Polecamy

Statystyka biblioteczna - aktualizacja normy terminologicznej

Data dodania: 12.09.2013

W marcu tego roku National Information Standards Organization (NISO) opublikowało aktualizację normy terminologicznej Z39.7 Information Services and Use: Metrics & Statistics for Libraries and Information Providers – Data Dictionary. Standard ten udostępniono poraz pierwszy w 1968 roku a jego ostatnia aktualizacja pochodzi z 2004 roku.

Dokument ten zawiera terminy oraz ich definicje z obszaru statystyki bibliotecznej.

Zgadnienie to zostało podzielone na sześć obszarów, w ramach których zidentyfikowano i zdefiniowano podstawowe pojęcia. Są to: jednostki statystyczne, zasoby ludzkie, kolekcje, infrastruktura biblioteczna, finanse oraz usługi.

Źródło: Porządek Rzeczy


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP