Polecamy

XXXVI Forum SBSW „Nowe rozwiązania w dziedzinie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych – komentarze praktyczne dla bibliotekarzy”, 7 września 2017 r., Katowice

Data dodania: 29.08.2017

Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy ZO w Katowicach zaprasza do udziału w XXXVI Forum SBSW pod nazwą „Nowe rozwiązania w dziedzinie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych – komentarze praktyczne dla bibliotekarzy”.

Seminarium, zorganizowane przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i SBSW, odbędzie się 7 września 2017 roku w Sali Konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach przy ul. Bankowej 11A (parter) w godz. 9:00-12:00.

Tematyka seminarium będzie poświęcona zagadnieniom prawa autorskiego, ochronie danych osobowych oraz regulacjom RODO, które wejdą w życie 25 maja 2018 roku i dotyczyć będą wszystkich instytucji, (w tym bibliotek szkół wyższych, fachowych, naukowych oraz publicznych), które gromadzą i wykorzystują dane osób fizycznych.

W programie przewidziano wystąpienia:

  • Artur Ogurek – Nowelizacja prawa autorskiego a biblioteki;
  • Ryszard Piesak – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – wyzwanie dla bibliotek;
  • Andrzej Koziara – Analiza ryzyka jako podstawowe narzędzie w systemach bezpieczeństwa informacji i zarządzania jakością.

Prowadzący:

  • dr Artur Ogurek, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania badawcze związane z prawem prywatnym, w tym z prawem bibliotecznym.
  • mgr Ryszard Piesak, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji Politechniki Śląskiej w Gliwicach, audytor wewnętrzny QMS i ISMS zgodnego z normami ISO 9001, ISO 27001; specjalizuje się w audytach, konsultingu, doradztwie w zakresie bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.
  • mgr inż. Andrzej Koziara, Kierownik Departamentu Informatycznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach; specjalizuje się w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania jakością oraz pracach wdrożeniowych; projektuje i wdraża systemy wspomagające usługi Uniwersytetu Śląskiego (w tym biblioteczne).


Zgłoszenie uczestnictwa (do 4 września br.) prosimy kierować na adres:
e-mail: sbsw.katowice@gmail.com
lub potwierdzić telefonicznie pod nr:
502 032 179 (A. Koziara)
695 758 360 (M. Kycler)

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP