w Konferencji należy przesłać na Karcie zgłoszenia w terminie do 20 października 2017 r.

Zakwaterowanie: Uczestnicy dokonują rezerwacji noclegu we własnym zakresie. Więcej informacji na stronie http://www.iaml.pl/Konferencja_Wroclaw_2017.htm

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP