Polecamy

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni - w stulecie powstania SBP”, 29 września 2017 r., Słupsk

Data dodania: 18.01.2017

Zarząd Okręgu Pomorskiego; Zarząd Oddziału Słupskiego; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają w dniu 29 września (piątek) 2016 roku na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji zorganizowaną z okazji 100 rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod hasłem "Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni - W stulecie powstania SBP”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ekologia informacji to wciąż mało znana, lecz bardzo ważna dyscyplina naukowa, która powinna wkroczyć w każdą dziedzinę życia współczesnego człowieka, ponieważ jeśli nie zadbamy o odpowiednią jakość i ilość otaczającej nas informacji staniemy się ofiarami chorób informacyjnych takich jak: przeciążenie informacją, stres informacyjny czy przymus bycia w Sieci.

Tematem tegorocznej konferencji będą wciąż powiększające się zasoby informacyjne, zarówno te tradycyjne przechowywane w takich instytucjach jak biblioteki, jak i te cyfrowe przechowywane w cyberprzestrzeni. Zawrotne tempo przyrostu tych zasobów każe nam zwrócić uwagę na selekcję tworzonych przez nas informacji abyśmy nie stali się ofiarami tsunami informacyjnego czyli przeładowania nadmiarem informacji. Dlatego należy wykształcić w młodym pokoleniu odpowiedzialność za tworzone i „wrzucane” do cyberprzestrzeni informacje oraz uzmysłowić mu problemy wynikające z nadmiaru informacji. W związku z powyższym głównym celem naszej konferencji będzie podkreślenie znaczenia ekologii informacji i jej roli w tworzeniu zasobów informacyjnych współczesnego świata oraz ukazanie roli takich placówek jak szkoły, biblioteki czy uczelnie wyższe w tym procesie.

Na konferencję, która odbędzie się w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy oraz pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane, pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.

Ważne terminy:

  • do 31.05.2017 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań);
  • do 16.08.2017 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów;
  • do 15.09.2017 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów).

Uczestnicy bez referatu: Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy bez referatu) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu) pocztą elektroniczną na adres: b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl albo tradycyjną na adres: Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c 76-200 Słupsk z dopiskiem "Konferencja".

Uczestnicy z referatem: Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy z referatem) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu, tytuł referatu) pocztą elektroniczną na adres: b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl albo tradycyjną na adres: Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c, 76-200 Słupsk z dopiskiem "Konferencja".

Osoby zgłaszające referaty otrzymają w odpowiedzi pocztą elektroniczną wytyczne odnośnie redakcji tekstu oraz formularz zgłoszeniowy dla referentów. Czas przewidziany na każde wystąpienie: 15-20 minut w zależności od liczby prelegentów. Do dyspozycji uczestników podczas trwania obrad zapewniamy komputer i rzutnik multimedialny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów.

 

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP