Polecamy

XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki nowej generacji - nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”, 16-17 kwietnia 2015 r., Wrocław

Data dodania: 04.02.2015

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich po raz jedenasty organizuje konferencję z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki nowej generacji - nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy". Jej współorganizatorem   jest  otwarte w 2014 roku nowoczesne Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, które pełni funkcje ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukową, badawczą, szkoleniową - integrując zadania typowo biblioteczne z funkcjami ośrodka informacji rozpowszechniającego wiedzę z użyciem najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Celem konferencji "Biblioteki nowej generacji - nowoczesne  narzędzia, usługi, obszary współpracy" jest omówienie aktualnych problemów, wspólnych dla wszystkich rodzajów bibliotek,  wynikających z szybko zmieniających się,  stale doskonalonych i zmieniających się technologii informatycznych i urządzeń elektronicznych. Użytkownicy cyfrowych mediów odwiedzający biblioteki publiczne, naukowe, pedagogiczne czy inne oczekują dziś  od bibliotek nowych usług umożliwiających szybki dostęp do wiedzy, informacji, a także  pełnienia funkcji społecznych integrujących społeczności.

Konferencja będzie okazją do podsumowania sytuacji polskich bibliotek publicznych, naukowych i innych w zakresie stosowania różnorodnych technologii informacyjnych. Katalogi online, biblioteczne strony www, standardy opracowania zbiorów, biblioteki cyfrowe i repozytoria będą prezentowane przede wszystkim w kontekście integracji różnych technologii i usług. W programie konferencji będzie przedstawiona przyszłość katalogu NUKAT, a także nowa oferta Biblioteki Narodowej - elektroniczny system wypożyczeni międzybibliotecznych ACADEMICA. Mobilne aplikacje i urządzenia, technologie RFID, usługi w „chmurze’, kursy kształcące online, przyszłość standardów katalogowania i katalogów OPAC, wykorzystanie elektronicznych źródeł informacji i zarządzanie zasobami cyfrowymi to tematy referatów i dyskusji panelowych, które powinny zainteresować wszystkich bibliotekarzy, gdyż wiedza o nowych zjawiskach w świecie technologii cyfrowych jest niezbędna zarówno w małej  bibliotece publicznej jak i w dużym ośrodku akademickim.

Konferencji towarzyszyć będzie interaktywny Salon Nowych Technologii, w którym swoją ofertę dla bibliotek prezentować będą różne firmy z sektora IT. W programie konferencji umieściliśmy również zwiedzanie Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT) Politechniki Wrocławskiej, ogólnouczelnianą jednostkę prowadzącą działalność naukową, badawczą, szkoleniową i usługową, utworzoną 1 stycznia 2014 roku. W skład Centrum wchodzą: Biblioteki Politechniki Wrocławskiej (Biblioteka Klasyczna, Biblioteka Elektroniczna, Oddziały Centrum przy Wydziałach i Studiach), Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką, Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii oraz Zespół Laboratoriów Naukowo- Badawczych.

Koszty udziału:

  • 410 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT) - cena zawiera: materiały konferencyjne, serwisy kawowe, obiady, udział w uroczystej kolacji
  • 360 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT) - cena dla członków SBP (weryfikacja na podstawie bazy członków) zawiera: materiały konferencyjne, serwisy kawowe, obiady, udział w uroczystej kolacji

Konferencja odbędzie się w:

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław
Bud. D-21

Firmy zainteresowane prezentacją swoich produktów i usług w Salonie Nowych Technologii prosimy o kontakt:
Dyrektor Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Anna Grzecznowska tel. 22 8258374, a.grzecznowska@sbp.pl
Beata Pudełko tel. 22 8275296, b.pudelko@sbp.pl

Informacji o konferencji udziela:  Małgorzata Dargiel-Kowalska, tel. 22 6082827, biuro@sbp.pl

 

Sponsor Główny

 

Sponsorzy:

  

 

 

 

 

 

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP