Polecamy

Nagroda Młodych SBP za rok akademicki 2010/2011 i 2011/2012

Data dodania: 15.01.2013

Nagroda Młodych SBP za rok akademicki 2010/2011 i 2011/2012

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przypomina o stałym konkursie dla absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na najlepsze prace magisterskie, zrealizowane w latach akademickich 2010/2011 i 2011/2012. Patronem NAGRODY MŁODYCH SBP jest prof. Maria Dembowska.

Zobacz: wyniki konkursu Nagroda Młodych SBP za rok akademicki 2011/2012 i 2012/2013

Celem konkursu jest:

 1. Promowanie najlepszych absolwentów kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
 2. Inspirowanie środowiska do podejmowania problematyki współczesnego bibliotekarstwa polskiego.
 3. Zacieśnianie współpracy SBP z uczelniami kształcącymi kadrę bibliotekarską.

Warunki konkursu:

 1. Praca winna podejmować problematykę współczesnego bibliotekarstwa polskiego i informacji naukowej. W wyjątkowych wypadkach może być tematyka historyczna.
 2. Prace należy nadsyłać do dnia 30 marca 2013 r. na adres: Wydawnictwo SBP, 00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.
 3. Prace winny być przysłane w wydruku komputerowym lub w maszynopisie. Do pracy musi być dołączona opinia promotora oraz rekomendacja dyrektora instytutu lub kierownika katedry,
 4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 30.05.2013 r.

Nagroda:

 1. Nagroda nosi nazwę „NAGRODA MŁODYCH SBP im. prof. Marii Dembowskiej"
 2. Pierwszą nagrodą jest publikacja nagrodzonej pracy w Wydawnictwie SBP.
 3. W zależności od decyzji Sądu Konkursowego możliwe jest opublikowanie najciekawszej części pozostałych prac w czasopismach SBP.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cenne książki Wydawnictwa SBP.

Zarząd Główny SBP spośród wybitnych przedstawicieli dydaktyki akademickiej powołał Sąd Konkursowy, który wyda werdykt w oparciu o stosowny regulamin. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasopismach SBP i Platformie Cyfrowej SBP.

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy także wszystkie uczelnie kształcące bibliotekarzy i pracowników inforamcji naukowej.

Przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk
Warszawa - styczeń 2013 r.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP