Polecamy

Startuje badanie ankietowe dot. postrzegania SBP przez jego członków i ich opinii o działalności SBP

Data dodania: 12.02.2021

Startuje badanie ankietowe dot. postrzegania SBP przez jego członków i ich opinii o działalności SBP

Z inicjatywy Zarządu Głównego SBP zostanie przeprowadzone badanie skierowane do wszystkich członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Jego celem jest zebranie opinii członków Stowarzyszenia na temat organizacji, do której należą.
Wyniki badania będą pomocne przy planowaniu kierunków działań Stowarzyszenia na najbliższe lata.

To pierwsze tak wszechstronne i powszechne badanie dotyczące Stowarzyszenia, umożliwiające każdemu członkowi SBP wyrażenie swoich opinii i oczekiwań.

Badanie zostało zaplanowane zgodnie z metodologią obowiązującą w naukach społecznych i realizowane będzie za pomocą kwestionariusza ankiety, który zostanie udostępniony respondentom w dwóch postaciach: elektronicznej i drukowanej.

Termin badania: 15 lutego -19 marca 2021 r.

Podsumowaniem badania będzie publikacja jego wyników planowana na maj 2021 roku.

Im większa liczba członków weźmie udział w badaniu, w tym większym stopniu jego wyniki będą odzwierciedlać opinie środowiska bibliotekarzy o SBP i przyczynią się do dostosowania celów i form działania Stowarzyszenia do wyzwań przyszłości i oczekiwań bibliotekarzy.

Zachęcamy do udziału w badaniu oraz do rozpowszechnienia informacji o jego realizacji wśród wszystkich członków SBP.

>> Informacje organizacyjne na temat badania ankietowego

>> List Przewodniczącej SBP do struktur SBP


Redakcja


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP