Polecamy

Wytyczne dla opiekunów Okręgów SBP

Data dodania: 11.04.2023

Zarząd Główny SBP powołał w październiku 2022 roku Zespół ds. przygotowania zakresu obowiązków opiekunów okręgów SBP w składzie:

  • Barbara Budyńska,
  • Anna Godowska,
  • Tomasz Grabiński,
  • Bożena Lech-Jabłońska,
  • Katarzyna Pawluk,
  • Jacek Prądziński,
  • Joanna Rozborska-Kałucka,
  • Katarzyna Węcławska.

Wynikiem prac zespołu jest opracowanie wytycznych dla opiekunów Okręgów, których zadaniem zgodnie ze strategią SBP na lata 2021-2029 jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Zarządem Głównym a strukturami terenowymi SBP.

Strategia oraz wytyczne zakładają:

  • uczestnictwo przedstawicieli Zarządu Głównego w działaniach organizowanych przez struktury;
  • utworzenie wspólnego kalendarium.

Szczegóły współpracy zawarte zostały w dokumencie Wytyczne dla opiekunów okręgów SBP (doc - 19 KB).

 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP