Polecamy

Automatyzacja Bibliotek Publicznych 2012 – sesja IV (relacja)

Data dodania: 08.11.2012

Automatyzacja Bibliotek Publicznych 2012 – sesja IV (relacja)

Tematyka ostatniej sesji dzisiejszego dnia krążyła wokół informacji i komunikacji w świecie cyfrowym, na przykładzie środowiska bibliotecznego.

Agnieszka Strojek z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy opowiedziała o roli Internetu w pracy bibliotekarza. Wg Raportu o stanie automatyzacji 2012 odsetek bibliotek z dostępem do Internetu zwiększył się w porównaniu do poprzedniego raportu z 76 do 86 procent, ale odsetek bibliotek posiadających stronę internetową zwiększył się w tym samych okresie tylko z 12 do 16 procent. Autorka zwróciła uwagę, że wizerunek biblioteki może być kształtowany poprzez strony WWW, serwisy społecznościowe, również rozpowszechnianie informacji o bibliotece i jej działalności za pośrednictwem popularnych kanałów informacyjnych (np. YouTube, Vimeo, Wikipedia, RSS) może mieć wpływ na postrzeganie bibliotek. Ważną dziedziną są usługi informacyjne, świadczone przez biblioteki, w czym pomocne mogą być serwisy, portale służące różnym celom (wyszukiwanie informacji, zamawianie książek, zamawianie skanowanych materiałów). Równie ważną rolę pełni komunikacja z użytkownikiem, zadawanie pytań i wyrażanie swojej opinii poprzez komunikatory, opcje „zapytaj bibliotekarza” czy „zaproponuj do zbiorów”.

W kolejnym referacie Małgorzata Michalska oraz Danuta Szczechowska-Frączyk z Biblioteki Narodowej omówiły udział BN w projekcie PASSIM, części projektu SYNAT, którego celem jest utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Na platformie będą dostępne: katalogi i bazy danych bibliotek naukowych, zasoby cyfrowych bibliotek, zasoby cyfrowych muzeów, repozytoria instytucji naukowych, rozproszone zasoby internetowe i bazy danych, bazy informujące o instytucjach i pracownikach naukowych oraz prowadzonych projektach badawczych, bazy bibliograficzne i abstraktowe itd. Rolą Biblioteki Narodowej jest ewidencja krajowych i zagranicznych źródeł, utworzenie bazy zasobów internetowych z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych, która stanie się częścią warsztatu informacyjnego pracowników informacji.

Hanna Jamry (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu) wprowadziła słuchaczy w problematykę bibliografii regionalnych i ich obecności w Internecie. Przedstawiła wyniki badania dostępności bibliografii regionalnych na stronach WWW bibliotek, przeprowadzonego w 2010 roku. Zaprezentowano je na 27. konferencji Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP, Kielce, 2010. Sprawdzono między innymi: jak nazywana jest bibliografia regionalna w Internecie, jaki jest dostęp do bibliografii na stronie WWW bibliotek, czy w sposób przystępny opracowana jest informacja o bibliografii, jakimi kryteriami wyszukiwawczymi dysponują użytkownicy, czy zrozumiała jest terminologia bibliograficzna. Wnioski z tego badania były następujące: ujednolicić nazwy bibliografii, zamieścić informacje o bazie i korzystaniu z jej zasobów, ograniczyć kryteria wyszukiwawcze, ujednolicić nazwy indeksów wyszukiwawczych. Na tym samym spotkaniu powołano zespół, który miał przygotować propozycję schematu prezentowania bibliografii regionalnej na stronach WWW bibliotek. Podczas 29. konferencji Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP, Łódź, 2011 przedstawiono propozycję dotyczącą nazwy bibliografii, informacji o bibliografii (legenda) oraz kryteriów wyszukiwawczych i ich nazewnictwa. Mimo tych propozycji zmiany w sposobach prezentacji bibliografii regionalnych w Internecie zaszły w niewielu bibliotekach (stan na sierpień 2012). Więcej danych z badań można zobaczyć w prezentacji.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad Dariusz Florek, dyrektor Białogardzkiej Biblioteki Publicznej omówił rozwój integracyjnych systemów bibliotecznych w powiecie białogardzkim, a Anna Miklas z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zaprezentowała możliwości systemu bibliotecznego Mateusz.

Na tym zakończył się pierwszy dzień konferencji.
Zapraszamy jutro na kolejne relacje.

 

Paweł Rygiel

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP