Polecamy

Automatyzacja Bibliotek Publicznych 2012 – sesje II – III (relacja)

Data dodania: 07.11.2012

Automatyzacja Bibliotek Publicznych 2012 – sesje II – III (relacja)

W wystąpieniach sesji II referenci skupili się na modelach współpracy bibliotek w tworzeniu regionalnych systemów informacyjnych.

Paweł Braun z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku zaprezentował działania bibliotek w województwie pomorskim, na przykładzie Karty do Kultury, elektronicznej karty bibliotecznej WiMBP w Gdańsku, która zapewnia dostęp do zbiorów wszystkich filii WiMBP oraz Bibliotek w Redzie, Rumii, Wejherowie i Luzinie jest też wykorzystywana jako karta zniżkowa do usług proponowanych przez Partnerów projektu: instytucje kultury, podmioty zajmujące się kulturą czasu wolnego: kina, kawiarnie, księgarnie, centra sztuki, szkoły językowe, kluby sportowe.

Krzysztof Janczewski z Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przedstawił zastosowanie narzędzi MetaLib i Primo w katalogu bibliotek publicznych Mazowsza. Z kolei Lilia Marcinkiewicz z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie omówiła tworzenie w Książnicy Pomorskiej sieciowych regionalnych systemów informacyjnych na przykładzie Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Regionalnej i Naukowej (ZSIReN@) oraz Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania”. Wojciech Kowalewski z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie omówił ponadregionalną współpracę bibliotek w Konsorcjum SOWA.

Sesja III, poświęcona systemowi MAK+, rozpoczęła się od wystąpienia Tomasza Cieślika z Instytutu Książki. Przedstawił on historię tworzenia systemu i wdrażania go w bibliotekach. Omówił działania twórców MAK+, wspierające użytkowników systemu (szkolenia, pomoc techniczna), zaprezentował też niektóre usprawnienia powstałe w trakcie tworzenia i ulepszania systemu (m. in. obsługa khw, obsługa haseł przedmiotowych). Zapowiedział również wprowadzenie od stycznia 2013 dodatkowych modułów skontrum i gromadzenia, dostępnych bez dodatkowych opłat dla wszystkich klientów MAK-a+.

W kolejnych 2 referatach przedstawiono doświadczenia bibliotek związane z wdrażaniem systemu MAK+. Andrzej Jagodziński, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej oraz Bolesława Nawrocka, dyrektor Biblioteki Publicznej w Swarzędzu zaprezentowali historię sprzed wdrożenia i sytuację po instalacji systemu MAK+, podsumowując, że było warto, mimo pewnych trudności.

W prezentacji sponsora, Max Elektronik, przedstawiono przykłady działań wspierających współpracę bibliotek na przykładzie użytkowników systemu Prolib. Zaprezentowano, między innymi Resortową Sieć Bibliotek Sił Zbrojnych RP, w której skład weszły zasoby bibliotek służb mundurowych z całego kraju (w ramach projektu zaprojektowano Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności, multiwyszukiwarkę Integro oraz Wojskową Bibliotekę Cyfrową Zbrojowni@). Innym projektem wykorzystującym produkty Max Elektronik jest Wrocławski System Biblioteczny integrujący zasoby bibliotek szkolnych miasta Wrocławia.

Paweł Rygiel

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP