Polecamy

Laureaci Nagrody Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej za lata 1994-2010

Data dodania: 06.10.2010

Za rok 2010:

Zwyciężczynią tej edycji Konkursu została mgr Anna Kalińska z Wrocławia za pracę p.t. „Informacja biznesowa w internecie w świetle analiz stron WWW bibliotek szkół wyższych o kierunku ekonomicznym”.

Wyróżnienie specjalne: mgr Aneta Ostrowska z Torunia: „Analiza infometryczna czasopisma elektronicznego Open Access na przykładzie Biuletynu EBIB.”

Wyróżnienia otrzymali:
mgr Maria Honkisz z Krakowa
mgr Oliwia Szotkowska z Krakowa
mgr Krzysztof Wasiucionek z Wrocławia

Więcej informacji o tej edycji konkursu

Nagrody za najlepsze prace magisterskie
w latach akademickich 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002:

Dnia 19 grudnia 2002 r. obradowało jury konkursu "Nagroda Młodych SBP" na najlepszą pracę magisterską z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej zrealizowaną w latach akademickich 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002. Na konkurs wpłynęło 20 prac magisterskich i 1 praca licencjacka (ogółem z 7 uniwersytetów).

Jury powołane przez przewodniczącego SBP Jana Wołosza pracowało w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert - przewodnicząca, prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, dr Aleksander Radwański, mgr Janusz Nowicki - sekretarz.

Jury postanowiło przyznać:

I nagrodę Kamili JANISZEWSKIEJ za pracę Elektroniczne dostarczanie dokumentów jako nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa, , napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Żmigrodzkiego (Uniwersytet Śląski);

II nagrodę Ewie RACZYŃSKIEJ za pracę Dysleksja - książka - dziecko, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert (Uniwersytet Warszawski );

III nagrodę Marcinowi CZUBARZE za pracę Książka i biblioteka w życiu i działalności Józefa Piłsudskiego 1867-1935, napisaną pod kierunkiem dr hab. Aliny Fitowej (Uniwersytet Jagielloński);

Wyróżnienie Dorocie CHMIELARZ za pracę Działalność Pracowni Konserwacji Zabytków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w zakresie ochrony zbiorów specjalnych, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Aleksiewicz (Uniwersytet Wrocławski).

Zgodnie z regulaminem konkursu I nagroda - to publikacja pracy w Wydawnictwie SBP (w 2003 r.). Laureaci II i III nagrody otrzymają roczną prenumeratę "Bibliotekarza" i zestaw książek Wydawnictwa SBP.

Ponadto, ze względu na aktualność i społeczną przydatność podjętego tematu, jury zdecydowało na opublikowanie w bibliotekarskich czasopismach fragmentów nagrodzonej pracy Ewy Raczyńskiej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe wydanie książki Marii Dembowskiej Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców.

Komisja konkursowa przyznała za najlepsze prace magisterskie w roku akademickim 1997/98 oraz 1998/99:

I Nagrodę Młodych SBP - Markowi Stepowiczowi za pracę pt. Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu do analogicznych publikacji drukowanych. Praca napisana pod kierunkiem dr Aleksandra Radwańskiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

II Nagrodę Beacie Noske za pracę pt. Rola książki i biblioteki w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo im. Janusza Korczaka w Szerzawach k. Mogilna. Praca napisana pod kierunkiem prof. Elżbiety Barbary Zybert na Uniwersytecie Warszawskim.

III Nagrodę Sylwii Pietrzak za pracę pt. Literatura drugiego obiegu 1976-1989 w opracowaniach bibliograficznych. Praca napisana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Żmigrodzkiego na Uniwersytecie Śląskim.

Na konkurs wpłynęło 6 prac:

Zgodnie z regulaminem pierwszą nagrodą jest publikacja nagrodzonej pracy w Wydawnictwie SBP.

Pozostałe dwie prace zostaną (częściowo) opublikowane w osobnym wydawnictwie lub w czasopismach SBP

Komisja konkursowa przyznała za najlepsze prace magisterskie w roku akademickim 1994/95:

I Nagrodę Sylwii Błaszczyk za pracę pt. Ocena trwałości papieru w książkach polskich z lat 1920-1939. Praca napisana pod kierunkiem prof. Bronisława Zyski z Uniwersytetu Śląskiego.

II Nagrodę Katarzynie Wasiak za pracę pt. Ogólnokrajowe standardy bibliotekarstwa szkolnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, wydane po roku 1945. Praca napisana pod kierunkiem prof. Marcina Drzewieckiego z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zespołowe wyróżnienia dla:

Alicji Puciłowskiej za pracę pt.: Katalog bazowy powieści historycznych dla zautomatyzowanego programu biblioteczno-wyszukiwawczego Biblio Matik

Krystyny Reszczyńskiej za pracę pt. Katalog bazowy powieści podróżniczo-przygodowych dla zautomatyzowanego programu biblioteczno-wyszukiwawczego Biblio Matik

Jolanty Tanajewskiej-Równiak za pracę pt. Katalog bazowy powieści obyczajowych dla zautomatyzowanego programu biblioteczno-wyszukiwawczego Biblio Matik.

Wyżej wymienione prace zostały napisane pod kierunkiem dr Korduli Szczechury z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Pod adresem władz SBP jury postulowało potrzebę kontynuacji konkursu w latach następnych w cyklu dwuletnim.

 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP